Home About Browse Search
Svenska


Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande

Caspersen, Siri and Nilsson, Elisabet and Idman, Anneli and Rosander, Maria and Holefors, Anna (2014). Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:11
[Factsheet]

[img] PDF
643kB

Abstract

I Sverige har odlingen av blåbär, båda den kommersiella och i privata trädgårdar, ökat under senare år. Blåbär kräver en sur jord och trivs bra med en hög halt av organiskt material i substratet. I naturen lever blåbär vanligen i symbios med mykorrhizasvampar. Vi har undersökt hur blåbärssorterna Duke, Reka och Northblue påverkas av ympning med mykorrhizapreparat i odlingssubstrat med och utan inblandning av sågspån och med två olika kvävegivor. Effekten av mykorrhizabehandlingen berodde både på blåbärssorten, kvävegivan och odlingssubstratet.

Authors/Creators:Caspersen, Siri and Nilsson, Elisabet and Idman, Anneli and Rosander, Maria and Holefors, Anna
Title:Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2014
Number:2014:11
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Siri Caspersen, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU; Elisabet Nilsson, Anneli Idman och Maria Rosander, Elitplantstationen; Anna Holefors, In Vitro Plant-Tech AB
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F04 Fertilizing
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
Agrovoc terms:blueberries, mycorrhizae, fertilizers, nitrogen fertilizers, plant nutrition, nutrient uptake, sweden
Keywords:trädgårdsblåbär, mykorrhiza
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2090
ID Code:11484
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Sep 2014 13:14
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits