Home About Browse Search
Svenska


Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:34
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som får allt större betydelse ju fler livsmedelsskandaler som skakar världen. Begreppet är centralt för alla som arbetar med primärproduktion och förädling av livsmedel. Det är en självklarhet att livsmedel ska produceras och hanteras på ett sätt som innebär att de är ofarliga för oss människor att äta. Begreppet kvalitet är viktigt och innefattar även aspekter som inte syns på produkterna t ex miljöbelastning och spårbarhet. Dessa typer av kvaliteter kan
garanteras genom olika typer av certifiering. Det finns flera mervärden som uppnås då man
certifierar sin produktion. Certifiering sker mot en standard, ett fastställt kravdokument, som då det
gäller livsmedelssäkerhet oftast bygger på HACCP, det produktsäkerhetssystem som är norm inom EU. Det är godkända/ackrediterade certifieringsbolag som utför revisionerna mot standarden.
Denna rapport är ett resultat av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta
marknadens krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Authors/Creators:Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie
Title:Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Food safety is a concept gaining increased importance, as more and more food scandals shake the
world. The concept is central to all of us involved in primary production and food processing, and it
goes without saying that food should be safe. The concept of quality also includes aspects that are
not visible on products, such as environmental impact and traceability. These qualities can be
secured by various types of certification. Several surplus values are achieved when the production is
certified. Certification is done according to a standard, a document with fixed requirements, usually
based on HACCP, the normative product security standard in EU, when concerning food.
Independent inspection companies perform audits according to the standards.
This report is a result of the project "Quality and food safety to meet the market requirements /
training modules", which has been performed within Tillväxt Trädgård.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Depositing date:13 February 2015
Number:2011:34
Number of Pages:16
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-86373-85-6
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D50 Legislation
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:food safety, food hygiene, standards, certification, haccp, qualiy controls, quality assurance, production control
Keywords:Livsmedelssäkerhet, Certifiering, Kvalitetssäkring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2425
ID Code:11888
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
External funders:European Commission - Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling and Hushållningssällskapet Kristianstad and LRF/GRO
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:18 Feb 2015 14:18
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits