Home About Browse Search
Svenska


Ogräsbekämpning med hetvattenskum

resultat från en fältstudie på en av järnvägens driftplatser

Cederlund, Harald (2015). Ogräsbekämpning med hetvattenskum. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Som en del i arbetet att utvärdera alternativ till kemiska bekämpningsmedel för ogräsbekämpning i järnvägsmiljöer utfördes under sommaren 2014 ett test med hetvattenskum på en bangård i Kristianstad. Den här rapporten presenterar resultat från fältförsöket och innehåller också en sammanställning av kunskapsläget kring ogräsbekämpning med hetvattenskum och dess miljöpåverkan. Ogräsbekämpning med hetvattenskum är en termisk metod som dödar ogräsen genom att denaturera proteiner och förstöra cellstrukturer. Skummet, vars funktion är att bilda ett isolerande skikt så att mer energi kan överföras till växten, består av biologiskt nedbrytbara alkylpolyglykosider. Behandlingen med hetvattenskum gav en tydlig men relativt kortvarig minskning av ogräsens täckningsgrad på behandlade ytor men behöver upprepas under växtsäsongen för att förhindra att ogräs återväxer från överlevande rötter och att nya ogräs etablerar sig efter utförd bekämpning. Även en enkel behandling med hetvattenskum kan dock ge skillnader i hur högväxande ogräsen blir och i vilken utsträckning de går i blom som kvarstår under större delen av sommaren. Litteraturstudien indikerade att den största miljöpåverkan från hetvattensbekämpningen uppstår i samband med uppvärmningen av preparatet. En rekommendation är därför att i samband med framtida användning ålägga entreprenören att redovisa data över vatten-, bränsleförbrukning och bekämpad areal i form av dagrapporter för att bättre kunna bedöma hur stor denna påverkan är. Bekämpning med hetvattenskum är dyrare än kemisk ogräsbekämpning men framstår ändå som ett intressant alternativ för ytor där användningen av kemiska bekämpningsmedel inte är tillåten.

Authors/Creators:Cederlund, Harald
Title:Ogräsbekämpning med hetvattenskum
Subtitle:resultat från en fältstudie på en av järnvägens driftplatser
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Weed control by hot foam was evaluated as an alternative to using chemical pesticides in a field experiment on a rail yard in Kristianstad in southern Sweden. This report presents the results from the field experiment and also contains a literature review on hot foam weed control and its environmental effects. Hot foam weed control is a thermal method that kills weeds by denaturing proteins and destroying cell structures. The function of the foam is to form an isolating layer so that more energy can be trans-ferred to the plant, and it consists of biologically degradable alkyl polyglycosides. One treatment by hot foam gave a significant decrease in the weed coverage, but the duration of the effect was relatively short-lived and the treatment needs to be repeated during the growing season in order to prevent surviving weeds from re-establishing themselves and new weeds to emerge. However, only one treatment with hot foam was enough to give persistent effects on average weed height and degree of flowering. The literature review indicated that the largest environmental impact of the hot foam treatment is likely to stem from the large amount of energy required to heat the water. In order to obtain better estimates of its environmental impact it is recommended that future contractors should be required to report regu-larly on water- and fuel consumption as well as the size of the treated area. Weed control by hot foam is more expensive than chemical weed control but still repre-sents an interesting alternative for surfaces where the use of herbicides is prohibit-ed.

Year of publishing :January 2015
Depositing date:16 January 2015
Number of Pages:24
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9278-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:weeds, weeding, weed control, railways, environmental impact, sweden
Keywords:hetvattenskum, ogräsbekämpning, alkylpolyglykosider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2313
ID Code:11748
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231)
External funders:Trafikverket
Deposited By: Harald Cederlund
Deposited On:19 Jan 2015 14:44
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits