Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ö
Number of items: 228.

A

Adielsson, Stina and Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny (2006). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 94
[Report]

Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats (2006). Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 158
[Report]

Andersson, Björn and Pettersson, Maj-Lis and Olofsson, Börje (2006). Bladmögel och brunröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231)
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 40 T
[Factsheet]

Andersson, Erik (2006). Urban landscapes and sustainable cities. Ecology and society. 11 :1 , 34
[Research article]

Andersson, Rikard (2006). Vi har tre kor borta. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:4
[Factsheet]

Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas and Forkman, Johannes (2006). Växtnäringsutlakning från en lerjord med höstveteväxtföljd och vallträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 93
[Report]

B

Backéus, Sofia and Wikström, Peder and Lämås, Tomas (2006). Modeling carbon sequestration and timber production in a regional case study. Silva Fennica. 40 :4 , 615-629
[Research article]

Balyejusa Kizito, Elizabeth (2006). Genetic and root growth studies in cassava (Manihot esculenta Crantz). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:82
ISBN 91-576-7131-1
[Doctoral thesis]

Bankefors, Johan (2006). Structural classification of Quillaja saponins by electrospray ionisation ion trap multiple-stage mass spectrometry in combination with multivariate analysis. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7181-8
[Licentiate thesis]

Beckman, Malin (2006). Resilient society, vulnerable people. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:115
ISBN 91-576-7264-4
[Doctoral thesis]

Bergh, Anna (2006). Defocused CO2 laser irradiation in the rehabilitation of horses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:54
ISBN 91-576-7103-6
[Doctoral thesis]

Bergquist, Sara (2006). Bioactive compounds in baby spinach (Spinacia oleracea L.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:62
ISBN 91-576-7111-7
[Doctoral thesis]

Bergqvist, Ann-Sofi (2006). Glycosaminoglycans ( GAGs) and the Fas-Fas ligand system in the bovine oviduct. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:19
ISBN 91-576-7068-4
[Doctoral thesis]

Bernes, Gun and Hetta, Mårten and Martinsson, Kjell (2006). Vallfodrets kvalitet påverkar lammens konsumtionsförmåga. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2006:3
[Factsheet]

Bernes, Gun and Persson Waller, Karin (2006). Vitaminer. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2006:2
[Factsheet]

Bisnieks, Maris (2006). Barley yellow dwarf epidemiology. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:75
ISBN 91-576-7124-9
[Doctoral thesis]

Bjurulf, Anders (2006). Chip geometry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:61
ISBN 91-576-7110-9
[Doctoral thesis]

Botermans, Jos (2006). En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder för grisar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 143
[Report]

Brandt, Ylva (2006). The effect of ACTH during oestrus on the reproduction in the sow. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:14
ISBN 91-576-7063-3
[Doctoral thesis]

Bröjer, Johan (2006). Proglycogen and macroglycogen in equine skeletal muscle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:41
ISBN 91-576-7090-0
[Doctoral thesis]

Burger, James (2006). Hyperspectral NIR image analysis. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:60
ISBN 91-576-7109-5
[Doctoral thesis]

C

Carlander, Anneli (2006). Assessment of microbial health hazards associated with wastewater application to willow coppice, coniferous forest and wetland systems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:29
ISBN 91-576-7078-1
[Doctoral thesis]

Carlsson, Jennifer and Persson, Jesper (2006). Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:2
[Report]

Carnrot, Cecilia (2006). Bacterial enzymes in thymidylate synthesis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:90
ISBN 91-576-7139-7
[Doctoral thesis]

Cederlund, Harald (2006). The microbiology of railway tracks. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:44
ISBN 91-576-7093-5
[Doctoral thesis]

Chanlun, Aran (2006). Epidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle in Thailand. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:86
ISBN 91-576-7135-4
[Doctoral thesis]

Christensen, Janne Winther (2006). Fear in horses. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 2006
ISBN 91-576-6887-6
[Licentiate thesis]

Cory, Neil (2006). Natural and anthropogenic influences on aluminium in the humic rich waters of northern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:63
ISBN 91-576-7112-5
[Doctoral thesis]

D

Dahlberg, Anders and Krikorev, Michael (2006). Nationell övervakning av marksvampar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Dahlström, Anna (2006). Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:95
ISBN 91-576-7144-3
[Doctoral thesis]

Dehlin, Helena (2006). Ecosystem functioning and plant-soil interactions in forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:79
ISBN 91-576-7128-1
[Doctoral thesis]

E

Eckersten, Henrik and Noronha-Sannervik, Angela and Torssell, Bengt and Nyman, Per (2006). Modelling radiation use, water and nitrogen in willow forest. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 2
[Report]

Emilsson, Tobias (2006). Extensive vegetated roofs in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:37
ISBN 91-576-7086-2
[Doctoral thesis]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2005. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2006. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Engström, Lena and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

Eriksson, Erik (2006). The potential for forestry to reduce net CO2 emissions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:103
ISBN 91-576-7252-0
[Doctoral thesis]

Eriksson, Harry (2006). Tillsatsmedel och skördeteknik påverkar ensilagets kvalitet. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2006:2
[Factsheet]

Eriksson, Sven (2006). The role of gibberellins in the regulation of Arabidopsis flowering time. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:93
ISBN 91-576-7142-7
[Doctoral thesis]

Etana, Ararso and Rydberg, Tomas (2006). Studier av aggregatstabilitet och risker för jord- och fosforförluster i två långliggande jordbearbetningsförsök. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 51
[Report]

F

Feng, Xinmei (2006). Microbial dynamics during barley tempeh fermentation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:59
ISBN 91-576-7108-7
[Doctoral thesis]

Feyissa, Tileye (2006). Micropropagation, transformation and genetic diversity of Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:4
ISBN 91-576-7053-6
[Doctoral thesis]

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis (2006). Mjöldagg. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 63 T
[Factsheet]

Forshed, Olle (2006). Stand structure and development after selective logging with systematically aligned skid trails, directional felling and climber cutting in a dipterocarp rainforest in Sabah, Malaysia. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:30
ISBN 91-576-7079-X
[Doctoral thesis]

Frankki, Sofia (2006). Association of organic compounds to dissolved and particulate natural organic matter in soils. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:52
ISBN 91-576-7101-X
[Doctoral thesis]

Furtner, Bernhard (2006). Abiotic and biotic factors in the nutrient solution and filter skin (Schmutzdecke) of slow filters integrated to closed hydroponic greenhouse systems. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7174-5
[Licentiate thesis]

G

Glimskär, Anders and Ringvall, Anna and Wissman, Jörgen (2006). Förslag till regional uppföljning av ängs- och betesmarker via NILS. (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Goedkoop, Willem and Kreuger, Jenny (2006). Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:22
[Report]

Gustafson, Tomas (2006). Bird communities and vegetation on Swedish wet meadows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:99
ISBN 91-576-7148-6
[Doctoral thesis]

H

Hagström, Peter (2006). Biomass potential for heat, electricity and vehicle fuel in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:11
ISBN 91-576-7060-9
[Doctoral thesis]

Hagström, Peter (2006). Hur stor är den svenska bioenergipotentialen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:1
[Factsheet]

Hallefält, Fredrik and Nilsson, Johan (2006). Maskinkostnader i potatisodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management and Horticultural Technology (previously existing), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:7
[Report]

Hansson, Klas and Wallin, Mats and Lindgren, Georg (2006). The FYRIS model Version 2.0 - a user´s manual. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:16
[Report]

Hedberg Alm, Ylva (2006). Oestrus in the mare. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:101
ISBN 91-576-7250-4
[Doctoral thesis]

Hellström, Maria (2006). Steal this place. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:27
ISBN 91-576-7076-5
[Doctoral thesis]

Hermansson, Ulrika (2006). Studies of canine and feline sperm viability under different storage procedures. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:68
ISBN 91-576-7117-6
[Doctoral thesis]

Herthnek, David (2006). Detection and confirmation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in clinical samples. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report (Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences), 1653-8315 ; 1
ISBN 91-576-7167-2
[Licentiate thesis]

Hetta, Mårten and Eriksson, Harry and Karlsson, Linda and Jonsson, Simon and Martinsson, Kjell (2006). Dokumentation av ekologisk mjölkproduktion i norra Sverige 2003-2006. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2006:4
[Report]

Hillerström, Olov (2006). Dragkraftsbehov och bearbetningsresultat för olika kultivatorspetsar. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 51
[Report]

Hoffmann, Ruben (2006). Quality policy, market structure and investment behavior in the food marketing chain. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:42
ISBN 91-576-7091-9
[Doctoral thesis]

Hofny-Collins, Anna (2006). The potential for using composted municipal waste in agriculture. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:65
ISBN 91-576-7114-1
[Doctoral thesis]

Holmgren, Eva (2006). Forest commons in boreal Sweden. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 1401-0070 ; 18
ISBN 91-576-6893-0
[Licentiate thesis]

Holmgren, Lina (2006). Forest ownership and taxation in a Swedish boreal municipality context. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:49
ISBN 91-576-7098-6
[Doctoral thesis]

Holstein, Fredrik (2006). The Landscape of landscape values. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7154-0
[Licentiate thesis]

Hoogesteger, Jan (2006). Tree ring dynamics in mountain birch. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE), 1653-5375 ; 2006:5
ISBN 91-576-7179-6
[Licentiate thesis]

Hoogesteger, Jan (2006). Tree ring dynamics in mountain birch. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 5
[Report]

Hrabok, Jackie T. (2006). Nematode parasites of reindeer in Fennoscandia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:89
ISBN 91-576-7138-9
[Doctoral thesis]

Hudd, Richard and Ahlqvist, Johan and Jensen, Henrik and Urho, Lauri and Blom, Andreas (2006). Lek- och yngelproduktionsområden för havslekande harr i Kvarken. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenbruksinstitutionen ; 53
[Report]

Hultgren, Svante and Andersson, Magdalena (2006). Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 157
[Report]

Hultåker, Oscar (2006). Entreprenörskap i skogsdrivningsbranschen. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:87
ISBN 91-576-7136-2
[Doctoral thesis]

Hylmö, Kajsa and Skärbäck, Erik (2006). Transparency in road planning documents. Environmental Practice. 8 :1 , 49-57
[Research article]

Höglund, Solveig (2006). Induced plant responses in willow to a gall-forming insect. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7155-9
[Licentiate thesis]

I

Israelsson, Carin (2006). Kor och människor: klasskillnader även bland kor på 1800-talets torp och herrgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2006:7
[Factsheet]

J

Johansson, Anders (2006). Clostridium perfringens the causal agent of necrotic enteritis in poultry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:34
ISBN 91-576-7083-8
[Doctoral thesis]

Johansson, Anna (2006). Verticillium longisporum, infection, host range, prevalence and plant defence responses. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. ; -
ISBN 91-576-7153-2
[Licentiate thesis]

Johansson, Jenny (2006). Marktäckande, lågväxt vegetation på ställverksmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 4
[Report]

Johansson, Monika (2006). The role of nucleoside diphosphate kinase in plant mitochondria. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:74
ISBN 91-576-7123-0
[Doctoral thesis]

Johansson, Per (2006). Effects of habitat conditions and disturbance on lichen diversity. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:6
ISBN 91-576-7055-2
[Doctoral thesis]

Johansson, Therese (2006). The conservation of saproxylic beetles in boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:66
ISBN 91-576-7115-X
[Doctoral thesis]

Johansson, Tord (2006). Gran eller lövträd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:2
[Factsheet]

Jonsson, Anna (2006). Planning for increased bioenergy use. Ultuna : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för bioenergi, SLU, 1651-0720 ; 13
[Licentiate thesis]

K

Kader, Md. Abdul (2006). Salt stress in rice. Diss. (sammanfattning/summary) Ultuna : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:57
ISBN 91-576-7106-0
[Doctoral thesis]

Kampa, Jaruwan (2006). Epidemiology of bovine viral diarrhoea virus and bovine herpesvirus type1 infections in dairy cattle herds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:77
ISBN 91-576-7126-5
[Doctoral thesis]

Kampa, Naruepon (2006). Renal scintigraphy in dogs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:9
ISBN 91-576-7058-7
[Doctoral thesis]

Karlsson, Linda and Hetta, Mårten (2006). Ekologisk mjölkproduktion. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2006:1
[Factsheet]

Klingeborn, Mikael (2006). The prion protein in normal cells and disease. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:105
ISBN 91-576-7254-7
[Doctoral thesis]

Knecht Billberger, Magnus (2006). Plant growth - stoichiometry and competition. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:24
ISBN 91-576-7073-0
[Doctoral thesis]

Koonjaenak, Seri (2006). Semen and sperm characteristics of swamp buffalo (Bubalus bubalis) bulls for artificial insemination in Thailand, in relation to season. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:114
ISBN 91-576-7263-6
[Doctoral thesis]

Krafft, Anna (2006). The effect of urban runoff on the water quality of the Sweetbriar Brook, Ampthill, UK. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 1
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2006). Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 11
[Report]

Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2006). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2004/2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 92
[Report]

L

Lannergård, Jonas (2006). Potentially virulence-related extracellular proteins of Streptococcus equi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:80
ISBN 91-576-7129-X
[Doctoral thesis]

Larsson, Anna E.V. (2006). Control of gastrointestinal parasites in first- and second-season grazing cattle in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:117
ISBN 91-576-7266-0
[Doctoral thesis]

Larsson, Staffan (2006). Sveriges jordbruksområden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Aktuellt från VPE ; 1
[Report]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2006). Sortval i ekologisk odling 2006. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Aktuellt från VPE ; 2
[Report]

Ledin, Stig (2006). Metoder för växtetablering på sandmagasinet vid Aitik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 5
[Report]

Lemma, Bekele (2006). Impact of exotic tree plantations on carbon and nutrient dynamics in abandoned farmland soils of southwestern Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:108
ISBN 91-576-7257-1
[Doctoral thesis]

Lennefors, Britt-Louise (2006). Molecular breeding for resistance to rhizomania in sugar beets. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:106
ISBN 91-576-7255-5
[Doctoral thesis]

Lennmo, Emma (2006). Växters upptag av spårämnen från rödfyr. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 3
[Report]

Levén, Lotta (2006). Anaerobic digestion at mesophilic and thermophilic temperature. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:116
ISBN 91-576-7265-2
[Doctoral thesis]

Lind, Mårten (2006). Genetics of virulence and intraspecific interactions in Heterobasidion annosum s.l. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:102
ISBN 91-576-7251-2
[Doctoral thesis]

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2006). Skadegörare på hästkastanj. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 195 T
[Factsheet]

Lindholm, Eva-Lotta (2006). Energy use in Swedish forestry and its environmental impact. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Licentiate thesis (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biometry and Engineering), 1652-3261 ; 4
ISBN 91-576-7156-7
[Licentiate thesis]

Lindroos, Ola (2006). Efficiency and safety in self-employed family forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:110
ISBN 91-576-7259-8
[Doctoral thesis]

Lindström, Anders (2006). Distribution and transmission of American foulbrood in honey bees. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:22
ISBN 91-576-7071-4
[Doctoral thesis]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Engström, Lena and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas (2006). Kvävemineralisering och utlakning av kväve och fosfor på en lerjord vid Lanna i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 91
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena (2006). Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Ljung, Karin (2006). Metals in urban playground soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:81
ISBN 91-576-7130-3
[Doctoral thesis]

Ljungberg, David (2006). Effective transport systems in food and agricultural supply chains for improved economy, environment and quality. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:100
ISBN 91-576-7149-4
[Doctoral thesis]

Ljungvall, Karl (2006). Prepubertal exposure to Di(2-ethylhexyl) Phthalate. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:15
ISBN 91-576-7064-1
[Doctoral thesis]

Lundberg, Daniel (2006). The coordination chemistry of solvated metal ions in DMPU. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:23
ISBN 91-576-7072-2
[Doctoral thesis]

Lundequist, Anders (2006). Biological functions and regulation of serglycin-dependent mast cell proteases. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:10
ISBN 91-576-7059-5
[Doctoral thesis]

Lyberg, Karin (2006). Phosphorus in pig diets. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:13
ISBN 91-576-7062-5
[Doctoral thesis]

M

Magnusson, Mattias (2006). Evaluation of remote sensing techniques for estimation of forest variables at stand level. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:85
ISBN 91-576-7134-6
[Doctoral thesis]

Malmström, Anna (2006). Effects of wildfire and prescribed burning on soil fauna in boreal coniferous forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:111
ISBN 91-576-7260-1
[Doctoral thesis]

Mattsson, Lennart (2006). Kväveintensitet i korn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 212
[Report]

Moazzami, Ali (2006). Sesame seed lignans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:98
ISBN 91-576-7147-8
[Doctoral thesis]

Mogren, Lars (2006). Quercetin content in yellow onion (Allium cepa L.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:96
ISBN 91-576-7145-1
[Doctoral thesis]

Mohammadi Limaei, Soleiman (2006). Economically optimal values and decisions in Iranian forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:91
ISBN 91-576-7140-0
[Doctoral thesis]

Moročko, Inga (2006). Characterization of the strawberry pathogen Gnomonia fragariae, and biocontrol possibilities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:71
ISBN 91-576-7120-6
[Doctoral thesis]

Myrbeck, Åsa and Rydberg, Tomas and Stenberg, Maria and Aronsson, Helena (2006). Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 110
[Report]

Mårell, Anders (2006). Summer feeding behaviour of reindeer. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:56
ISBN 91-576-7105-2
[Doctoral thesis]

N

Neal, Andrea C. (2006). Lipid biosynthesis in eukaryotic cells. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:78
ISBN 91-576-7127-3
[Doctoral thesis]

Nemby, Per-Erik (2006). Ekologisk sortprovning av korn i Jämtland och Tröndelag 2003-05. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2006:3
[Factsheet]

Nilsson, Karin (2006). Intracellular regulation in bacteria. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:72
ISBN 91-576-7121-4
[Doctoral thesis]

Nilsson, Per and Kempe, Göran and Toet, Hans (2006). Skogsdata 2006. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2006
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Lundin, Lars (2006). Uppskattning av volymvikten i svenska skogsjordar från halten organiskt kol och markdjup. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 91
[Report]

Noredal Throbäck, Ingela (2006). Exploring denitrifying communities in the environment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:33
ISBN 91-576-7082-X
[Doctoral thesis]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2006). Sortprovning 2005. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2006:1
[Factsheet]

Norgren, Maria and Ericson, Lars (2006). Sortprovning 2005. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2006:2
[Factsheet]

Nothnagl, Margit (2006). Interaction between greenhouse grown chrysanthemum and Frankliniella occidentalis. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:97
ISBN 91-576-7146-X
[Doctoral thesis]

Nyberg, Karin (2006). Impact of organic waste residues on structure and function of soil bacterial communities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:20
ISBN 91-576-7069-2
[Doctoral thesis]

O

Odensten, Martin (2006). Drying off the dairy cow. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:18
ISBN 91-576-7067-6
[Doctoral thesis]

Olofsson, Erika (2006). Supporting management of the risk of wind damage in south Swedish forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:46
ISBN 91-576-7095-1
[Doctoral thesis]

Olsson, Elisabeth (2006). Multi-trait evaluation of Swedish warmblood stallions at station performance tests including field and competition records. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik, 1401-7520 ; 144
ISBN 91-576-7178-8
[Licentiate thesis]

Olsson, Per (2006). Effects of fertilisation on rhizospheric and heterotrophic soil CO2 efflux in boreal Norway spruce stands. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Stencilserie / Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsekologi, 1104-1870 ; 113
ISBN SLU-SEKOL-STL-113-SE
[Licentiate thesis]

Oostra, Huibert and Ventorp, Michael and Herlin, Anders Henrik (2006). Golv för bättre välfärd hos mjölkkor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Oostra, Swantje (2006). Om lunden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:25
ISBN 91-576-7074-9
[Doctoral thesis]

Ortega-Pacheco, Antonio (2006). Reproduction of dogs in the tropics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:58
ISBN 91-576-7107-9
[Doctoral thesis]

Ottoson, Jakob R. and Nordin, Annika and Vinnerås, Björn (2006). Hygienisering av gödsel med urea och ammoniak. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2006:0
[Report]

P

Persson, Gunilla and Jönsson, Bodil (2006). Morotsminerarflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 197 T
[Factsheet]

Persson, Jan and Mattsson, Lennart and Carlgren, Käll (2006). Halmnedbrukning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Fertility and Plant Nutrition, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära ; 213
[Report]

Persson, Jesper (2006). Theoretical reflections on the connection between environmental assessment methods and conflict. Environmental impact assessment review. 26 :7 , 605-613
[Research article]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas (2006). Dagvattendammar. Technical Report. Borlänge: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. (other) ; 2006:1
[Report]

Persson, Tomas (2006). Modelling effects of barley yellow dwarf virus on growth and yield of oats. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:16
ISBN 91-576-7065-X
[Doctoral thesis]

Persson, Torgny (2006). Genetic expression of Scots pine growth and survival in varying environments. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:55
ISBN 91-576-7104-4
[Doctoral thesis]

Peterson, Anna (2006). Farms between past and future. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:17
ISBN 91-576-7066-8
[Doctoral thesis]

Petersson, Karl-Johan and Strandberg, Erling and Gustafsson, Hans and Berglund, Britt (2006). Environmental effects on progesterone profile measures of dairy cow fertility. Animal reproduction science. 91 :3-4 , 201-214
[Research article]

Pettersson, C. G. (2006). Variations of yield and protein content of malting barley. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 1
[Report]

Pettersson, CG (2006). Variation in yield and protein content of malting barley. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE), 1653-5375 ; 1
ISBN 91-576-6896-5
[Licentiate thesis]

Pettersson, Karin (2006). Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 2
[Report]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bestämningsnyckel för skador på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 61 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bladlöss. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 59 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Svampsjukdomar på persika. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 101 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2006). Barrträdsspinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 134 T
[Factsheet]

Pizzul, Leticia (2006). Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by actinomycetes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:50
ISBN 91-576-7099-4
[Doctoral thesis]

Pohanka, Anton (2006). Antifungal antibiotics from potential biocontrol microorganisms. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:47
ISBN 91-576-7096-X
[Doctoral thesis]

Pålsson, Olof (2006). Fältförsök med reducerad bearbetning i Skåne och Halland. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 52
[Report]

R

Ranius, Thomas (2006). Measuring the dispersal of saproxylic insects : a key characteristic for their conservation. Population ecology. 48 :3 , 177-188
[Research article]

Ranius, Thomas and Fahrig, Lenore (2006). Targets for maintenance of dead wood for biodiversity conservation based on extinction thresholds. Scandinavian journal of forest research. 21 :3 , 201-208
[Research article]

Ranius, Thomas and Kindvall, Oskar (2006). Extinction risk of wood-living model species in forest landscapes as related to forest history and conservation strategy. Landscape ecology. 21 :5 , 687-698
[Research article]

Reyes Castro, Guillermo (2006). Studies on cocoyam (Xanthosoma spp.) in Nicaragua, with emphasis on Dasheen mosaic virus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:7
ISBN 91-576-7056-0
[Doctoral thesis]

Reyes Sánchez, Nadir (2006). Moringa oleifera and Cratylia argentea. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:1
ISBN 91-576-7050-1
[Doctoral thesis]

Roberge, Jean-Michel (2006). Umbrella species as a conservation planning tool. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:84
ISBN 91-576-7133-8
[Doctoral thesis]

Råberg, Ulrika (2006). Fungal degradation and discolouration of Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:107
ISBN 91-576-7256-3
[Doctoral thesis]

S

Sahlström, Leena (2006). Recycled biowaste as a source of infection. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:70
ISBN 91-576-7119-2
[Doctoral thesis]

Schneider, Maria del Pilar (2006). Fertility, mastitis and longevity in dairy cattle analyzed using survival models. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:45
ISBN 91-576-7094-3
[Doctoral thesis]

Schnürer, Ylva (2006). Influence of soil properties and organic pesticides om soil microbial metabolism. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:118
ISBN 91-576-7267-9
[Doctoral thesis]

Sedira, Monika (2006). Studies of adventitious root formation in woody species. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:43
ISBN 91-576-7092-7
[Doctoral thesis]

Sigvald, Roland (2006). Vetedvärgsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 83 J
[Factsheet]

Sitbon, Folke (2006). Attityder till kursvärdering. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ; -
[Report]

Sjöholm, Marcus (2006). Structure and function of the moth mushroom body. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:38
ISBN 91-576-7087-0
[Doctoral thesis]

Skarin, Anna (2006). Reindeer use of alpine summer habitats. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:73
ISBN 91-576-7122-2
[Doctoral thesis]

Skovsgaard, Jens Peter and Nordfjell, Tomas and Holmgård Sørensen, Ib (2006). Pre-commercial thinning of beech (Fagus sylvatica L.). Scandinavian journal of forest research. 21 :5 , 380-387
[Research article]

Slaney, Michelle (2006). Impact of elevated temperature and [CO2] on spring phenology and photosynthetic recovery of boreal Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:3
ISBN 91-576-7052-8
[Doctoral thesis]

Sonesten, Lars (2006). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:14
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbäcksån - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:13
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:6
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för syrgas. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:7
[Report]

Spjuth, Linda (2006). Di(2-ethylhexyl) phthalate and semen quality in boars. Diss. (sammanfattning/summary) Swedish University of Agricultural Sciences : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:104
ISBN 91-576-7253-9
[Doctoral thesis]

Staal, Jens (2006). Genes and mechanisms in Arabidopsis innate immunity against Leptosphaeria maculans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:69
ISBN 91-576-7118-4
[Doctoral thesis]

Stedingk, Henrik von (2006). History of Picea abies in west central Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:92
ISBN 91-576-7141-9
[Doctoral thesis]

Steger, Kristin (2006). Composition of microbial communities in composts. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:31
ISBN 91-576-7080-3
[Doctoral thesis]

Steinbock, Lena (2006). Comparative aspects on genetics of stillbirth and calving difficulty in Swedish dairy cattle breeds. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7151-6
[Licentiate thesis]

Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats (2006). Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik :159
[Research article]

Ståhl, Karl (2006). Bovine viral diarrhoea virus and other reproductive pathogens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:53
ISBN 91-576-7102-8
[Doctoral thesis]

Sveinbjörnsson, Jóhannes (2006). Substrate levels, carbohydrate degradation rate and their effects on ruminal end-product formation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:26
ISBN 91-576-7075-7
[Doctoral thesis]

Svensson, Maria (2006). Studies of genes involved in regulating flowering time in Arabidopsis thaliana. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:2
ISBN 91-576-7051-X
[Doctoral thesis]

Svensson, Sven-Erik (2006). Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:1
[Report]

Södersten, Fredrik (2006). Cartilage oligomeric matrix protein (COMP), thrombospondin-4 (TSP-4) and type I and III collagens in tendon. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:94
ISBN 91-576-7143-5
[Doctoral thesis]

Söderström, Mats (2006). PrecisionWizard. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

Söderström, Mats and Nissen, Knud (2006). Insamling av GIS-data och navigering med GPS. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 7
[Report]

Sørensen, Rasmus (2006). Topographical influence on soil chemistry. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6895-7
[Licentiate thesis]

T

Tahir, Ibrahim (2006). Control of pre- and postharvest factors to improve apple quality and storability. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:35
ISBN 91-576-7084-6
[Doctoral thesis]

Tahir, Ibrahim (2006). Koordination av mogenhetsindex för tio äpplesorter i Sydsverige. Alnarp.

Tairo, Fred (2006). Molecular resolution of genetic variability of major sweetpotato viruses and improved diagnosis of potyviruses co-infecting sweetpotato. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:5
ISBN 91-576-7054-4
[Doctoral thesis]

Thelander, Mattias (2006). Åtgärder för vitalisering av träd. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:13
[Report]

Thellbro, Camilla (2006). Local natural resource dependency in a Swedish boreal municipality. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 1401-0070 ; 19
ISBN 91-576-7158-3
[Licentiate thesis]

Tibbo, Markos (2006). Productivity and health of indigenous sheep breeds and crossbreds in the Central Ethiopian Highlands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:51
ISBN 91-576-7100-1
[Doctoral thesis]

Toljander, Jonas (2006). Interactions between soil bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:39
ISBN 91-576-7088-9
[Doctoral thesis]

Tornéus, Christer (2006). Kvalster på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 196 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2006). Plommonstekeln och plommonvecklaren. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 156 T
[Factsheet]

Troell, Karin (2006). Genotypic and phenotypic characterization of Haemonchus contortus in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:36
ISBN 91-576-7085-4
[Doctoral thesis]

Tronnersjö, Susanna (2006). Functional studies of RNA polymerase II-dependent transcription in yeast Saccharomyces cerevisiae. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:109
ISBN 91-576-7258-X
[Doctoral thesis]

Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny and Grahn, Pelle (2006). Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003 – 2005, ett avrinningsområde i Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 97
[Report]

U

Ulvcrona, Thomas (2006). Impregnation of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) wood with hydrophobic oil. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:88
ISBN 91-576-7137-0
[Doctoral thesis]

V

Van, Do Thi Thanh (2006). Some animal and feed factors affecting feed intake, behaviour and performance of small ruminants. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:32
ISBN 91-576-7081-1
[Doctoral thesis]

W

Wadenbäck, Johan (2006). Lignin studies of transgenic Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:64
ISBN 91-576-7113-3
[Doctoral thesis]

Wallsten, Johanna (2006). Helsädens fodervärde i mjölkproduktionen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2006:1
[Factsheet]

Wehelie, Rahma (2006). Mycoplasma pyrimidine deoxynucleotide biosynthesis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:76
ISBN 91-576-7125-7
[Doctoral thesis]

Weibull, Jens and Malmer, Pernilla (2006). Mångfald. Biodiverse. 11 :4 , 24-25
[Research article]

Weih, Martin (2006). Energiskogsodling på åkermark – möjligheter för biologisk mångfald och kulturmiljö i ett landskapsperspektiv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ; -
[Report]

Were, Beatrice Ang'iyo (2006). Genetic improvement of oil quality in sesame (Sesamum indicum L.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:12
ISBN 91-576-7061-7
[Doctoral thesis]

Westlin, Aron (2006). Inverkan på markstrukturen av olika bearbetningstidpunkter samt av höga och låga marktryck. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 53
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Tidig höstplöjning på lerjordar. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

Widmark, Camilla (2006). Forestry and reindeer husbandry in Sweden. Rangifer. 26 :2 , 43-54
[Research article]

Wikberg, Jenny (2006). Water relations in Salix with focus on drought responses. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:48
ISBN 91-576-7097-8
[Doctoral thesis]

Wilander, Anders and Sonesten, Lars (2006). Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för siktdjup. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:8
[Report]

Wissman, Jörgen (2006). Grazing regimes and plant reproduction in semi-natural grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:40
ISBN 91-576-7089-7
[Doctoral thesis]

Wretenberg, Johan (2006). The decline of farmland birds in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:113
ISBN 91-576-7262-8
[Doctoral thesis]

Wörman, Anders and Kjellin, Johan (2006). Low-velocity flows in constructed wetlands. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Biometry and Engineering, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Miljö, teknik och lantbruk ; 2006:0
[Report]

Å

Ågren, Göran and Hyvönen-Olsson, Riitta (2006). Fungerar kretsloppen om vi använder mera biobränslen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:3
[Factsheet]

Åkerblom, Staffan (2006). Anthropogenic heavy metals in organic forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:67
ISBN 91-576-7116-8
[Doctoral thesis]

Åkerstedt, Maria and Björk, Lennart and Persson Waller, Karin and Sternesjö, Åse (2006). Biosensor assay for determination of haptoglobin in bovine milk. Journal of dairy research. 73 , 299-305
[Research article]

Åsman, Karolina (2006). Kålmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 94 T
[Factsheet]

Ö

Örn, Stefan (2006). The zebrafish as a model organism for evaluation of endocrine disrupters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:28
ISBN 91-576-7077-3
[Doctoral thesis]

Östergren, Johan (2006). Migration and genetic structure of Salmo salar and Salmo trutta in northern Swedish rivers. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:112
ISBN 91-576-7261-X
[Doctoral thesis]

This list was generated on Sun Dec 4 20:33:28 2022 CET.