Home About Browse Search
Svenska


Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items: 425.

A

Abrahamsson, Sara (2011). Genetic dissection of quantitative traits in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:77
ISBN 978-91-576-7621-4
[Doctoral thesis]

Ahlgren, Serina and Baky, Andras and Bernesson, Sven and Nordberg, Åke and Norén, Olle and Hansson, Per-Anders (2011). Green nitrogen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 030
[Report]

Ahnlund Ulvcrona, Kristina (2011). Effects of silvicultural treatments in young Scots pine-dominated stands on the potential for early biofuel harvests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:79
ISBN 978-91-576-7623-8
[Doctoral thesis]

Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo (2011). Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 45
[Report]

Alanärä, Anders and Strand, Åsa (2011). FOMA-projekt - Fiskodlingens närsaltsbelastning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:1
[Report]

Algers, Anne and Lindström, Berner and Pajor, Edmond A. (2011). A New Format for Learning about Farm Animal Welfare. Journal of agricultural & environmental ethics. 24 :4 , 367-379
[Research article]

Ali, Alexandre Charifo (2011). Physical-mechanical properties and natural durability of lesser used wood species from Mozambique. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:32
ISBN 978-91-576-7567-5
[Doctoral thesis]

Alsanius, Beatrix and Gunnarsson, Anita and Håkansson, Bengt and Sandin, Håkan and Jensén, Paul J. C. and Asp, Håkan (2011). Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:6
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Barn och ungdomars säkra arbete (BUSA). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom äggproduktionen? Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:46
[Report]

Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten and Carlsson, Gustav (2011). Höst- och vårputsning i frövallar av timotej och ängssvingel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:28
[Factsheet]

Andersson, Elias (2011). Essay on gender in family farming and its implication on gender equality. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 309
[Report]

Andersson, Jan and Bergström, Lena and Lingman, Anna (2011). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2011:3
[Report]

Andersson, Kjell (2011). Geographic Information Systems as a tool to support monitoring and assessment of landscape and regional sustainability. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:92
ISBN 978-91-576-7636-8
[Doctoral thesis]

Andersson, Martin (2011). Olfaction in the Spruce Bark Beetle, Ips typographus. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:4
ISBN 978-91-576-7573-6
[Doctoral thesis]

Andersson, Melle and Kreuger, Jenny (2011). Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 144
[Report]

Andréasson, Anna and Wedelsbäck Bladh, Katarina (2011). Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1836 till 1946. Alnarp, Sverige: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 58
[Report]

Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva (2011). Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 278
[Report]

Angelstam, Per and Andersson, Kjell and Axelsson, Robert and Elbakidze, Marine and Jonsson, Bengt-Gunnar and Roberge, Jean-Michel (2011). Protecting forest areas for biodiversity in Sweden 1991- 2010. Silva Fennica. 45 :5 , 1-39
[Research article] (In Press)

Annerstedt, Matilda (2011). Nature and public health. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:98
ISBN 978-91-576-7642-9
[Doctoral thesis]

Anton, Sylvia and Evengaard, Katarina and Barrozo, Romina B. and Anderson, Peter and Skals, Niels (2011). Brief predator sound exposure elicits behavioral and neuronal long-term sensitization in the olfactory system of an insect. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 :8 , 3401-3405
[Research article]

Arnerup, Jenny (2011). Induced defence responses in Picea abies triggered by Heterobasidion annosum s.l. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:46
ISBN 978-91-576-7590-3
[Doctoral thesis]

Arnesson, Annika and Nadeau, Elisabet (2011). Sporprojektet : vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har? Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 31
[Report]

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2011). Dikalvsproduktion på två gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 30
[Report]

Aronson, Åke (2011). Spår och spårning av stora rovdjur. Riddarhyttan: Viltskadecenter
ISBN 978-91-86331-35-1
[Book (author)]

Aronsson, Pär and Rosenqvist, Håkan (2011). Gödslingsrekommendationer för Salix 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Astor, Tina (2011). The importance of species traits in biodiversity-ecosystem functioning research. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Department of Ecology, SLU) ; 15
[Report]

Athanassiadis, Dimitris and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas (2011). Pine and spruce stump harvesting productivity and costs using a Pallari KH 160 stump lifting tool. Scandinavian journal of forest research. 26 :5 , 437-445
[Research article]

Avesson, Lotta (2011). Ancient roles of non-coding RNAs in eukaryotic evolution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:70
ISBN 978-91-576-7614-6
[Doctoral thesis]

Axelsson, Petter (2011). Target and non-target effects of genetically modified trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:50
ISBN 978-91-576-7594-1
[Doctoral thesis]

Axelsson, Robert and Angelstam, Per (2011). Uneven-aged forest management in boreal Sweden: local forestry stakeholders' perceptions of different sustainability dimensions. Forestry. 84 :5 , 567-579
[Research article]

Axelsson, Robert and Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Stryamets, Natalya and Johansson, Karl-Erik (2011). Sustainable Development and Sustainability: Landscape Approach as a Practical Interpretation of Principles and Implementation Concepts. Journal of Landscape Ecology. 4 :3 , 5-30
[Research article]

Axelsson Linkowski, Weronika and Lennartsson, Tommy (2011). Renbete och biologisk mångfald i fjällen – vad vet vi? I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 307-317. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

B

Backhans, Annette (2011). Wild rodents as carriers of potential pathogens to pigs, chickens and humans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 44
ISBN 978-91-576-7588-0
[Doctoral thesis]

Baranowska Körberg, Izabella (2011). Mapping trait genes in dogs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:69
ISBN 978-91-576-7613-9
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Marie and Witzgall, Peter (2011). Användning av sexualferomoner som varnings- och bekämpningsmetod. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 183 T
[Factsheet]

Bengtsson, Therése and Hultberg, Malin and Liljeroth, Erland (2011). Kan inducerad resistens och biotensider minska behovet av kemisk bekämpning i potatis? (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Berg Lejon, Solveig and Holmgren, Lina and Lidestav, Gun (2011). Assessing small-scale forestry by data base for forest owner analysis. Small-scale forestry. 10 :2 , 199-210
[Research article]

Bergeå, Hanna and Caselunghe, Elvira and Nordström Källström, Helena and Ljung, Magnus (2011). Rådgivning om naturvård som affärsidé. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2011:3
[Factsheet]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Nord, Jenny and Butler, Andrew and Antonson, Hans and Hammarlund, Karin and Hedfors, Per and Åkerskog, Ann (2011). Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 1/2011
[Report]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Ullberg, Martin (2011). Här går man. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2011:3
[Report]

Berglund, Örjan (2011). Greenhouse gas emissions from cultivated peat soils in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:2
ISBN 978-91-576-7571-2
[Doctoral thesis]

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin (2011). Influence of water table level and soil properties on emissions of greenhouse gases from cultivated peat soil. Soil biology & biochemistry. 43 :5 , 923-931
[Research article]

Bergquist, Daniel and Lagerberg Fogelberg, Charlotte (2011). Small-Scale Community Based Management of Marine Resources vs. Large-Scale Industrial Aquaculture in Chile. I/In: Proceedings from the Sixth Biennial Emergy Conference, 14-16 januari 2010, Gainsville, Florida.
[Conference Paper]

Bergström, Dan and Fulvio di, Fulvio and Kons, Kalvis and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av övergrov salix med skogsbrukets maskiner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 334
[Report]

Bergvall, Martin (2011). Hydrogeological modeling to improve remediation strategies for a drinking water aquifer contaminated by an aqueous phase liquid. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:26
ISBN 978-91-576-7561-3
[Doctoral thesis]

Bernesson, Sven and Strid, Ingrid (2011). Svensk spannmålsbaserad drank. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 032
[Report]

Bernesson, Sven and Örberg, Håkan and Samuelsson, Robert and Thyrel, Mikael and Hedman, Björn and Kalén, Gunnar (2011). Glycerin från omförestring av vegetabiliska oljor som tillsatsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 034
[Report]

Bishop, Kevin and Erlandsson, Martin and Fölster, Jens and Valinia, Salar and Rosén, Peter (2011). Relation between land use change and long-term trends of organic carbon in lake water and its importance for acidification assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:2
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). IP SIGILL. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:35
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:34
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie E. (2011). BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:36
[Report]

Björklund, Marie and Lennartsson, Tommy and Moen, Jon and Axelsson Linkowski, Weronika (2011). Storslagen fjällmiljö – för vem? I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 318-325. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

Bjørnstad, Even (2011). Adoption of bioenergy technologies for a sustainable energy system. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:39
ISBN 978-91-576-7501-9
[Doctoral thesis]

Blandón-Díaz, Jorge Ulises (2011). Insights into population structure and epidemiology of Phytophthora infestans from Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:36
ISBN 978-91-576-7581-1
[Doctoral thesis]

Blicharska, Malgorzata (2011). Role of planners and public participation in planning for biodiversity. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:67
ISBN 978-91-576-7611-5
[Doctoral thesis]

Blomqvist, Johanna (2011). Dekkera bruxellensis - a competitive yeast for ethanol production from conventional and non-conventional substrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:88
ISBN 978-91-576-7632-0
[Doctoral thesis]

Bocharnikov, Vladimir and Laletin, Andrey and Angelstam, Per and Domashov, Ilya and Elbakidze, Marine and Kaspruk, Olesya and Sayadyan, Hovik and Solovyi, Igor and Shukurov, Emil and Urushadze, Tengiz (2011). Russia, Ukraine, the Caucasus, and Central Asia. I/In: Traditional Forest-Related Knowledge. Sid./p. 251-279. Springer
ISBN 978-94-007-2143-2
[Book Chapter]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

Boye, Kristin (2011). Sulfur cycling in Swedish arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:74
ISBN 978-91-576-7618-4
[Doctoral thesis]

Braam, Åsa (2011). Breeding for durable riding horses using competition statistics. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik, 1401-7520 ; 147
ISBN 978-91-576-9034-0
[Licentiate thesis]

Brunberg, Emma (2011). Tail biting and feather pecking. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:76
ISBN 978-91-576-7620-7
[Doctoral thesis]

Brunius, Carl (2011). Early immunocastration of male pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:84
ISBN 978-91-576-7628-3
[Doctoral thesis]

Brännäs, Eva and Larsson, Stefan and Saether, Björn Steinar and Siikavuopio, Sten Ivar and Thorarensen, Helgi and Sigurgeirsson, Ólafur and Jeuthe, Henrik (2011). Arctic charr farming. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:10
[Report]

Brännäs, Eva and Nilsson, Jan and Eriksson, Lars-Ove (2011). Rödingavel. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:9
[Report]

Buijs, Stephanie (2011). Using spatial distribution and behaviour to determine optimal space allowances for poultry and rabbits. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:8
ISBN 978-91-576-7577-4
[Doctoral thesis]

C

Cho, Sung-Woo and Gällstedt, Mikael and Johansson, Eva and Hedenqvist, Mikael (2011). Injection-molded nanocomposites and materials based on wheat gluten. International journal of biological macromolecules : structure, function and interactions. 48 :1 , 146-152
[Research article]

Cole, Scott (2011). Wind power compensation is not for the birds : an opinion from an environmental economist. Restoration ecology. 19 :2 , 147-153
[Research article] (In Press)

Corrales, Roldan (2011). Population structure and phenotypic characterization as a basis for conservation and sustainable use of Reyna Creole Cattle in Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:47
ISBN 978-91-576-7591-0
[Doctoral thesis]

Corre-Hellou, Guénaëlle and Dibet, A and Hauggaard-Nielsen, Henrik and Crozat, Yves and Gooding , Mike J. and Ambus, Per and Dahlmann, C and von Fragstein, Peter and Pristeri, A and Monti, Michele and Jensen, Erik Steen (2011). The competitive ability of pea-barley intercrops against weeds and the interactions with crop productivity and soil N availability. Field crops research. 122 :3 , 264-272
[Research article]

Coulibaly-Lingani, Pascaline (2011). Appraisal of the participatory forest management program in southern Burkina Faso. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:19
ISBN 978-91-576-7554-5
[Doctoral thesis]

D

Danell, Anna (2011). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:13
[Report]

Danell, Anna and Svensson, Linn (2011). Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:11
[Report]

Daniel, Geoffrey and Ander, Paul and Filonova, Lada and Berg, S and Boussard,, L. and Heijnesson-Hultén,, A. and Kaňuchová, A and Lindström,, C. and Olsson,, A.-M. and Salmén,, L. and Sjöström,, K. (2011). Chemical pulping: the influence of xylan on the sensitivity towards fiber damage, xylan added in the oxygen stage. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 4
[Report]

Daniel, Geoffrey and Olsson, Anne-Marii and Ander, Paul and Kanuchova, Andrea and Salmén, Lennart and Filonova, Lada and Sjöström, Karin and Boussard, Leif and Berg, Staffan and Heijnesson-Hultén, Anette and Lindström, Curt (2011). Chemical pulping: the influence of xylan on the sensitivity towards fiber damage analyzed on pulps cooked to high kappa numbers. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Intern rapport / Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur ; 5
[Report]

Dekker, Willem and Wickström, Håkan and Andersson, Jan (2011). Status of the eel stock in Sweden in 2011. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2011:2
[Report]

Dekker, Willem and Wickström, Håkan and Andersson, Jan (2011). Ålbeståndets status i Sverige 2011. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2011:1
[Report]

Delshammar, Tim (2011). Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2011). Examensarbeten i forskningsprojekt - genomförande och examination. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:25
[Report]

Delshammar, Tim and Lindkvist, Elisabeth (2011). Rätt och fel på bostadsgården. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:23
[Report]

Dessborn, Lisa (2011). The influence of food abundance patterns and predation on breeding ducks with a special emphasis on the interactions between ducklings and fish. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:9
ISBN 978-91-576-7578-1
[Doctoral thesis]

Di Fulvio, Fulvio and Kroon, Anders and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas (2011). Comparison of energy-wood and pulpwood thinning systems in young birch stands. Scandinavian journal of forest research. 26 :4 , 339-349
[Research article]

Djodjic, Faruk and Kyllmar, Katarina (2011). Spridning av gödselmedel på åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:22
[Report]

Djodjic, Faruk and Wallin, Mats (2011). Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunder för fosfor i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:6
[Report]

Doan, Thuy (2011). Fatty acid reductases (FAR): Insights into the biosynthesis of fatty alcohols in plants and bacteria. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:94
ISBN 978-91-576-7638-2
[Doctoral thesis]

de Jong, Kim and Albin, Maria and Skärbäck, Erik and Grahn, Patrik and Wadbro, John and Merlo, Juan and Björk, Jonas (2011). Area-aggregated assessments of perceived environmental attributes may overcome single-source bias in studies of green environments and health: results from a cross-sectional survey in southern Sweden. Environmental health a global access science source. 10 , 1-11
[Research article]

E

Edin, Eva (2011). Fungicider och fungicidresistens. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 33 J
[Factsheet]

Edin, Eva (2011). Torrfläcksjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 128 J
[Factsheet]

Egeblad, Louise (2011). Structural and functional studies of enzymes in nucleotide metabolism. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:11
ISBN 978-91-576-7546-0
[Doctoral thesis]

Egenvall, Agneta and Nödtvedt, Ane and Roepstorff, Lars and Bonnett, Brenda (2011). Integrating databases for research on health and performance in small animals and horses in the Nordic countries. Acta veterinaria Scandinavica. 53 :Suppl. 1 , 1-6
[Research article]

Ek, Weronica (2011). Genetic analysis of autoimmune and metabolic traits in chickens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:73
ISBN 978-91-576-7617-7
[Doctoral thesis]

Ekbom, Barbara (2011). Jordloppor i våroljeväxter. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Ekelund, Lena and Larsson, Gunnel and Hansson, Torbjörn (2011). Kalkylera i växthusföretag. Alanrp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:26
[Report]

Ekelund, Lena and Öhman Nilsson, Annika (2011). Plantskolebranschen och framtida rådgivning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:1
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora (2011). Vatten kan göra underverk i potatisodlingen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:32
[Factsheet]

Eklund, Lars (2011). Asymmetric and symmetric hydration of hydrated anions in aqueous solution. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9040-1
[Licentiate thesis]

Elbakidze, Marine and Angelstam, Per and Andersson, Kjell and Nordberg, Mats and Pautov, Yurij (2011). How does forest certification contribute to boreal biodiversity conservation? Standards and outcomes in Sweden and NW Russia. Forest ecology and management. 262 :11 , 1983-1995
[Research article]

Elgåker, Hanna (2011). Horse keeping in peri-urban areas. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:7
ISBN 978-91-576-7576-7
[Doctoral thesis]

Ericsson, Göran and Dahlin, Anne Marie and Malmsten, Jonas (2011). Rapport - insamling av käkar och reproduktionsorgan i Växjö, Kronoberg 2010/2011. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:7
[Report]

Ericsson, Göran and Dahlin, Anne Marie and Malmsten, Jonas (2011). Återrapportering insamling Öster Malma - Södermanland 2010/2011. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:8
[Report]

Ericsson, Göran and Dettki, Holger and Kagervall, Anders and Sundgren, Björn and Geibrink, Owe and Neumann, Wiebke and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Edenius, Lars (2011). Förvaltningsmärkning älg i Norrbotten. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:2
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Bergqvist, Göran and Bergström, Roger and Andersson, Eric and Nordström, Åke (2011). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2010/2011. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:5
[Report]

Eriksson, Camilla (2011). Fäbodostens gastronomiska geografi. I/In: Gastronomins (politiska) geografi. Sid./p. 211-233. Svenska sällskapet för antropologi och geografi
ISBN 978-91-633-8677-0
[Book Chapter]

Eriksson, Camilla (2011). What is traditional pastoral farming? Pastoralism: Research, Policy and Practice. 1:25 , 1-18
[Research article]

Eriksson, Camilla and Wästfelt, Anders (2011). Är ett landskap enbart en utsikt? Två frågor inför införandet av landskapskonventionen i Sverige. Bebyggelsehistorisk tidskrift. 61 , 82-84
[Research article]

Eriksson, Harry (2011). Djurhälsa i förhållande till vallfodrets innehåll av olika mineralämnen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 3
[Report]

Eriksson, Lennart and Bohlin, Folke and Hörnfeldt, Roland and Johansson, Tord and Lindhagen, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte (2011). Skog på jordbruksmark. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 17
[Report]

Eriksson, Mattias and Strid, Ingrid (2011). Livsmedelssvinn i butiksledet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 035
[Report]

Eriksson, Åsa and Sandring, Saskia and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Hedström- Ringvall, Anna and Svensson, Johan (2011). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 316
[Report]

Ermolaev, Evgheni and Johansson, Alexander and Jönsson, Håkan (2011). Utsläpp av växthusgaser och ammoniak från hemkomposter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 037
[Report]

Ersson, Back Tomas and Bergsten, Urban and Lindroos, Ola (2011). The cost-efficiency of seedling packaging specifically designed for tree planting machines. Silva Fennica. 45 :3 , 379–394
[Research article]

Esseen, Per Anders and Glimskär, Anders Ove and Ståhl, Göran and Sundquist, Sture (2011). Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS : år 2011. UNSPECIFIED.

Ezebilo, Eugene Ejike and Mattsson, Leif (2011). Skydd av tropisk regnskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:1
[Factsheet]

F

Fedrowitz, Katja (2011). Insights into the ecology and genetics of lichens with a cyanobacterial photobiont. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:96
ISBN 978-91-576-7640-5
[Doctoral thesis]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Axelson, Matilda and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om tomat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:19
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om lök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:20
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om sallat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:13
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om äpple. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:18
[Factsheet]

Forkman, Johannes (2011). Linear mixed models for series of variety trials. Biuletyn Oceny odmian. 33 , 63-72
[Research article]

Frank, Jens and Svensson, Linn and Åkesson, Mikael and Pachmann, Gregor (2011). Inventering av varg på barmark. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:12
[Report]

Fröberg, Mats and Hansson, Karna and Kleja, Dan Berggren and Alavi, Ghasem (2011). Dissolved organic carbon and nitrogen leaching from Scots pine, Norway spruce and silver birch stands in southern Sweden. Forest ecology and management. 262 :9 , 1742-1747
[Research article]

Fröberg, Mats and Tipping, Edward and Stendahl, Johan and Clarke, Nicholas and Bryant, Charlotte (2011). Mean residence time of O horizon carbon along a climatic gradient in Scandinavia estimated by 14C measurements of archived soils. Biogeochemistry. 104 :1-3 , 227-236
[Research article]

Fulvio, Di Fulvio and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av skogsbränsle och/eller massaved i förstagallringar, vägkanter och på igenväxt åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 343
[Report]

Furtenback, Örjan (2011). Three essays on Swedish energy and climate policy options. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:81
ISBN 978-91-576-7625-2
[Doctoral thesis]

Fölster, Jens and Futter, Martyn (2011). Bedömning av andel övergödda sjöar i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:7
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2011). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:24
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan and Brömssen, Claudia von and Rönnback, Pernilla and Akselsson, Cecilia (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:1
[Report]

G

Gebrehiwot, Solomon Gebreyohannis and Ilstedt, Ulrik and Gärdenäs, Annemieke and Bishop, Kevin (2011). Hydrological characterization of watersheds in the Blue Nile Basin, Ethiopia. Hydrology and earth system sciences. 15 :1 , 11-20
[Research article]

Glinwood, Robert and Ahmed, Elham and Qvarfordt, Erika and Ninkovic, Velemir (2011). Olfactory learning of plant genotypes by a polyphagous insect predator. Oecologia. 166 :3 , 637-647
[Research article]

Glinwood, Robert and Ninkovic, Velemir and Pettersson, Jan (2011). Chemical interaction between undamaged plants. Phytochemistry. 72 :13 , 1683-1689
[Research article]

Goedkoop, Willem and Angeler, David (2011). Biologiska och vattenkemiska förändringar i arktiska och arktisk/alpina sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:17
[Report]

Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2011). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 128
[Report]

Granlund, Anna (2011). Studies on exercise and glycogen re-synthesis in skeletal muscles of pigs with the PRKAG3 mutation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:56
ISBN 978-01-576-7600-9
[Doctoral thesis]

Gråberg, Maria and Berg, Magnus (2011). Päronpest. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 147 T
[Factsheet]

Gustafson, Daniel (2011). Choosing the best of both worlds. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:87
ISBN 978-91-576-7631-3
[Doctoral thesis]

Gustafsson, Anna and Orwén, Maria (2011). Låt sveriges natur återspeglas på kyrkogården. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2011:3
[Factsheet]

Gustavsson, Eva and Dahlström, Anna and Emanuelsson, Marie and Wissman, Jörgen and Lennartsson, Tommy (2011). Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. I/In: The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity. Sid./p. 173-196. Rijeka, Croatia: InTech Publishers
[Book Chapter]

Göransson, Bengt (2011). A decision is made – and then? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2011:1
[Report]

H

Hailu, Faris (2011). Genetic diversity and grain protein composition of tetraploid wheat (Triticum durum Desf) germplasm from Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:102
ISBN 978-91-576-7646-7
[Doctoral thesis]

Hallstan, Simon (2011). Species distribution models. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9037-1
[Licentiate thesis]

Hansson, Karna (2011). Impact of tree species on carbon in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:71
ISBN 978-91-576-7615-3
[Doctoral thesis]

Hellqvist, Sven and Sjöberg, Patrick (2011). Malfjärilar på vinbär. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 88 T
[Factsheet]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Englund, Jan-Eric and Ledgard, Stewart (2011). Foderproduktion och metanbildning i våmmen utgör 85-90 % av mjölkens klimatpåverkan. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:17
[Factsheet]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Swensson, Christian (2011). Variation in carbon footprint of milk due to management differences between Swedish dairy farms. Animal. 5 , 1-11
[Research article]

Herrera Sirias, Isabel Cristina (2011). Root-knot nematodes and coffee in Nicaragua: management systems, species identification and genetic diversity. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-576-7619-1
[Doctoral thesis]

Heyman, Erik and Henningsson, Silvia and Gunnarsson, Bengt (2011). Tycker människor och fåglar om samma sorts skog? UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2011:1
[Factsheet]

Hjelm, Birger (2011). Taper and volume equations for poplar trees growing on farmland in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 029
ISBN 978-91-576-9035-7
[Licentiate thesis]

Hoffman, Daniel E. (2011). Changes in the transcriptome and metabolome during the initiation of growth cessation in hybrid aspens. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:43
ISBN 978-91-576-7587-3
[Doctoral thesis]

Holmberg, Anna-Ida Johnsson (2011). Tracking the fate of biocontrol microorganisms in the environment using intrinsic SCAR markers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:30
ISBN 978-91-576-7565-1
[Doctoral thesis]

Holmström, Hampus and Korosuo, Anu (2011). Framtidsanalyser av Vindelns lövvärdetrakt. I/In: Skötselförslag för Vindelns lövvärdetrakt : ett naturvårdsprojekt enligt landskapsstrategimodellen. Sid./p. 21. Umeå: Länsstyrelsen Västerbotten
[Book Chapter]

Huisman, Mark (2011). Bedömning av individers prestationer i grupparbeten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:16
[Report]

Huisman, Mark (2011). Beredskap för angrepp av karantänsskadegörare. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:3
[Factsheet]

Huisman, Mark and Åkesson, Ingrid and Östberg, Johan (2011). Miljömål och karantänsskadegörare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:17
[Report]

Hultberg, Malin and Bengtsson, Therése and Liljeroth, Erland and Caspersen, Siri (2011). Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:42
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Holmkvist, Anna and Alsanius, Beatrix (2011). Strategies for administration of biosurfactants-producing pseudomonads in closed hydroponic systems. Crop protection. 30 :8 , 995-999
[Research article]

Hultgren, Jan and Svensson, Catarina and Pehrsson, Mats (2011). Rearing conditions and lifetime milk revenues in Swedish dairy cows. Livestock science. 137 :1 , 108-115
[Research article]

Huser, Brian and Köhler, Stephan and Wilander, Anders and Johansson, Kjell and Fölster, Jens (2011). Temporal and spatial trends for trace metals in streams and rivers across Sweden (1996-2009). Biogeosciences. 8 :7 , 1813-1823
[Research article]

Håkansson, Bengt and Christensen, Inger (2011). SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:14
[Factsheet]

I

Inderjit and Wardle, David A. and Karban, Richard and Callaway, Ragan M. (2011). The ecosystem and evolutionary contexts of allelopathy. Trends in ecology & evolution. 26 :12 , 655-662
[Article Review/Survey]

Isaksson, Hanna (2011). Satiating effects of rye foods. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:99
ISBN 978-91-576-7643-6
[Doctoral thesis]

J

Jalmlöv, Maria and Steen, Margareta and Röcklinsberg, Helena (2011). Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Jansson, Désirée S. and Nyman, Ann and Göransson, Magnus and Frössling, Jenny and Höglund, Johan (2011). Spolmasken Ascaridia galli ökar hos svenska värphöns. Svensk veterinärtidning. 63 :8-9 , 11-16
[Research article]

Jensen, Anna Monrad (2011). Effects of facilitation and competition on oak seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:58
ISBN 978-91-576-7602-3
[Doctoral thesis]

Johansson, Anna-Karin and Löfkvist, Klara (2011). Biologisk bekämpning av skadedjur i prydnadsväxter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:3
[Factsheet]

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:2
[Report]

Johansson, Eva and Holm, Lena (2011). Utvecklingsrytmen hos maltkorn påverkar proteinkvaliteten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:31
[Factsheet]

Johansson, Kajsa (2011). Impact of anthropogenic noise on fish behaviour and ecology. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 12
[Report]

Johansson, Tord (2011). Biomass of sallow (Salix caprea L.). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 031
[Report]

Johansson, Tord and Karacic, Almir and Hjelm, Birger (2011). Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion - en framtida potential. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 31
[Factsheet]

Jonsson, Pauliina and Lindholm, Rolf and Svensson, Sven-Erik (2011). Marknadsanpassad produktion av matpotatis. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:43
[Report]

Jonsson, Ragnar (2011). Trends and possible future developments in global forest-product markets - implications for the Swedish forest sector. Forests. 2 :1 , 147-167
[Research article]

Jonsson, Ragnar (2011). Trends and possible future developments in global forest-product markets-implications for the Swedish forest sector. Forests. 2 :1 , 147-167
[Research article]

K

Kardell, Lars (2011). Viltskador i skogen på Ekenäs. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 113
[Report]

Kardell, Lars and Eriksson, Lars (2011). Blåbärs- och lingonrisets återhämtning 30 år efter kalavverkning och markberedning 1977-2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 112
[Report]

Karlberg, Anna (2011). Molecular analysis of factors regulating wood formation and seasonal growth cycles in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:24
ISBN 978-91-576-7559-0
[Doctoral thesis]

Karlsson, Christer and Elfving, Björn (2011). Bangserien. Siljansfors: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 2
[Report]

Karlsson, Jens and Sjöström, Magnus (2011). Subsidized Fencing of Livestock as a Means of Increasing Tolerance for Wolves. Ecology and society. 16 :1 , 1-10
[Research article]

Karlsson, Miriam Frida (2011). Role of semiochemical in host finding, oviposition and sexual communication in Guatemalan potato moth Tecia solanivora. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:55
ISBN 978-91-576-7599-6
[Doctoral thesis]

Karlsson, Reine and Palm, Johan and Woxblom, Ann-Charlotte and Johansson, Jimmy (2011). Konkurrenskraftig kundanpassad affärsutveckling för lövträ. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 19
[Report]

Kimming, Marie (2011). Energy and greenhouse gas balance of decentralized energy supply systems based on organic agricultural biomass. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 028
ISBN 978-91-576-9020-3
[Licentiate thesis]

Kirsten Bille, Jenny (2011). Beijers Park i "Parkernas Stad". Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:7
[Report]

Kolstrup, Christina Lunner and Ullertun, Emma Lucia (2011). Uppsamlings- och behandlingsvagn för smågrisar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:19
[Report]

Korosuo, Anu and Wikström, Peder and Öhman, Karin and Eriksson, Ljusk Ola (2011). An integrated MCDA software application for forest planning : a case study in southwestern Sweden. International journal of mathematical and computational forestry & natural-resource sciences. 3 :2 , 75-86
[Research article]

Krikorev, Michael and Nordén, Björn (2011). Klubbdynor i Sverige - en blev fyra. Svensk mykologisk tidskrift. 32 , 9-14
[Magazine article]

Krokene, Paal and Solheim, Halvor and Christiansen, Erik and Zhao, Tao and Hu, Jiang and Borg-Karlson, Anna-Karin and Björklund, Niklas and Långström, Bo (2011). Terpener – viktiga för försvar mot barkborrar. SkogsEko. 4 , s. 42
[Research article]

Kronhed, Andreas and Lindholm, Rolf and Andersson, Stina and Svensson, Sven-Erik (2011). Lagring av potatis i ett föränderligt klimat. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:48
[Report]

Kronqvist, Cecilia (2011). Minerals to dairy cows with focus on calcium and magnesium balance. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:78
ISBN 978-91-576-7622-1
[Doctoral thesis]

Kroon, Johan (2011). Spatiotemporal patterns of genetic variation for growth and fertility in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:52
ISBN 978-91-576-7596-5
[Doctoral thesis]

Ky-Dembele, Catherine (2011). Clonal propagation of Detarium microcarpum and Khaya senegalensis. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:21
ISBN 978-91-576-7556-9
[Doctoral thesis]

Kylin, Henrik (2011). At-sea observations of the spring migration and pair bonding of ivory gulls (Pagophila eburnea) around Svalbard and East Greenland. Polar Research. 30 , 1-7
[Research article]

Kylin, Henrik and Bouwman, Henk and Evans, Steven (2011). Evaluating threats to an endangered species by proxy. Environmental Science And Pollution Research. 18 :2 , 282-290
[Research article]

Kärnestam, Elisabeth (2011). Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Kätterer, Thomas and Bolinder, Martin Anders and Andrén, Olof and Kirchmann, Holger and Menichetti, Lorenzo (2011). Roots contribute more to refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment. Agriculture, ecosystems & environment. 141 :1-2 , 184–192
[Research article]

Kågström, Jonas (2011). Today's perfect - tomorrow's standard. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:33
ISBN 978-91-576-7568-2
[Doctoral thesis]

L

Lagerberg Fogelberg, Charlotte and Vågsholm, Ivar and Birgersson, Anna (2011). Från förlust till vinst : såhär minskar vi matsvinnet i butik. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lagerstedt Norström, Åsa (2011). Packaging methods and storage time. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:27
ISBN 978-91-576-7562-0
[Doctoral thesis]

Lakic, Branislav (2011). Effects of a single prolonged milking interval in cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:101
ISBN 978-91-576-7645-0
[Doctoral thesis]

Lam, Vo (2011). Milk production on smallholder dairy cattle farms in Southern Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:37
ISBN 978-91-576-7582-8
[Doctoral thesis]

Lande, Unni Støbet (2011). Grouse - habitat relationships. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:03
ISBN 978-91-576-7572-9
[Doctoral thesis]

Larsson, Anders and Peterson, Anna and Bjärnborg, Elinor and Haaland, Christine and Gyllin, Mats (2011). Regional landscape strategies and public participation: towards implementing the European Landscape Convention in Sweden. I/In: The European Landscape Convention - Challenges of Participation. Sid./p. 261-274. Springer Verlag
ISBN 978-90-481-9931-0
[Book Chapter]

Larsson, Emma (2011). Molecular regulation of embryo development in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:68
ISBN 978-91-576-7612-2
[Doctoral thesis]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2011). Sortval i ekologisk odling 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 13
[Report]

Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott (2011). Kadmiuminnehåll i matpotatis. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:32
[Report]

Lennartsson, Tommy and Björklund, Marie (2011). Uppföljning av biologisk mångfald i fjällen. I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 326-330. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

Lenninger, Anna (2011). Vattenvett. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:1
[Factsheet]

Levin, Maria and Danell, Anna (2011). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2010:4
[Report]

Lhate, Inacio Arnaldo (2011). Chemical composition and machinability of selected species from Mozambique. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:48
ISBN 978-91-576-7592-7
[Doctoral thesis]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias (2011). Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 344
[Report]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias and Berg Lejon, Solveig and Johansson, Kristina (2011). Jämställt arbetsliv i skogssektorn. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 345
[Report]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2011). Forest certification as an instrument for improved forest management within small-scale forestry. Small-scale forestry. 10 :4 , 401-418
[Research article]

Lind, Lena Westerlund (2011). Market orientation of the Swedish pork sector. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:49
ISBN 978-91-576-7593-4
[Doctoral thesis]

Lindberg, Dan-Erik (2011). Atlantic salmon (Salmo salar) migration behavior and preferences in smolts, spawners and kelts. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 14
[Report]

Lindberg, Gunnar (2011). Linkages: economic analysis of agriculture in the wider economy. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:6
ISBN 978-91-576-7575-0
[Doctoral thesis]

Lindelöw, Åke (2011). Insektsskador i svenska skogar under 2010 - en återblick. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Lindroos, Ola (2011). Residential use of firewood in Northern Sweden and its influence on forest biomass resources. Biomass & bioenergy. 35 :1 , 385-390
[Research article]

Lindroos, Ola and Nilsson, Björn and Sowlati, Taraneh (2011). Costs, CO2 emissions and energy balances of applying Nordic slash recovery methods in British Columbia. Western Journal of Applied Forestry. 26 :1 , 30-36
[Research article]

Lindsjö, Johan and Algers, Anne (2011). Utbildning i djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lingman, Anna (2011). Kustfiskövervakning i Öresund, 2011. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Ljungvall, Ingrid (2011). The left ventricle in dogs with myxomatous mitral valve disease. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:53
ISBN 978-91-576-7597-2
[Doctoral thesis]

Loaisiga, C.H. (2011). Cytogenetics, genetic diversity and phylogenetics of wild Zea species, with emphasis on Zea nicaraguensis. Diss. (sammanfattning/summary) Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:41
ISBN 978-91-576-7585-9
[Doctoral thesis]

Lorenz, Martin (2011). Sainfoin tannins and their impact on protein degradation during silage and rumen fermentation and testing of novel techniques. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:72
ISBN 978-91-576-7616-0
[Doctoral thesis]

Lorenz, Martin and Udén, Peter (2011). Influence of formic acid and dry matter on protein degradation in the tanniniferous legume sainfoin. Animal feed science and technology. 164 :3-4 , 217-224
[Research article]

Lundgren, Helena (2011). Genetics of sow performance in piglet production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:91
ISBN 978-91-576-7635-1
[Doctoral thesis]

Lundin, Mikael (2011). Herring (Clupea harengus membras) in the Baltic and Bothnian Sea. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 13
[Report]

Lundqvist, Anna (2011). Bioavailability of pesticides to benthic invertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:54
ISBN 978-91-576-7598-9
[Doctoral thesis]

Lundqvist, Peter (2011). Ta tjuren vid hornen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:9
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina (2011). Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats? Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2011:29 ; 2011:29
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Hultgren, Jan (2011). Perceived Physical and Psychosocial Exposure and Health Symptoms of Dairy Farm Staff and Possible Associations with Dairy Cow Health. Journal of agricultural safety and health. 17 :2 , 111-125
[Research article]

Lyon, Steve W. and Temnerud, Johan and Braun, Hendrik (2011). Accounting for instream lakes when interpolating stream water chemistry observations. Journal of spatial hydrology: an official publication of Spatial Hydrology. 11 :2 , 1-20
[Research article]

Löfkvist, Klara and Johansson, Anna-Karin (2011). Biologiskt växtskydd i praktiken. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:2
[Factsheet]

Lövblad, Mikael (2011). A study of affective relationship commitment and the psychological contract. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:12
ISBN 978-91-576-7547-7
[Doctoral thesis]

Lövkvist, Klara and Schüssler, Hartmut K. (2011). Kvalitetsstyrning och minskat svinn i prydnadsväxtodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:25
[Factsheet]

M

Mackay, Michael (2011). Surfing the genepool. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:90
ISBN 9789157676344
[Doctoral thesis]

Magnusson, Magnus (2011). The importance of habitat networks for the grey-sided vole (Myodes rufocanus) and the lungwort lichen (Lobaria pulmonaria). Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 11
[Report]

Mahgiubi, Shaima A. M. (2011). Effects of octylphenol on sexual development and reproduction in zebrafish. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report (Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences), 1653-8315 ; 5
ISBN 978-91-576-9053-1
[Licentiate thesis]

Manevska-Tasevska, Gordana (2011). Efficiency analysis of commercial grape-producing family farms in the Republic of Macedonia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:1
ISBN 978-91-576-7685-6
[Doctoral thesis]

Martin, Tom (2011). Setosphaeria turcica, fungal mating and plant defence. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:66
ISBN 978-91-576-7610-8
[Doctoral thesis]

Martinsson, Kjell and Ericson, Lars (2011). Rörsvingelhybrid - ett nytt vallgräs. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 2
[Factsheet]

Mathisen, Karen Marie (2011). Indirect effects of moose on the birds and the bees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:13
ISBN 978-91-576-7548-4
[Doctoral thesis]

Mattisson, Jenny (2011). Interactions between Eurasian lynx and wolverines in the reindeer husbandry area. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:10
ISBN 978-91-576-7579-8
[Doctoral thesis]

Mendieta-Araica, Bryan (2011). Moringa oleifera as an alternative fodder for dairy cows in Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:34
ISBN 978-91-576-7569-9
[Doctoral thesis]

Metcalfe, Daniel (2011). Torka i Amazonas. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:8
[Factsheet]

Miranda Ortiz, Freddy (2011). Biological control of diamondback moth. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:35
ISBN 978-91-576-7580-4
[Doctoral thesis]

Moss, Edward (2011). Golden eagle (Aquila chrysaetos) ecology and forestry. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 10
[Report]

Mráz, Jan (2011). Lipid quality of common carp (Cyprinus carpio) in pond culture. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap, 1101-5411 ; 26
ISBN 978-91-576-9031-9
[Licentiate thesis]

Msangi, Daniel Eliwaha (2011). Land acquisition for urban expansion. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU), 1654-0565 ; 2011:2
ISBN 978-91-85735-22-8
[Licentiate thesis]

Mujaju, Claid (2011). Diversity of landraces and wild forms of watermelon (Citrullus lanatus). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:93
ISBN 978-91-576-7637-5
[Doctoral thesis]

Munir, Muhammad (2011). Immuno-regulatory dynamics of non-structural protein 1 of avian influenza A viruses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:100
ISBN 978-91-576-7644-3
[Doctoral thesis]

Månsson, Johan and Hauser, Cindy and Andren, Henrik and Possingham, Hugh (2011). Survey method choice for wildlife management: the case of moose Alces alces in Sweden. Wildlife biology. 17 :2 , 176-190
[Research article]

Månsson, Johan and Jansson, Gunnar and Levin, Maria and Sofie, Lindblom (2011). Skador av vildsvin. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från Viltskadecenter ; 2011:1
[Factsheet]

Månsson, Johan and Jansson, Gunnar and Ängsteg, Inga (2011). Besiktning av vildsvinsskador på gröda. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:10
[Report]

Månsson, Johan and Levin, Maria and Larsson, Ingemar and Hake, Mikael and Ängsteg, Inga and Wiberg, Anne (2011). Besiktning av viltskador på gröda - med inriktning på fredade fåglar. Uppsala: Viltskadecenter
ISBN 978-91-86331-37-5
[Book (author)]

Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Nilsson, Leif and Hake, Mikael and Levin, Maria (2011). Tranräkningen i Sverige 2010. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från Viltskadecenter ; 2011:2
[Factsheet]

N

Nahar, Nurun (2011). Regulation of sterol and glycoalkaloid biosynthesis in potato (Solanum tuberosum L.) : identification of key genes and enzymatic steps. Diss. (sammanfattning/summary) SLU : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:15
ISBN 978-91-576-7550-7
[Doctoral thesis]

Nelsson, Erik (2011). Reduction of refining energy during mechanical pulping. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9049-4
[Licentiate thesis]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Dettki, Holger and Bergström, Roger and Hågeryd, Anders and Andersson, Eric and Nordström, Åke (2011). Tema vilt och skog. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:4
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Dettki, Holger and Bergström, Roger and Nilsson, Kenth and Andersson, Eric and Nordström, Åke (2011). Årsrapport GPS-älgarna Misterhult 2010/2011. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:6
[Report]

Ng'uni, Dickson (2011). Phylogenetics of the genus sorghum, genetic diversity and nutritional value of its cultivated species. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:63
ISBN 978-91-576-7607-8
[Doctoral thesis]

Ngwabie, Ngwa Martin (2011). Gas emissions from dairy cow and fattening pig buildings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:18
ISBN 91-576-7553-8
[Doctoral thesis]

Nielsen, Anders Busse (2011). Landscape laboratories 2008-10. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
[Report]

Nielsen, Jonas Möller and Svensson, Sven-Erik (2011). Energibesparing i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:24
[Factsheet]

Nikonova, Olesya A. (2011). Alkoxide complexes of rhenium. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:22
ISBN 978-91-576-7557-6
[Doctoral thesis]

Nilforooshan, Mohammad Ali (2011). Multiple-trait multiple country genetic evaluation of fertility traits in dairy cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:31
ISBN 978-91-576-7566-8
[Doctoral thesis]

Nilsson, Britta and Ericson, Lars and Martinsson, Kjell (2011). Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 1
[Factsheet]

Nilsson, Christer and Friberg, Olof (2011). Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 33
[Report]

Nilsson, Christer and Sjöberg, Patrick (2011). Skadedjur på ärt. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 100 T
[Factsheet]

Nilsson, Kerstin (2011). Attitudes of managers and older employees to each other and the effects on the decision to extend working life. I/In: Older Workers in a Sustainable Society. Sid./p. 147-156. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main
[Book Chapter]

Nilsson, Kerstin (2011). Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö. Sverige, Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; Rapport
[Report]

Nilsson, Kerstin (2011). Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:37
[Report]

Nilsson, Kerstin and Pinzke, Stefan (2011). Äldre lantbrukares olycksrisker. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:22
[Report]

Nilsson, Kerstin and Rignell-Hydbom, Anna and Rylander, Lars (2011). Factors influencing the decision to extend working life or retire. Scandinavian journal of work, environment & health. 2011:37(6) , 473-480
[Research article]

Nilsson, Leif and Månsson, Johan (2011). Inventering av sjöfågel, gäss och tranor i Sverige. Lund; Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Nilsson, Oskar (2011). Vancomycin resistant enterococci in Swedish broilers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:51
ISBN 978-91-576-7595-8
[Doctoral thesis]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Dahlgren, Jonas (2011). Skogsdata 2011. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2011
[Report]

Nilsson, Thilda (2011). Gödsling av hallon. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:8
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Hösthallon - odlingsteknik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:7
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Kursmodul - hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:4
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Odling av blåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:11
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Odling av hallon under tak. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:9
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Sommarhallon - odlingsteknik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:6
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Starta en hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:5
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Växtskydd i hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:10
[Factsheet]

Nilsson, Ulf (2011). Conservation biological control of insect pests in two horticultural crops. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-576-7624-5
[Doctoral thesis]

Nilsson, Urban and Fahlvik, Nils and Johansson, Ulf and Lundström, Anders and Rosvall, Ola (2011). Simulation of the effect of intensive forest management on forest production in Sweden. Forests. 2 :1 , 373-393
[Research article]

Ninkovic, Velemir and Glinwood, Robert and Pettersson, Jan (2011). Samverkan mellan växter ger ökat växtskydd. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Njuguna, Jane Wangu (2011). Stem canker and dieback disease on Grevillea robusta Cunn ex R. Br. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:23
ISBN 978-91-576-7558-3
[Doctoral thesis]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nordström, Eva-Maria and Eriksson, Ljusk Ola and Karin, Öhman (2011). Multiple criteria decision analysis with consideration to place-specific values in participatory forest planning. Silva Fennica. 45 :2 , 253–265
[Research article]

Norman, Johan and Mattsson, Leif and Boman, Mattias (2011). Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:2
[Factsheet]

O

Ohlsson, Ola and Caspersen, Siri and Råberg, Tora and Ekelöf, Joakim (2011). Inventering av mykorrhiza i potatisförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:40
[Factsheet]

Oles, Thomas and Pungetti, Gloria (2011). Landscape Crime: The 'right to landscape' from Hell to Heaven. I/In: The Right to Landscape: Contesting Landscape and Human Rights. Sid./p. 291-299. Farnham: Ashgate Publishing
ISBN 9781409404446
[Book Chapter]

Olofsson, Anna (2011). Towards adaptive management of reindeer grazing resources. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:16
ISBN 978-91-576-7551-4
[Doctoral thesis]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2011). Klövskador hos suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:26
[Factsheet]

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel (2011). Kvalitet och tillväxt för lökprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:45
[Report]

Olsson, Åsa-Lina (2011). Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap, trädgård, jordbruk : rapport ; 2011:47
[Report]

Orback, Caroline and Wallin, Mats (2011). Skråmträsket. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:26
[Report]

Ottvall, Richard and Kindberg, Jonas and Holmqvist, Niklas (2011). Analys av populationstrender och avskjutningsstatistik för änder och gäss i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:3
[Report]

P

Palmborg, Cecilia and Lindvall, Eva and Xiong, Shaojun and Gustavsson, Anne-Maj (2011). Odling av rörflen. Umeå, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Persson, Jesper (2011). Att förstå miljökompensation. Göteborg: Melica Media
ISBN 978-91-85627-07-3
[Book (author)]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

Persson, Paula (2011). Säker diagnos och utbredning av rostringar i potatis. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Petersson, Anna and Wingren, Carola (2011). Designing a memorial place. Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying. 16 :1 , 54-69
[Research article]

Petersson, Sara (2011). Distribution and regulation of auxin in Arabidopsis root cells. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:59
ISBN 978-91-576-7603-0
[Doctoral thesis]

Petterle, Anna (2011). ABA and chromatin remodelling regulate the activity-dormancy cycle in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umea : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:17
ISBN 978-91-576-7552-1
[Doctoral thesis]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 141T rev
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Nummerregister (Utgivning t.o.m. 2011). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Rosmjöldagg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 37 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Sakregister. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på akleja. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 112
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på buxbom. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 129 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skador och skadegörare på klematis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 167 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Vanliga skadegörare på krukväxter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 3 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Växtskydd i frítidsodling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 2 T
[Factsheet]

Pham, Toan (2011). Analyses of genetic diversity and desirable traits in sesame (Sesamum indicum L., Pedaliaceae): implication for breeding and conservation. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:42
ISBN 978-91-576-7586-6
[Doctoral thesis]

Pinzke, Stefan and Lundqvist, Peter (2011). Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2004. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:44
[Report]

Poudyal, Mahesh and Lidestav, Gun (2011). Governance and benefits sharing in the swedish forest commons. I/In: International Workshop on forest commons, 9-11 October 2011, Burbach, Germany.
[Conference Paper]

Prade, Thomas (2011). Industrial hemp (Cannabis sativa L.) – a high-yielding energy crop. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:95
ISBN 978-91-576-7639-9
[Doctoral thesis]

Purfürst, Thomas and Lindroos, Ola (2011). The correlation between long-term productivity and short-term performance ratings of harvester operators. Croatian journal of forest engineering. 32 :2 , 509-519
[Research article]

R

Rakha, Allah (2011). Characterisation of dietary fibre in cereal grains and products. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:82
ISBN 978-91-576-7626-9
[Doctoral thesis]

Ramezani, Habib and Svensson, Johan and Esseen, Per-Anders (2011). Landscape Environmental Monitoring. I/In: Environmental Monitoring. Sid./p. 205-218. InTech
ISBN 978-953-307-724-6
[Book Chapter]

Ramezani , Habib and Holm, Sören (2011). A distance dependent contagion function for vector-based data. Environmental and ecological statistics. online , 1-24
[Research article]

Ranius, Thomas and Johansson, Victor and Fahrig, Lenore (2011). Predicting spatial occurrence of beetles and pseudoscorpions in hollow oaks in southeastern Sweden. Biodiversity and conservation. 20 :9 , 2027-2040
[Research article]

Ranius, Thomas and Martikainen, Petri and Kouki, Jari (2011). Colonisation of ephemeral forest habitats by specialised species: beetles and bugs associated with recently dead aspen wood. Biodiversity and conservation. 20 :13 , 2903-2915
[Research article]

Ranius, Thomas and Roberge, Jean-Michel (2011). Effects of intensified forestry on the landscape-scale extinction risk of dead wood dependent species. Biodiversity and conservation. 20 :13 , 2867-2882
[Research article]

Rasheed, Faiza (2011). Production of sustainable bioplastic materials from wheat gluten proteins. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2011:4
[Report]

Reese, Heather (2011). Classification of Sweden’s forest and alpine vegetation using optical satellite and inventory data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:86
ISBN 978-91-576-7630-6
[Doctoral thesis]

Reese, Heather and Olsson, Håkan (2011). C-correction of optical satellite data over alpine vegetation areas : a comparison of sampling strategies for determining the empirical c-parameter. Remote sensing of environment. 115 :6 , 1387-1400
[Research article]

Rehn, Therese (2011). The role of the emotional relationship with humans on dog welfare. Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 2011:4
ISBN 978-91-576-9033-3
[Licentiate thesis]

Ringdahl, Ola and Lindroos, Ola and Hellström, Thomas and Bergström, Dan and Athanassiadis, Dimitris and Nordfjell, Tomas (2011). Path tracking in forest terrain by an autonomous forwarder. Scandinavian journal of forest research. 26 :4 , 350-359
[Research article]

Roberge, Jean-Michel and Bengtsson, Stina B. K. and Wulff, Sören and Snäll, Tord (2011). Edge creation and tree dieback influence the patch-tracking metapopulation dynamics of a red-listed epiphytic bryophyte. Journal of applied ecology. 48 :3 , 650-658
[Research article]

Romell, Eva (2011). Aspects of regeneration in tropical secondary forests of Northeast Borneo affected by selective logging, El Niño-induced drought and fire. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:57
ISBN 978-91-576-7601-6
[Doctoral thesis]

Ronnås, Cecilia (2011). Population ecology at the range edge. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:103
ISBN 978-91-576-7647-4
[Doctoral thesis]

Roos, Jonas and Hopkins, Richard and Kvarnheden, Anders and Dixelius, Christina (2011). The impact of global warming on plant diseases and insect vectors in Sweden. European journal of plant pathology. 129 :1 , 9-19
[Research article]

Rosander, Charlotte (2011). Döende buxbom – ett hot mot vårt gröna kulturarv. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2011:2
[Factsheet]

Rosenberg, Olle (2011). Population management of cone and seed insects in spruce seed orchards. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:38
ISBN 978-91-576-7583-5
[Doctoral thesis]

Rumpunen, Kimmo and Öberg, Elisabeth (2011). Svarta vinbär för ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:31
[Report]

Ruth, Per (2011). Ekologisk sortprovning av korn år 2010. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling ; 2011:1
[Factsheet]

Ruth, Per (2011). Sortprovning 2010 : korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2011:1
[Factsheet]

Ruth, Per (2011). Sortprovning 2010 : vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 2
[Factsheet]

Rușdea, Evelyn and Reif, Albert and Höchtl, Franz and Păcurar, Florin and Rotar, Ioan and Stoie, Andrei and Dahlström, Anna and Svensson, Roger and Aronsson, Mårten (2011). Grassland vegetation and management - on the interface between science and education. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca: Agriculture. 68 :1 , 12-20
[Research article]

Rytter, Lars and Johansson, Tord and Karacic, Almir and Weih, Martin (2011). Orienterande studie om ett svenskt forskningsprogram för poppel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Skogforsk ; 733
[Report]

S

Sand, Håkan and Jonzén, Niclas and Andren, Henrik and Månsson, Johan (2011). Adaptiv älgförvaltning nr 15. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:24
[Factsheet]

Sand, Håkan and Jonzén, Niclas and Andren, Henrik and Månsson, Johan (2011). Adaptiv älgförvaltning nr 17. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:26
[Factsheet]

Sand, Håkan and Jonzén, Niclas and Andrén, Henrik and Månsson, Johan and Swenson, Jon E. and Kindberg, Jonas (2011). Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sandgren, Mats and Wu, Miao and Ishida, Takuya (2011). The putative endoglucanase PcGH61D from phanerochaete chrysosporium is a metal-dependent oxidative enzyme that cleaves cellulose. PloS one. 6 :11 , 1-11
[Research article]

Sandquist, David (2011). Poplar wood formation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:1
ISBN 978-91-576-7570-5
[Doctoral thesis]

Sandström, Camilla and Lindkvist, Anna and Öhman, Karin and Nordström, Eva-Maria (2011). Governing competing demands for forest resources in Sweden. Forests. 2 :1 , 218-242
[Research article]

Sarve, Hamid (2011). Evaluation of osseointegration using image analysis and visualization of 2D and 3D image data. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:61
ISBN 978-91-576-7605-4
[Doctoral thesis]

Schiebe, Christian (2011). Host choice mechanisms in tree killing bark beetles. Alnarp.

Schüssler, Hartmut K. and Bergstrand, Karl-Johan (2011). Konventionella och ekologiska odlingsmedier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:39
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Ejder, Erland and Lorentzon, Kenneth and Öxell, Cecilia and Carlström, Magnus and Svensson, Helmer (2011). Stadsträd för framtiden – magnolia. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:2
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Ejder, Erland and Lorentzon, Kenneth and Öxell, Cecilia and Carlström, Magnus and Svensson, Helmer (2011). Stadsträd för framtiden – magnolia. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Gröna fakta ; 2011:4
[Factsheet]

Skånes, Helle and Glimskär, Anders and Allard, Anna (2011). EMMA T1 initial report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 314
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:16
[Report]

Sonesten, Lars (2011). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:18
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2011). Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:15
[Report]

Sovu, (2011). Forest restoration on degraded lands in Laos. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:20
ISBN 978-576-7555-2
[Doctoral thesis]

Spendrup, Sara and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:23
[Factsheet]

Stein, Jennie (2011). Trypanotolerance and phenotypic characteristics of four Ethiopian cattle breeds. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:29
ISBN 978-91-576-7564-4
[Doctoral thesis]

Steyaert, Sam M.J.G. and Stoen, Ole-Gunnar and Karlsson, Jens and Elfström, Marcus and van Lammeren, Ron and Bokdam, Jan and Zedrosser, Andreas and Brunberg, Sven and Swenson, Jon E. (2011). Resource selection by sympatric free-ranging dairy cattle and brown bears Ursus arctos. Wildlife biology. 17 :4 , 389-403
[Research article]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2011). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2009/2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 126
[Report]

Stryamets, Nataliya and Elbakidze, Marine and Angelstam, Per (2011). Role of non-wood forest products for local livelihoods in countries with transition and market economies: case studies in Ukraine and Sweden. Scandinavian journal of forest research. iFirst , 1-14
[Research article]

Ståhl, Göran and Allard, Anna and Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ringvall, Anna and Svensson, Johan and Sundquist, Sture and Christensen, Pernilla and Gallegos Torell, Åsa and Högström, Mats and Lagerqvist, Kjell and Marklund, Liselott and Nilsson, Björn and Inghe, Ola (2011). National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) - scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental monitoring and assessment. 173 :1-4 , 579-595
[Research article]

Ståhl, Göran and Holm, Sören and Gregoire, Timothy G. and Gobakken, Terje and Næsset, Erik and Nelson, Ross (2011). Model-based inference for biomass estimation in a LiDAR sample survey in Hedmark County, Norway. Canadian journal of forest research. 41 :1 , 96-107
[Research article]

Ståldal, Veronika (2011). Regulation of organ development by auxin and the SHI/STY-family of transcriptional regulators. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:14
ISBN 978-91-576-7549-1
[Doctoral thesis]

Sundberg, Cecilia and Svensson, Ruben and Johansson, Maria (2011). Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 033
[Report]

Sundqvist, Maja (2011). Nitrogen and phosphorus dynamics across an elevational gradient in a Swedish subarctic tundra. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:83
ISBN 978-91-576-7627-6
[Doctoral thesis]

Svennerstedt, Bengt (2011). Industrihampa till bränsle- och materialframställning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:34
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt and Rosenqvist, Håkan and Björklund, Thomas (2011). Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. SLU/Landskap Trädgård Jordbruk/Rapportserie ; 201113
[Report]

Svensson, Birgitta and Nilsson, Thilda (2011). Raspberries and new soft fruits. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:15
[Report]

Svensson, Birgitta and Nilsson, Thilda and Håkansson, Bengt and Persson, Mårten (2011). Substratodlade jordgubbar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:5
[Report]

Svensson, Linn and Danell, Anna (2011). Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010. Riddarhyttan: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:6
[Report]

Svensson, Linn and Frank, Jens and Gustavsson, Tobias (2011). Boskapsvaktande hundar i Sverige. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:1
[Report]

Svensson, Linn and Åkesson, Mikael (2011). Licensjakt varg 2011 : DNA-analyser och inventeringsdata. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:2
[Report]

Svensson, Sven Axel and Albertsson, Johannes and Johansson, Christina (2011). Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:30
[Report]

Swensson, Christian and Gustafsson, Kjell and Hetta, Mårten and Nadeau, Elisabet (2011). Svensk majsmästare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:33
[Factsheet]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Gustafsson, Anne-Maj and Hetta, Mårten (2011). Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:27
[Factsheet]

T

Tenngart Ivarsson, Carina (2011). On the use and experience of a health garden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:89
ISBN 978-91-576-7633-7
[Doctoral thesis]

Tesfaye, Yemiru (2011). Participatory forest management for sustainable livelihoods in the Bale Mountains, Southern Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:64
ISBN 978-91-576-7608-5
[Doctoral thesis]

Thurfjell, Henrik (2011). Spatial behaviour of wild boar. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:45
ISBN 978-91-576-7589-7
[Doctoral thesis]

Timmusk, Salme and Nevo, Eviatar (2011). Plant root associated biofilms. I/In: Bacteria in agrobiology (vol 3) : plant nutrient management. Sid./p. 1-12. Springer Verlag
[Book Chapter]

Tjärnemo, Heléne (2011). Frukt- och grönsaksansvariga om svenska tomater. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:38
[Factsheet]

Torapava, Natallia (2011). Hydration, solvation and hydrolysis of multicharged metal ions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:65
ISBN 978-91-576-7609-2
[Doctoral thesis]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Kväve- och fosforutlakning efter potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 127
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Utlakningsförsök med vitsenap och oljerättika som eftersådda fånggrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 124
[Report]

Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2011). Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 125
[Report]

Tullback Rosenström, K and Kindström, M and Björklind Möllegård, J (2011). Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder baserat på NILS metodik för flygbildstolkning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 306
[Report]

U

Ulén, Barbro and Brömssen, Claudia von and Johansson, Göran and Torstensson, Gunnar and Stjernman Forsberg, Lovisa (2011). Närsaltstrender i dräneringsvatten från observationsfälten 1988-2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 129
[Report]

Umaerus, Patrik and Lidestav, Gun and Högvall-Nordin, Maria (2011). Business activities in family farm forestry in a rural development context. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 330
[Report]

V

Valinger, Erik and Berg, Staffan and Lind, Torgny (2011). Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011: 30
[Factsheet]

Valinger, Erik and Fridman, Jonas (2011). Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:7
[Factsheet]

Vaysse, A. and Ratnakumar, A. and Derrien, T. and Axelsson, Erik and Rosengren Pielberg, Gerli and Sigurdsson, Snaevar and Fall, T and Seppälä, E.H. and Hansen, M.S. and Lawley, Cindy T. and Karlsson, Elinor and Vilà, Carles and Bannasch, Danika and Lohi, Hannes and Galibert, Francis and Fredholm, M. and Häggström, Jens and Hedhammar, Åke and André, Catherine and Lindblad-Toh, Kerstin and Hitte, Christophe and Webster, M.T. (2011). Identification of genomic regions associated with phenotypic variation between dog breeds using selection mapping. PLoS genetics. 7 :10 , 1-21
[Research article]

W

Wachenfelt, Hans von (2011). Performance of geotextile-gravel bed all-weather surfaces. Biosystems engineering. 108 , 46-56
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - hästens sparkbelastning på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:20
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:29
[Factsheet]

Wahlsteen, Eric and Lorentzon, Kenneth (2011). Efter buxbom. (LTJ, LTV) > MOVIUM
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:5
[Factsheet]

Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf (2011). Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex. Asa, Sverige: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 1
[Report]

Wallin, Marcus (2011). Evasion of CO₂ from streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:5
ISBN 978-91-576-7574-3
[Doctoral thesis]

Wallman, Karin and Orback, Caroline and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2011). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:13
[Report]

Wallman, Karin and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Wallin, Mats (2011). Eskilstunaåns avrinningsområde - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:12
[Report]

Wallsten, Johanna (2011). Vårvete som helsäd i norra Sverige. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling ; 3
[Factsheet]

Wang, Jiehua and Gunnerås, Sara and Gaboreanu, Ioana and Tucker, M. and Zheng, Bo and Lesniewska, Joanna and Mellerowicz, Ewa and Laux, Thomas and Sandberg, Göran and Jones, Brian (2011). Reduced expression of the SHORT-ROOT gene increases the rates of growth and development in hybrid poplar and arabidopsis. PloS one. 6 :12 , 1-9
[Research article]

Wardle, David A. and Bardgett, Richard and Callaway, Ragan and Van der Putten, Wim (2011). Terrestrial ecosystem responses to species gains and losses. Science. 332 , 1273-1277
[Research article]

Weih, Martin and Asplund, Linnéa and Bergkvist, Göran (2011). Assessment of nutrient use in annual and perennial crops: a functional concept for analyzing nitrogen use efficiency. Plant and soil. 339 :1-2 , 513-520
[Article Review/Survey]

Welander, Margareta (2011). Teknisk utveckling av bioreaktorer för storskalig mikroförökning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:4
[Report]

Wensman, Jonas (2011). Borna disease virus and its hosts. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:62
ISBN 91-576-7606-1
[Doctoral thesis]

Wessén, Ella (2011). Niche differentiation of ammonia oxidizing bacteria and archaea in managed soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:25
ISBN 978-91-576-7560-6
[Doctoral thesis]

Wikberg, Per-Erik (2011). Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 346
[Report]

Wikenros, Camilla (2011). The return of the wolf. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:85
ISBN 978-91-576-7629-0
[Doctoral thesis]

Wikström, Peder and Edenius, Lars and Elfving, Björn and Eriksson, Ljusk Ola and Lämås, Tomas and Sonesson, Johan and Öhman, Karin and Wallerman, Jörgen and Waller, Carina and Klintebäck, Fredrik (2011). The Heureka forestry decision support system : an overview. International journal of mathematical and computational forestry & natural-resource sciences. 3 :2 , 87-95
[Research article]

Wilhelmsson, Erik (2011). Enskilda skogsägarnas målformulering. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 305
[Report]

Willander, Hanna (2011). BRICHOS. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:28
ISBN 978-91-576-7563-7
[Doctoral thesis]

Winqvist, Camilla (2011). Biodiversity and biological control. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:40
ISBN 978-91-576-7584-2
[Doctoral thesis]

Wulff, Sören (2011). Monitoring forest damage. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:97
ISBN 978-91-576-7641-2
[Doctoral thesis]

Y

Ying, Li (2011). A two step model for linear prediction, with connections to PLS. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report / Department of Energy and Technology, SLU, 1654-9406 ; 036
ISBN 978-91-576-9055-5
[Licentiate thesis]

Z

Zakir, Ali Zakir (2011). Inducible defenses in herbivore-plant interactions: functions mechanisms and manipulations. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2011:2
[Report]

Zhao, Tao and Krokene, Paal and Hu, Jiang and Christiansen, Erik and Björklund, Niklas and Långström, Bo and Solheim, Halvor and Borg-Karlson, Anna-Karin (2011). Induced terpene accumulation in Norway spruce inhibits bark beetle colonization in a dose-dependent manner. PloS one. 6 :10 , 1-8
[Research article]

Å

Åkerblom, Staffan (2011). The performance of environmental monitoring programmes of Hg in freshwater ecosystems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:8
[Report]

Åkesson, Ingrid and Jansson, Johanna (2011). Sanering och hygien i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 4 T
[Factsheet]

Ångman, Elin and Hallgren, Lars and Nordström, Eva-Maria (2011). Managing impressions and forests. Society & natural resources. 24 , 1335-1344
[Research article]

Åström, Jens (2011). The big picture from small landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:60
ISBN 978-91-576-7604-7
[Doctoral thesis]

Ö

Öhman, Karin and Edenius, Lars and Mikusinski, Grzegorz (2011). Optimizing spatial habitat suitability and timber revenue in long-term forest planning. Canadian journal of forest research. 41 :3 , 543-551
[Research article]

Öhrn, Petter and Lindelöw, Åke and Långström, Bo (2011). Flight activity of the ambrosia beetles Trypodendron laaeve and Trypodendron lineatum in relation to temperature in southern Sweden. I/In: 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe", September 20-23, 2010, Freiburg, Germany.
[Conference Paper]

This list was generated on Thu Dec 8 01:00:14 2022 CET.