Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Å | Ö
Number of items: 340.

A

Adielsson, Stina and Graaf, Sarah and Andersson, Melle and Kreuger, Jenny (2009). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 115
[Report]

Ahlgren, Serina (2009). Crop production without fossil fuel. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:78
ISBN 978-91-576-7425-8
[Doctoral thesis]

Ahlgren, Serina and Baky, Andras and Bernesson, Sven and Nordberg, Åke and Norén, Olle and Hansson, Per-Anders (2009). Tractive power in organic farming based on fuel cell technology. Agricultural systems. 102 :1-3 , 67-76
[Research article]

Ahnström, Johan (2009). Farmland biodiversity - in the hands and minds of farmers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:34
ISBN 978-91-86195-81-6
[Doctoral thesis]

Algers, Anne and Barrefors, Peter and Carlsson, Niclas and Karonen, Johani and Landström Karonen, Karin (2009). Verksamhetsförlagd utbildning. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Amiri, Saeid (2009). On variance estimation and a goodness-of-fit test using the bootstrap method. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 007
ISBN 978-91-86197-20-9
[Licentiate thesis]

Amiri, Saeid and Forkman, Johannes and von Rosen, Dietrich (2009). A statistical study of similarities and dissimilarities in results between districts used in Swedish crop variety trials. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 8
[Report]

Andersson, Erik and Ahrné, Karin and Pyykönen, Markku and Elmqvist, Thomas (2009). Patterns and scale relations among urbanization measures in Stockholm, Sweden. Landscape ecology. 24 :10 , 1331-1339
[Research article]

Andersson, Gunnel (2009). Bladsjukdomar på lökväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 114 T
[Factsheet]

Andersson, Gunnel (2009). Lökflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 25 T
[Factsheet]

Andersson, Melle and Andersson, Regina and Kreuger, Jenny (2009). Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten på Gotland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 109
[Report]

Andersson, Melle and Graaf, Sarah and Kreuger, Jenny (2009). Beräkning av temporära riktvärden för 12 växtskyddsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 135
[Report]

Andersson, Rune and Kaspersson, Eva and Wissman, Jörgen (2009). Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-86197-01-8
[Book (author)]

Andersson, Staffan (2009). Carotenoids, tocochromanols and chlorophylls in sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) and Rose Hips (Rosa sp.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:58
ISBN 978-91-576-7405-0
[Doctoral thesis]

Andersson, Ylva and Setterwall, Agneta and Westberg, Lotten (2009). Miljökommunikation för miljöinspektörer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:2
[Report]

Arnell, Anders and Caselunghe, Elvira and Hultman, Sven G. and Jansson, Sandra and Johansson, Lotta and Sandberg, Eva and Sonnvik, Per (2009). Naturvägledning i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:5
[Report]

Arnesson, Annika and Rustas, Bengt-Ove and Nadeau, Elisabet and Swensson, Christian (2009). Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 27
[Report]

Aronson, Åke and Svensson, Linn (2009). Varg i Sverige vintern 2008/09. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2009:1
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 111
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från två växtföljder på lerjord med grön- och stubbträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 113
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2009). Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 114
[Report]

Arora-Jonsson, Seema (2009). Discordant connections. Signs. 35 :1 , 213-240
[Research article]

Arvidsson, Katarina (2009). Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:2
[Factsheet]

Arvidsson, Katarina (2009). Factors affecting fatty acid composition in forage and milk. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:62
ISBN 978-91-576-7409-8
[Doctoral thesis]

Athanassiadis, Dimitris and Melin, Ylva and Lundström, Anders and Nordfjell, Tomas (2009). Marginalkostnader för skörd av grot och stubbar från föryngringsavverkningar i Sverige. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 261
[Report]

Axelson, Matilda and Ekelund, Lena and Tjärnemo, Heléne (2009). Konsumenter om jordgubbar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Axelsson, Maria (2009). Image analysis for volumetric characterisation of microstructure. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:19
ISBN 978-91-86195-66-3
[Doctoral thesis]

Axelsson, Robert (2009). Landscape approach for sustainable development. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:94
ISBN 978-91-576-7441-8
[Doctoral thesis]

B

Backéus, Sofia (2009). Forest management strategies for CO₂ mitigation. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:89
ISBN 976-91-576-7436-4
[Doctoral thesis]

Bagge, Elisabeth (2009). Hygiene aspects of the biogas process with emphasis on spore-forming bacteria. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:28
ISBN 978-91-86195-75-5
[Doctoral thesis]

Bandara, PB and Kumar, V and Ninkovic, Velemir and Ahmed, Elham and Pettersson, Jan and Glinwood, Robert (2009). Can leek interfere with bean plant–bean fly interaction? Journal of economic entomology. 102 :3 , 999-1008
[Research article]

Bengtsson, Jonas M. and Wolde-Hawariat, Yitbarek and Khbaish, Hamida and Negash, Merid and Jembere, Bekele and Seyoum, Emiru and Hansson, Bill S. and Larsson, Mattias C. and Hillbur, Ylva (2009). Field attractants for Pachnoda interrupta selected by means of GC-EAD and single sensillum screening. Journal of chemical ecology. 35 :9 , 1063-1076
[Research article]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin (2009). Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:1
[Report]

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin and Solhenius, Gustav (2009). Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik) ; 12
[Report]

Bergquist, Daniel and Rydberg, Torbjörn (2009). Towards a transdisciplinary understanding of emergy accumulation. I/In: EMERGY SYNTHESIS 5: Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings from the Fifth Biennial Emergy Conference, Gainesville, Florida. December 2009.
[Conference Paper]

Bergsten, Urban and Nordfjell, Tomas and Sandström, Per and Valinger, Erik (2009). Program för utveckling av rennäring och skogsbruk i samspel. Umeå.

Bergstrand, Karl-Johan (2009). Variables limiting efficacy of slow filters integrated into closed hydroponic growing systems. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-10-0
[Licentiate thesis]

Bergström, Annika (2009). Dystocia in the bitch. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:42
ISBN 978-91-86195-89-2
[Doctoral thesis]

Bergström, Dan (2009). Techniques and systems for boom-corridor thinning in young dense forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:87
ISBN 978-91-576-7334-0
[Doctoral thesis]

Bergström, Roger and Danell, Kjell (2009). Trenden tydlig. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Vilt och Fisk, FAKTA ; 2009:4
[Factsheet]

Berlin, Mats (2009). Development of economic forest tree breeding objectives. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:90
ISBN 978-91-576-7437-1
[Doctoral thesis]

Bjäresten, Inger and Rosén, Klas and Jönsson, Birger (2009). Erfarenheter och motåtgärder inom jordbruket i Jämtlands län efter Tjernobylnedfallet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 3
[Report]

Björklund, Lars and Hesselman, Jonas and Lundgren, Christina and Nylinder, Mats (2009). Jämförelser mellan metoder för fastvolymbestämning av stockar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 15
[Report]

Björklund, Niklas (2009). Utvärdering av barkning av vindfälld gran som en bekämpningsåtgärd mot granbarkborre. Halmstad.

Björklund, Niklas (2009). A nondestructive tree trunk funnel trap for capturing insects ascending stems of trees. The Canadian entomologist. 141 :4 , 422-424
[Research article]

Björklund, Niklas and Lindgren, B. Staffan (2009). Diameter of lodgepole pine and mortality caused by the mountain pine beetle. Canadian journal of forest research. 39 :5 , 908-916
[Research article]

Björklund, Niklas and Lindgren, B. Staffan and Shore, Terry L. and Cudmore, Tim (2009). Can predicted mountain pine beetle net production be used to improve stand prioritization for management? Forest ecology and management. 257 :1 , 233-237
[Research article]

Blicharska, Malgorzata (2009). Planning processes for transport and ecological infrastructures in Poland - actors’ attitudes and conflict. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter), 1654-1383 ; 13
ISBN 978-91-85911-55-4
[Licentiate thesis]

Blixt, Eva (2009). On Phaeosphaeria nodorum in wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:1
ISBN 978-91-86195-48-9
[Doctoral thesis]

Boberg, Johanna (2009). Litter decomposing fungi in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:75
ISBN 978-91-576-7422-7
[Doctoral thesis]

Borg, Jennie and Tjärnemo, Heléne (2009). Konsumenter om julblommor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:9
[Factsheet]

Brukas, Vilis and Linkevicius, Edgaras and Cinga, Gintautas (2009). Policy drivers behind forest utilisation in Lithuania in 1986-2007. Baltic forestry. 15 :1 , 86-96
[Research article]

Brukas, Vilis and Weber, Norbert (2009). Forest management after the economic transition. Forest policy and economics. 11 :7 , 586-592
[Research article]

Brunet, Jörg and Wieslander, Hans (2009). Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 41
[Report]

Bucht, Eivor and Deak, Johanna (2009). Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:2
[Factsheet]

Börjesson, Thomas and Söderström, Mats (2009). Bedömning av kvalitetsskillnader över tid i vallar avsedda för hösilage med Yara N-sensor. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 19
[Report]

C

Capurro, Aldo (2009). Diagnostic and epidemiological studies of staphylococci in bovine mastitis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:5
ISBN 978-91-86195-52-6
[Doctoral thesis]

Cardoso, Marcelo and Olsson, Johanna and de Toro, Alfredo (2009). Manual till JTI/SLU:s kalkylprogram för maskinkostnader i Excel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 005
[Report]

Carlsson, Olof (2009). Markstruktur för optimal höstrapsodling. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 59
[Report]

Colding, Johan and Lundberg, Jakob and Lundberg, Stefan and Andersson, Erik (2009). Golf courses and wetland fauna. Ecological applications. 19 :6 , 1481-1491
[Research article]

Cole, Scott (2009). "How much is enough?" Determining adequate levels of environmental compensation for wind power impacts using equivalency analysis. I/In: European Offshore Wind Conference 2009, 14-16 Sep 2009, Stockholm.
[Conference Paper]

Connysson, Malin (2009). Fluid balance and metabolic response in athletic horses fed forage diets. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 272
ISBN 978-91-86197-16-2
[Licentiate thesis]

D

Dahlgren, Jonas and Oksanen, Lauri and Oksanen, Tarja and Olofsson, Johan and Hambäck, Peter and Lindgren, Åsa (2009). Plant defences to no avail? Responses of plants of varying edibility to food web manipulations in a low arctic scrubland. Evolutionary ecology research. 11 , 1189-1203
[Research article]

Dahlgren, Jonas and Oksanen, Lauri and Olofsson, Johan and Oksanen, Tarja (2009). Plant defences at no cost? The recovery of tundra scrubland following heavy grazing by grey-sided voles, Myodes rufocanus. Evolutionary ecology research. 11 , 1205-1216
[Research article]

Dalahmeh, Sahar S. and Assayed, Moayied and Suleiman, Wael T. (2009). Themes of stakeholder participation in greywater management in rural communities in Jordan. Desalination. 243 :1-3 , 159-169
[Research article]

Dalin, Peter (2009). Insekter på Salix och Populus i trädgårdar och parker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 162 T
[Factsheet]

Drott, Andreas (2009). Chemical speciation and transformation of mercury in contaminated sediments. Diss. (sammanfattning/summary) SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:22
ISBN 978-91-86195-69-4
[Doctoral thesis]

Duvemo, Karl (2009). The influence of data uncertainty on planning and decision processes in forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:6
ISBN 978-91-86195-53-3
[Doctoral thesis]

de Toro, Alfredo and Cardoso, Marcelo and Olsson, Johanna (2009). Manual till JTI/SLU:s kalkylator för maskinkostnader i lantbruket. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 006
[Report]

E

Edlund, Jacob and Lindström, Håkan and Nilsson, Fredrik (2009). Temperaturens inverkan på akustiska mätningar av sågtimmer. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 7
[Factsheet]

Egervärn, Maria (2009). Antibiotic resistance in Lactobacillus reuteri and Lactobacillus plantarum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:30
ISBN 978-91-86195-77-9
[Doctoral thesis]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes (2009). Amerikanska gödningsämnen testas i Biotronen på Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:19
[Factsheet]

Eklund, Magnus (2009). SHI/STY-family members redundantly regulate auxin homeostasis in basal and higher plants. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:9
ISBN 978-91-86195-56-4
[Doctoral thesis]

Eklöf, Karin and Fölster, Jens and Bishop, Kevin (2009). Kvicksilvertrender i svenska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:1
[Report]

Eksvärd, Karin (2009). Exploring new ways. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:44
ISBN 978-91-86195-91-5
[Doctoral thesis]

Elfving, Björn (2009). En plantering med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark vid Umeå. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 5
[Report]

Ellgardt, Karin and Rämert, Birgitta (2009). Morotsbladloppan. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 80 T
[Factsheet]

Elving, Josefine (2009). Pathogen inactivation and regrowth in organic waste during biological treatment. SLU : Sveriges lantbruksuniv. , Report (Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences), 1653-8315 ; Report no 3
ISBN 978-91-86197-56-8
[Licentiate thesis]

Emanuelsson, Rosmari (2009). Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Emanuelsson, Rosmari (2009). Räddningsinsatser i lantbruksmiljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Enander, John and Melin, Andreas and Nilsson, Jerker (2009). Social influences in forest owners' choice between co-operative and investor-owned buyers. Ej utgiven.. (Unpublished)

Engman, Lina (2009). Kan de småskaliga kooperativen i Serbien bli framgångsrika ekologiska producenter? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:14
[Factsheet]

Engström, Linda (2009). Liquid biofuels. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:4
[Report]

Ericson, Tina and Pelling, Erik and Surry, Yves (2009). Support to agriculture in FYR Macedonia. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi ; 164
[Report]

Ericsson, Ingegerd and Grahn, Patrik and Skärbäck, Erik (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare (Malmö). 2009 :1 , 81-101
[Research article]

Eriksson, Dennis (2009). Towards the domestication of Lepidium campestre as an undersown oilseed crop. Diss. (sammanfattning/summary) Epsilon : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:65
ISBN 978-91-576-7412-8
[Doctoral thesis]

Eriksson, Ljusk Ola and Gustavsson, Leif and Hänninen, Riitta and Kallio, Maarit and Lyhykäinen, Henna and Pingoud, Kim and Pohjola, Johanna and Sathre, Roger and Solberg, Birger and Svanaes, Jarle and Valsta, Lauri (2009). Climate implications of increased wood use in the construction sector - towards an integrated modeling framework. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 257
[Report]

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran and Sundquist, Sture (2009). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2009. UNSPECIFIED.

F

Fahlvik, Nils and Johansson, Ulf and Nilsson, Urban (2009). Skogsskötsel för ökad tillväxt. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
[Report]

Fall, Nils (2009). Health and reproduction in organic and conventional swedish dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:36
ISBN 978-91-86195-83-0
[Doctoral thesis]

Fall, Tove (2009). Characterisation of diabetes mellitus in dogs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:45
ISBN 978-91-86195-92-2
[Doctoral thesis]

Fogelfors, Håkan and Wivstad, Maria and Eckersten, Henrik and Holstein, Fredrik and Johansson, Susanne and Verwijst, Theo (2009). Strategic analysis of Swedish agriculture. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231)
(NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 10
[Report]

Forkman, Johannes (2009). Estimator and tests for common coefficients of variation in normal distributions. Communications in statistics. Theory and methods. 38 :2 , 233-251
[Research article]

Forkman, Johannes and Amiri, Saeid and von Rosen, Dietrich (2009). Konsekvenser av indelningar i områden för redovisning av försök i svensk sortprovning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 9
[Report]

Forsell, Nicklas (2009). Planning under risk and uncertainty. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:39
ISBN 978-91-86195-86-1
[Doctoral thesis]

Forsgren, Eva (2009). Molecular diagnosis and characterization of honey bee pathogens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:79
ISBN 978-91-576-7426-5
[Doctoral thesis]

Fritz, Örjan (2009). Ecology and conservation of bryophytes and lichens on Fagus sylvatica. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:10
ISBN 978-91-86195-57-1
[Doctoral thesis]

Furtenback, Örjan (2009). Fuel substitution in district heating plants and CGE modeling with a forest resource. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi, 0348-2049 ; 134
ISBN 978-91-86197-82-7
[Licentiate thesis]

G

Germer, Caroline and Brufors, Sofia (2009). Immunokastration som alternativ till obedövad kastration av smågrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:6
[Factsheet]

Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Lagerkvist, Kjell and Ringvall, Anna and Sandring, Saskia and Wissman, Jörgen and Svensson, Johan (2009). Uppföljning av kvalitetsändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 255
[Report]

Glinwood, Robert and Ahmed, Elham and Qvarfordt, Erika and Ninkovic, Velemir and Pettersson, Jan (2009). Airborne interactions between undamaged plants of different cultivars affect insect herbivores and natural enemies. Arthropod-Plant Interactions. 3 :4 , 215-224
[Research article]

Gren, Ing-Marie (2009). A numerical model for dynamic cost effective mitigation of eutrophication with spatial heterogeneity in the Baltic Sea. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2009:3
[Report]

Gren, Ing-Marie and Munnich, Miriam and Carlsson, Mattias and Elofsson, Katarina (2009). A numerical model for cost effective mitigation of CO₂ in the EU with stochastic carbon sink. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2009:4
[Report]

Grimberg, Åsa (2009). Carbon partitioning between starch and oil in Avena sativa (oat) and Arabidopsis thaliana. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:26
ISBN 978-91-86195-73-1
[Doctoral thesis]

H

Haby, Lena (2009). Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:4
[Factsheet]

Haby, Lena (2009). Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:17
[Factsheet]

Haby, Lena and Johansson, Eva (2009). Ökad skörd och bättre kvalitet hos maltkorn genom optimerad näringssammansättning och gödselplacering? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:10
[Factsheet]

Hai, Phi Hong (2009). Genetic improvement of plantation-grown Acacia auriculiformis for sawn timber production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:56
ISBN 978-91-576-7403-6
[Doctoral thesis]

Hallander, Jon (2009). Novel methods for improved tree breeding. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:13
ISBN 978-91-86195-60-1
[Doctoral thesis]

Hansson, David and Schroeder, Håkan (2009). Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Hansson, Jonas and Schouenborg, Björn (2009). Trafikklassning för markbeläggningsplattor av natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:8
[Report]

Hasund, Knut Per (2009). Miljöstöd för slåtter- och betesmarker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics ; 165
[Report]

Hedmark, Åsa (2009). Treatment of log yard runoff. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:52
ISBN 978-91-86195-99-1
[Doctoral thesis]

Heinlaid, Lone (2009). Integrerad IK-undervisning vid Alnarpsbiblioteket, SLU. I/In: Mötesplats inför framtiden, 14-15 Okt 2009, Borås, Sverige.
[Conference Paper] (Unpublished)

Hellqvist, Sven and Pettersson, Maj-Lis (2009). Vinbärsgallkvalster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 16 T
[Factsheet]

Herbert, Roger and Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia and Johansson, Kjell (2009). Bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:12
[Report]

Herlin, Anders and Oostra, Huibert and Hedlund, Sofia (2009). Biofilm i mjölkningsanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:5
[Factsheet]

Herthnek, David (2009). Molecular diagnostic methods for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:20
ISBN 978-91-86195-67-0
[Doctoral thesis]

Hoang Thi, Sen (2009). Gains and losses: devolution of forestry land and natural forest. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:72
ISBN 978-91-576-7419-7
[Doctoral thesis]

Holmgren, Eva (2009). Forest commons in boreal Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:96
ISBN 978-91-576-7443-2
[Doctoral thesis]

Holstein, Fredrik (2009). Environmental values - what’s the point? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:1
ISBN 978-91-576-7478-4
[Doctoral thesis]

Hugosson, Mårten and Mccluskey, Denise (2009). Customers relationships in the Swedish sawmilling sector. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 5
[Factsheet]

Hultgren, Jan and Svensson, Catarina (2009). Heifer rearing conditions affect length of productive life in Swedish dairy cows. Preventive veterinary medicine. 89 :3-4 , 255-264
[Research article]

Hultin Jäderlund, Karin (2009). Mitochondrially inherited sensory ataxic neuropathy in golden retriever dogs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:73
ISBN 978-91-576-7420-3
[Doctoral thesis]

Hussain, Abrar (2009). Nutritional and mixing characteristics of organically grown wheat genotypes. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2009:2
[Report]

Hydbring, Per (2009). Modulating the activity of the c-Myc oncoprotein. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:7
ISBN 978-91-86195-54-0
[Doctoral thesis]

Håkansson, N Thomas (2009). Reptiles and amphibians from the Kenyan coastal hinterland. Herpetological Bulletin. 107 , 30-39
[Research article]

I

Ilstedt, Ulrik and Malmer, Anders and Barron, Jennie (2009). Forests working as rainwater harvesting systems. I/In: Rainwater harvesting : a lifeline for human well-being. Sid./p. 34-43. United Nations Environment Programme, Stockholm Environment Institute
ISBN 978-92-807-3019-7
[Book Chapter]

Ivalo, Ann Catherine Birgitta and Nisell, Jakob and Fölster, Jens (2009). Förändringar i markanvändning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:5
[Report]

J

Jakobsson, Anna (2009). Experiencing landscape while walking. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:67
ISBN 978-91-576-7414-2
[Doctoral thesis]

Jansson, Désirée (2009). Genus brachyspira in birds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:14
ISBN 978-91-86195-61-8
[Doctoral thesis]

Jansson, Märit (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:46
ISBN 978-91-86195-93-9
[Doctoral thesis]

Jansson Mörk, Marie (2009). Validation of disease recordings in Swedish dairy cattle. Diss. (sammanfattning/summary) SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:66
ISBN 978-91-576-7413-5
[Doctoral thesis]

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Jeppsson, Tobias (2009). Stochasticity in the extinction process. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. (other) ; 11
[Report]

Jiwakanon, Jatesada (2009). The porcine endosalpinx at different reproductive stages. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:12
ISBN 978-91-86195-59-5
[Doctoral thesis]

Johansson, Christina and Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik (2009). Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Johansson, Christina and Schroeder, Håkan (2009). Miljöanpassad parkskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:15
[Factsheet]

Johansson, Maria U and Rooke, Tuulikki and Fetene, Masresha and Granström, Anders (2009). Browser selectivity alters post-fire competition between Erica arborea and E. trimera in the sub-alpine heathlands of Ethiopia. Plant ecology. 207 :1 , 149-160
[Research article]

Johansson, Tord (2009). Root biomass production in young birch stands planted at four spacings on two different sites. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 014
[Report]

Johansson, Tord and Lundh, Jan-Erik (2009). Upprepad röjning av stubbskott. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:5
[Factsheet]

Johansson, Waldemar (2009). Biogasprojektet Växtkraft från idé till verklighet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Hydroteknik) ; 13
[Report]

Johnsson, Pernilla (2009). Bioactive phytochemicals in flaxseed. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:57
ISBN 978-91-576-7404-3
[Doctoral thesis]

Jonsell, Mats and Hedin, Jonas (2009). GROT-uttag och artmångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:7
[Factsheet]

Jonsson, Ragnar (2009). Forest products markets. Alnarp: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Future forests rapportserie
[Report]

Josefsson, Torbjörn (2009). Pristine forest landscapes as ecological references. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:77
ISBN 978-91-576-7424-1
[Doctoral thesis]

Jönsson, Bodil (2009). Jordfly. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 5 T
[Factsheet]

Jönsson, Erik (2009). Kvävemineralisering från stallgödsel beroende på olika grad av inblandning i mark. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2009:2
[Report]

Jönsson, Lotta (2009). Mussel meal in poultry diets. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:83
ISBN 978-91-576-7430-2
[Doctoral thesis]

K

Kardell, Lars (2009). Tagel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 108
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2009). Contorta och bärris. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 107
[Report]

Kien, Nguyen Duc (2009). Improvement of Eucalyptus plantations grown for pulp production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:53
ISBN 978-91-576-7400-5
[Doctoral thesis]

Knicky, Martin and Spörndly, Rolf (2009). Tillsatsmedel för ensilering baserat på natriumbensoat, kaliumsorbat och natriumnitrit. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ;
[Report]

Kreuger, Jenny and Graaf, Sarah and Patring, Johan and Adielsson, Stina (2009). Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 110
[Report]

Kulle, Annika and Sällvik, Krister (2009). Förbättring av djurskydd och välfärd vid lastning av slaktkyckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Det framtida jordbruket. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 26
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Produktionskostnad för grovfoder till köttdjur. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 23
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Profitable Swedish lamb production by economies of scale. Small ruminant research. 81 :1 , 63-69
[Research article]

Kuusk, Anna-Karin (2009). Molecular tracking of arthropod predator-prey interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:93
ISBN 978-91-576-7440-1
[Doctoral thesis]

Kätterer, Thomas and Andrén, Olof (2009). Predicting daily soil temperature profiles in arable soils in cold temperate regions from air temperature and leaf area index. Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. 59 :1 , 77-86
[Research article]

Kågström, Mari (2009). Hur ska man hantera det här med hälsa? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2009:7
[Report]

L

Ladanai, Svetlana and Olsson, Olle and Vinterbäck, Johan (2009). Country report of different criteria for sustainability and certification of biomass and solid, liquid and gaseous biofuels. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. (noseries) ;
[Report]

Ladanai, Svetlana and Vinterbäck, Johan (2009). Global potential of sustainable biomass for energy. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 013
[Report]

Lagerström, Anna (2009). Linkages of nitrogen and phosphorus availability to ecosystem processes and succession in forests of northern Sweden and New Zealand. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:95
ISBN 978-91-576-7442-5
[Doctoral thesis]

Landberg, Rikard (2009). Alkylresorcinols as biomarkers of whole grain wheat and rye intake. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:11
ISBN 978-91-86195-58-8
[Doctoral thesis]

Lankreijer, Harry and Lindroth, Anders and Strömgren, Monika and Kulmala, L and Pumpanen, Jukka (2009). Forest floor CO2 flux measurements with a dark-light chamber. Biogeosciences. 6 , 9301–9329
[Research article]

Larsson, Gunnel and Larsson, Jan and Håkansson, Bengt (2009). Kalkyllådan - "kalkyler på nätet". Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:16
[Factsheet]

Larsson, Jesper (2009). Fäbodväsendet 1550 - 1920. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:51
ISBN 978-91-86195-98-4
[Doctoral thesis]

Larsson, Marie (2009). Stadsdelsträdgård - plats för gemenskap och kreativa processer. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:40
ISBN 978-91-86195-87-8
[Doctoral thesis]

Larsson, Per-Erik and Björklund, Niklas and Långström, Bo and Gustavsson, Kjell and Örlander, Göran (2009). Granbarkborrar, fångstvirkesfällor och angripen skog. I/In: Skogskonferensen, 2009, 25-26 november 2009, Uppsala.
[Conference Paper]

Levin, Maria and Frank, Jens and Brainerd, Scott M. and Linnell, John D C and Smith, Martin (2009). Living with bears. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Levin, Maria and Frank, Jens and Brainerd, Scott M. and Smith, Martin and Linnell, John D C (2009). Leva med björn. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Lewan, Elisabet and Kreuger, Jenny and Jarvis, Nicholas (2009). Miljöövervakning av pesticider. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 128
[Report]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2009). Skogscertifiering som instrument för förbättrad skogsskötsel inom det enskilda privata skogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 252
[Report]

Lidén, Marlene (2009). Restoration of endangered epiphytic lichens in fragmented forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:82
ISBN 978-91-576-7429-6
[Doctoral thesis]

Liljeholm, Marie and Bertilsson, Jan and Strid, Ingrid (2009). Närproducerat foder till svenska mjölkkor. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 273
[Report]

Lin, Jay (2009). Enzymes in Thymidylate Synthesis in Ureaplasma parvum as Medical Targets. SLU : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-02-5
[Licentiate thesis]

Lindahl, Anna M. L. (2009). Sources of pesticide losses to surface waters and groundwater at field and landscape scales. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:50
ISBN 978-91-86195-97-7
[Doctoral thesis]

Lindberg, Gunnar and Hansson, Helena (2009). Economic impacts of livestock production in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2009:1
[Report]

Lindroos, Ola (2009). Bestensystemets konkurrensförmåga. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:10
[Factsheet]

Lindroos, Ola (2009). Relationships between observed and perceived deviations from normative work procedures. Ergonomics. 52 :12 , 1487-1500
[Research article]

Lindroos, Ola (2009). Utvärdering av studiecirkelbaserad motorsågskörkortsutbildning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 246
[Report]

Liu, Lihong (2009). Molecular phylogeny, classification, evolution and detection of pestiviruses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-86195-55-7
[Doctoral thesis]

Love, Jonathan (2009). New insights into ethylene signalling and wood development. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:88
ISBN 978-91-576-7435-7
[Doctoral thesis]

Lundström, Anders and Glimskär, Anders (2009). Definitioner, tillgängliga arealer och konsekvensberäkningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lundström, Christina and Ljung, Magnus (2009). En storyline om hållbar utveckling med lantbruk som utgångspunkt. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2009:4
[Report]

Lundström, Jenny and Albihn, Ann and Gustafson, Gunnela and Bertilsson, Jan and Rydhmer, Lotta and Magnusson, Ulf (2009). Lantbrukets djur i en föränderlig miljö. Uppsala: Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt
ISBN 978-91-86197-08-7
[Book (author)]

Långström, Bo and Lindelöw, Åke and Schroeder, Martin and Björklund, Niklas and Öhrn, Petter (2009). The spruce bark beetle outbreak in Sweden following the January-storms in 2005 and 2007. I/In: IUFRO Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, September 15-19 2008, Štrbské Pleso, Slovakia.
[Conference Paper]

Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven Axel (2009). Förluster av växtskyddsmedel till omgivande mark och vatten vid användning i svenska växthus. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:6
[Report]

Lönnstedt, Lars (2009). The Republik of South Africa´s forest sector. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 12
[Report]

M

Malik, Ali Hafeez (2009). Nutrient uptake, transport and translocation in cereals: influences of environmental and farming conditions. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2009:1
[Report]

Malmsten, Anders (2009). NILS-inventerare och allemansrätten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 247
[Report]

Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort. Svensk geografisk årsbok. 85 , 47-66
[Research article]

Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:7
[Report]

Meiner, Mie and Thomsson, Annica and Bernes, Gun and Ascárd, Kristina and Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Melin, Ylva and Petersson, Hans and Nordfjell, Tomas (2009). Decomposition of stump and root systems of Norway spruce in Sweden. Forest ecology and management. 257 :5 , 1445-1451
[Research article]

Merino, Leonardo (2009). Nitrate in foodstuffs. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap, 1101-5411 ; 24
ISBN 978-91-86197-34-6
[Licentiate thesis]

Mgbeahuruike, Anthony Christian (2009). A study of the traits associated with the biocontrol activity of Phlebiopsis gigantea. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-24
[Licentiate thesis]

Mickelåker, Johan (2009). N-sensor i fungicidförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:1
[Factsheet]

Mickelåker, Johan and Svensson, Sven Axel (2009). Automatisk avstängning av sprutan. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Moen, Jon and Jonsson, Ragnar (2009). Scenarios in the context of Future Forests. Umeå: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Future Forests Working Report
[Report]

Molin, Eva U. (2009). In vitro characterization of glutathione transferases from Sarcoptes scabiei. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:80
ISBN 978-91-576-7427-2
[Doctoral thesis]

Mujaju, Claid (2009). Diversity of landraces and wild forms of watermelon (Citrullus lanatus) in southern Africa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2009:3
[Report]

N

Nedstam, Barbro (2009). Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 165 T
[Factsheet]

Nerelius, Charlotte (2009). Protein misfolding and amyloid formation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:41
ISBN 978-91-86195-88-5
[Doctoral thesis]

Neumann, Wiebke (2009). Moose Alces alces behaviour related to human activity. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:64
ISBN 978-91-576-7411-1
[Doctoral thesis]

Nielsen, Christel (2009). Economic impact of mastitis in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:29
ISBN 978-91-86195-76-2
[Doctoral thesis]

Nikonova, Olesya A. (2009). Alkoxide complexes of rhenium, niobium and tantalum. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-17-9
[Licentiate thesis]

Nilsson, Daniel and Bernesson, Sven (2009). Halm som bränsle. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 018
[Report]

Nilsson, Daniel and Bernesson, Sven (2009). Halm som bränsle. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 011
[Report]

Nilsson, Kerstin (2009). Föräldrars attityder till barn och ungdomars uppväxtmiljö, risker och olyckstillbud på lantbruk. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil (2009). Skogsdata 2009. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2009
[Report]

Nimmermark, Sven (2009). Teknik, system och hälsa för personer som arbetar med djur. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Ninkovic, Velemir and Åhman, Inger (2009). Aphid acceptance of Hordeum genotypes is affected by plant volatile exposure and is correlated with aphid growth. Euphytica. 169 :2 , 177-185
[Research article]

Niwagaba, Charles (2009). Treatment technologies for human faeces and urine. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:70
ISBN 978-91-576-7417-3
[Doctoral thesis]

Norman, Johan (2009). Amenities of Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:76
ISBN 978-91-576-7423-4
[Doctoral thesis]

Nygren, Cajsa and Lindahl, Björn and Taylor, Andy (2009). Mykorrhizasvamparnas näringsupptag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:9
[Factsheet]

Nylund, Jan-Erik (2009). Forestry legislation in Sweden. Technical Report. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 14
[Report]

Näsholm, Anna (2009). Avelsindex för de svenska köttraserna. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik ; 146
[Report]

O

Ohlsson, Bo (2009). Farmers and forest land use in Lao PDR and Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:18
ISBN 978-91-86195-65-6
[Doctoral thesis]

Oksanen, Tarja and Oksanen, Lauri and Dahlgren, Jonas and Olofsson, Johan and Kukka, Kyro (2009). On the implications of currently available data on population fluctuations of arctic lemmings. Evolutionary ecology research. 11 , 485-487
[Research article]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

Olsson, Olle (2009). European bioenergy markets. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 012
[Licentiate thesis]

P

Palmgren Karlsson, Carina (2009). Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 25
[Report]

Pareja, Martin and Mohib, Abdul and Birkett, Michael and Dufour, Samuel and Glinwood, Robert (2009). Multivariate statistics coupled to generalised linear models reveal complex use of chemical cues by a parasitoid. Animal behaviour. 77 :4 , 901-909
[Research article]

Pedersen, Marcus (2009). Temperaturens betydelse för groning och uppkomst av oljeväxter. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 58
[Report]

Penell, Johanna (2009). Secondary databases in equine research. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:59
ISBN 978-91-576-7406-7
[Doctoral thesis]

Persson, Bengt and Kristoffersson, Anders and Fors, Hanna (2009). Skötselmanual för bostadsgårdar. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2009:4
[Factsheet]

Persson, Gunnar and Svensson, Jan-Erik and Lindqvist, Lars and Nauwerck, Arnold (2009). Djurplanktonfaunan i Norra Norrlands sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:16
[Report]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas J.R (2009). Monitoring, sizing and removal efficiency in stormwater ponds. (other). 2009 :4 , 1-11
[Research article]

Persson, Paula and Gråberg, Maria (2009). Bakteriesjukdomar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 58T
[Factsheet]

Petersson, Kristin and Bostad, Elise (2009). Optimalt mottagningsstall för kalvar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:11
[Factsheet]

Pettersson, Erik (2009). Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 60
[Report]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Häxringar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 21 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Svampsjukdomar på vin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 201 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Vanliga växtsteklar på rosor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 36 T
[Factsheet]

R

Ragnarsson, Sveinn (2009). Digestibility and metabolism in icelandic horses fed forage-only diets. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:92
ISBN 978-91-576-7439-5
[Doctoral thesis]

Ramezani, Habib and Holm, Sören (2009). Sample based estimation of landscape metrics; accuracy of line intersect sampling for estimating edge density and Shannon’s diversity index. Environmental and ecological statistics. , 1-34
[Research article]

Ranius, Thomas and Niklasson, Mats and Berg, Niclas (2009). Development of tree hollows in pedunculate oak (Quercus robur). Forest ecology and management. 257 :1 , 303-310
[Research article]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). PorcoFer till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:12
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). TorvoJärn Extra till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:13
[Factsheet]

Rapp, Lars and Bishop, Kevin (2009). Surface water acidification and critical loads. Hydrology and earth system sciences. 13 :11 , 2191-2201
[Research article]

Reese, Heather and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan (2009). Comparison of Resourcesat-1 AWiFS and SPOT-5 data over managed boreal forest stands. International journal of remote sensing. 30 :19 , 4957-4978
[Research article]

Reischl, Gunilla (2009). The European Union and the international forest negotiations. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:25
ISBN 978-91-86195-72-4
[Doctoral thesis]

Roland, Johan and Lundström, Christina and Nyberg, Anna (2009). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lättlera och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2009:3
[Report]

Roos, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte and Mccluskey, Denise (2009). Arkitekters och byggingenjörers inställning till trä i byggande. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:8
[Factsheet]

Roturier, Samuel (2009). Managing reindeer lichen during forest regeneration procedures. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:84
ISBN 978-91-576-7431-9
[Doctoral thesis]

Rustas, Bengt-Ove (2009). Whole-crop cereals for growing cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:74
ISBN 978-91-576-7421-0
[Doctoral thesis]

Ruth, Per (2009). Ekologisk sortprovning 2008. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2009:1
[Factsheet]

Ruth, Per (2009). Sortprovning 2008. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2009:1
[Factsheet]

Ruth, Per (2009). Sortprovning 2008. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2009:2
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Anderson, Peter and Nilsson, Ulf and Rännbäck, Linda-Marie (2009). Bevarande av naturliga fiendepopulationer i ett växtföljdssystem med blomstergräsremsor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:9
[Factsheet]

Råberg, Ulrika and Hafrén, Jonas (2009). Fluorescerande blånad. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 6
[Factsheet]

Rönnback, Pernilla and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Ämnestransporter under vårflöden i Ume älv och Kalix älv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:20
[Report]

Röös, Elin (2009). Klimatgasutsläpp från matpotatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 017
[Report]

S

Sahlin, Erik (2009). Habitat requirements of saproxylic beetles on aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:48
ISBN 978-91-86195-95-3
[Doctoral thesis]

Salazar, Osvaldo (2009). Modelling water discharge and nitrogen loads from drained agricultural land at field and watershed scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:32
ISBN 978-91-86195-79-3
[Doctoral thesis]

Salehi, Alireza (2009). Livelihood dependency and management on semiarid oak forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:33
ISBN 978-91-86195-80-9
[Doctoral thesis]

Sandin, Leonard and Göthe, Emma and Kahlert, Maria and Temnerud, Johan (2009). Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:2
[Report]

Santoro, Maurizio and Fransson, Johan and Eriksson, Leif and Magnusson, Mattias and Ulander, Lars and Olsson, Håkan (2009). Signatures of ALOS PALSAR L-Band. IEEE transactions on geoscience and remote sensing. 47 :12 , 4001-4019
[Research article]

Sapkota, Indra (2009). Species diversity, regeneration and early growth of Sal forests in Nepal. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:91
ISBN 978-91-576-7438-8
[Doctoral thesis]

Savadogo, Patrice and Tigabu, Mulualem and Sawadogo, Louis and Odén, Per Christer (2009). Examination of multiple disturbances effects on herbaceous vegetation communities in the Sudanian savanna-woodland of West Africa. Flora. 204 :6 , 409-422
[Research article]

Schoug, Åsa (2009). A dry phase of life. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:38
ISBN 978-91-86195-85-4
[Doctoral thesis]

Schüssler, Hartmut K. and Bergstrand, Karl-Johan (2009). Lysdioder - framtidens växthusbelysning? Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:7
[Factsheet]

Seiler, Andreas and Olsson, Mattias (2009). Are non-wildlife passages effective passages for wildlife? I/In: International Conference on Ecology & Transportation, September 13-17 2009, Duluth, Minnesota.
[Conference Paper]

Seng, Sokerya (2009). The effect of cassava foliage (Manihot esculenta) on gastrointestinal parasites of small ruminants in Cambodia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:43
ISBN 978-91-86195-90-8
[Doctoral thesis]

Siju, K.P. (2009). Neuromodulation in the chemosensory system of mosquitoes - neuroanatomy and physiology. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:24
ISBN 978-91-86195-71-7
[Doctoral thesis]

Sjöman, Henrik (2009). Stadsträd för framtiden: Ek. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2009:7
[Factsheet]

Skovsgaard, Jens Peter and Thomsen, Iben M. and Barklund, Pia (2009). Skötsel av bestånd med askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:13
[Factsheet]

Skärbäck, Erik and Thorsson, Pontus (2009). Mjuka eller hårda data för bedömning av järnvägars bullerstörning. (other). 2009 :1 , 14-21
[Research article]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Grahn, Patrik (2009). GIS-analys på regional nivå av rekreationsresurser. Svensk geografisk årsbok. 85 , 67-96
[Research article]

Slätt, Sara and Swensson, Christian (2009). Drank. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:3
[Factsheet]

Sobek, Sebastian and Nisell, Jakob and Fölster, Jens (2009). Prediktion av sjödjup och sjövolym från topografiska data. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:19
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:14
[Report]

Sonesten, Lars (2009). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2009). Kolbäcksån - recipientkontroll 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:13
[Report]

Spendrup, Lena (2009). Potatisens smakord. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:18
[Factsheet]

Srivastava, Vaibhav (2009). Active oxygen involvement in developmental processes in Populus. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:21
ISBN 978-91-86195-68-7
[Doctoral thesis]

Stenbacka, Fredrik (2009). Response of saproxylic insect communities to forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:69
ISBN 978-91-576-7416-6
[Doctoral thesis]

Stendahl, Matti (2009). Product development in the wood industry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:3
ISBN 978-91-86195-50-2
[Doctoral thesis]

Stigzelius, Ingrid (2009). Making standards work. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-52-0
[Licentiate thesis]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2009). Typområden på jordbruksmark i Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 116
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina (2009). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2007/2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 112
[Report]

Strand, Åsa (2009). The growth and energetics of perch (Perca fluviatilis L.) in intensive culture. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:71
ISBN 978-91-576-7418-0
[Doctoral thesis]

Sundström, Agneta (2009). Globalization, CSR and business legitimacy in local relationships. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:23
ISBN 978-91-86195-70-0
[Doctoral thesis]

Svala, Catharina (2009). Kyrkogårdsmuren : en tidlös avskiljare. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2009:3
[Factsheet]

Svensson, Linn (2009). Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/2008. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter
[Report]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Hetta, Mårten (2009). Majs, vilken sort skall man välja och när skall ensilaget skördas? Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:8
[Factsheet]

Söderström, Mats and Börjesson, Thomas and Pettersson, C. G. and Nissen, Knud and Hagner, Olle (2009). Prognoser för maltkornskvalitet med fjärranalys. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 20
[Report]

Sörén, Kaisa (2009). Experimental Schistosoma bovis infections in goats. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:17
ISBN 978-91-86195-64-9
[Doctoral thesis]

Sørensen, Rasmus (2009). Influence of topography and forestry on catchments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:85
ISBN 978-91-576-7432-6
[Doctoral thesis]

T

Taab, Alireza (2009). Seed dormancy and germination in Solanum nigrum and S. physalifolium as influenced by temperature conditions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:49
ISBN 978-91-86195-96-0
[Doctoral thesis]

Temnerud, Johan and Düker, Anders and Karlsson, Stephan and Allard, Bert and Köhler, Stephan and Bishop, Kevin (2009). Landscape scale patterns in the character of natural organic matter in a Swedish boreal stream network. Hydrology and earth system sciences. 13 :9 , 1567-1582
[Research article]

Temnerud, Johan and Fölster, Jens and Pilström, Fredrik and Bishop, Kevin (2009). Synoptisk provtagning av små vattendrag i södra Sverige oktober 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:6
[Report]

Thomsson, Annica (2009). Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:21
[Factsheet]

Tjällén, Christer (2009). Synoptisk undersökning av Mälaren 2009-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:18
[Report]

Trattner, Sofia (2009). Quality of lipids in fish fed vegetable oils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:31
ISBN 978-91-86195-78-6
[Doctoral thesis]

U

Ubhayasekera, S. J. Kumari A. (2009). Sterols and oxysterols. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:47
ISBN 978-91-86195-94-6
[Doctoral thesis]

Ulén, Barbro and Eriksson, Ann Kristin (2009). Observationsfält med lerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 2
[Report]

V

Vasco, Catalina (2009). Phenolic compounds in Ecuadorian fruits. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:54
ISBN 978-91-576-7401-2
[Doctoral thesis]

Vasur, Jonas (2009). Probing promiscuity. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:98
ISBN 978-91-576-7445-6
[Doctoral thesis]

Viklund, Evelina (2009). Lammens energibehov. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:1
[Factsheet]

Vinterbäck, Johan and Ladanai, Svetlana (2009). Global potential for sustainable bioenergy - World Bioenergy Association’s offer to COP15. I/In: World Bioenergy Clean Vehicle & Fuels , 16-18 September 2009, Stockholm, Sweden.
[Conference Paper]

von Wachenfelt, Hans and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer and Olsson, Ove and Ehlorsson, Carl-Johan (2009). Force analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces. Biosystems engineering. 104 :2 , 250-257
[Research article]

W

Wachenfelt, Hans von (2009). Effect of floor condition on pig gait. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:81
ISBN 978-91-576-7428-9
[Doctoral thesis]

Wachenfelt, Hans von and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer (2009). Gait and Force Analysis of Provoked Pig Gait on Clean and Fouled Concrete Surfaces. Biosystems engineering. 104 , 534-544
[Research article]

Wahlsteen, Eric (2009). Växtdatabas för framtiden. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2009:2
[Factsheet]

Wallenbeck, Anna (2009). Pigs for organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:37
ISBN 978-91-86195-84-7
[Doctoral thesis]

Wallertz, Kristina (2009). Pine weevil feeding in Scots pine and Norway spruce regenerations. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:60
ISBN 978-91-576-7407-4
[Doctoral thesis]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian (2009). Analys av nickel med ICP-MS. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:9
[Report]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian and From, Anna-Lena (2009). Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:8
[Report]

Wallman, Karin and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Miljöövervakning i Mälaren 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:7
[Report]

Wallsten, Johanna (2009). Krossensilerad spannmål i mjölk- och köttproduktion. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2009:3
[Factsheet]

Wallsten, Johanna (2009). Vårvete i odling till helsäd. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2009:3
[Factsheet]

Weibull, Jens and Jansson, Eva and Wedelsbäck Bladh, Katarina (2009). 'Swedes revisited'. I/In: European landraces : on-farm conservation, management and use. Sid./p. 155-160. Bioversity International
ISBN 978-92-9043-805-2
[Book Chapter]

Wensman, Helena (2009). Differences in plasticity and expression of developmental genes in canine mammary Carcinomas and Sarcomas. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:15
ISBN 978-91-86195-62-5
[Doctoral thesis]

Wetterlind, Johanna (2009). Improved farm soil mapping using near infrared reflection spectroscopy. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:68
ISBN 978-91-576-7415-9
[Doctoral thesis]

Weyhenmeyer, Gesa (2009). Increasing dissimilarity of water chemical compositions in a warmer climate. Global biogeochemical cycles. 23 :2 , 1-7
[Research article]

Wickström, Erik (2009). New markers of bulk milk quality in relation to mastitis. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap, 1101-5411 ; 25
ISBN 978-91-86197-49-0
[Licentiate thesis]

Widmark, Camilla (2009). Management of multiple-use commons. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:16
ISBN 978-91-86195-63-2
[Doctoral thesis]

Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Johnson, Richard and Karlsson, Bert and Östling, Kjell (2009). Provtagningsanvisningar 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Wiik, Lars (2009). Control of fungal diseases in winter wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:97
ISBN 978-91-576-7444-9
[Doctoral thesis]

Wiik, Lars (2009). Yield and disease control in winter wheat in southern Sweden during 1977-2005. Crop protection. 28 :2009:1 , 82-89
[Research article]

Wiik, Lars and Ewaldz, Torbjörn (2009). Impact of temperature and precipitation on yield and plant diseases of winter wheat in southern Sweden 1983-2007. Crop protection. 28 :2009:1 , 952-962
[Research article]

Wingren, Carola (2009). En landskapsarkitekts konstnärliga praktik. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:27
ISBN 978-91-86195-74-8
[Doctoral thesis]

Wiström, Björn and Richnau, Gustav and Busse Nielsen, Anders and Gustavsson, Roland (2009). Strukturrika planteringar : en möjlighet för stadens grönska. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2009:5
[Factsheet]

X

Xing, Yang (2009). Asymptotic behavior of Bayesian nonparametric procedures. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:35
ISBN 978-91-86195-82-3
[Doctoral thesis]

Å

Åhman, Gunilla (2009). Virussjukdomar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 54 T
[Factsheet]

Åhman, Inger (2009). Breeding for inducible resistance against insects – applied plant breeding aspects. IOBC-WPRS bulletin. 44 , 121-130
[Research article]

Åhman, Inger and Lehrman, Anna and Ekbom, Barbara (2009). Impact of herbivory and pollination on performance and competitive ability of oilseed rape transformed for pollen beetle resistance. (other). 3 :2 , 105-113
[Research article]

Åkerskog, Ann (2009). Implementering av miljöbedömningar i Sverige. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:2
ISBN 978-91-86195-49-6
[Doctoral thesis]

Åkerstedt, Maria and Persson Waller, Karin and Sternesjö, Åse (2009). Haptoglobin and serum amyloid A in bulk tank milk in relation to raw milk quality. Journal of dairy research. 76 :4 , 483-489
[Research article]

Ö

Öberg, Elisabeth (2009). Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2009:2
[Factsheet]

Öhrn, Petter and Långström, Bo (2009). Flight activity and development of the spruce bark beetle Ips typographus. I/In: IUFRO conference Forest Insect and Enviromental Change , 27 September-2 October 2009 , Jackson Hole, Wyoming, USA.
[Conference Paper]

Öhrn, Petter and Långström, Bo and Björklund, Niklas (2009). Flight activity of the spruce bark beetle Ips typographus in Southern Sweden. I/In: IUFRO Forest Insect and Disease Survey in Central Europe , September 15-19, 2008, Štrbské Pleso, Slovakia.
[Conference Paper]

Öhrvik, Veronica (2009). Folate bioavailability. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:63
ISBN 978-91-576-7410-4
[Doctoral thesis]

Östlund, Niclas (2009). E-deltagande i fysisk planering - att fånga lokal kunskap med webbGIS. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:55
ISBN 978-91-576-7402-9
[Doctoral thesis]

Övergaard, Rolf and Agestam, Eric and Ekö, Per-Magnus and Johansson, Ulf (2009). A method for natural regeneration of beech (Fagus sylvatica L.) practiced in southern Sweden. Technical Report. Umeå: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 218
[Report]

This list was generated on Mon Dec 5 03:28:07 2022 CET.