Home About Browse Search
Svenska


Uppföljning av naturvårdsbränning

kiselalger i Värsjöbäcken 2014

Kahlert, Maria (2014). Uppföljning av naturvårdsbränning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:22
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med föreliggande undersökning är att följa hur ett vattendrag (Värsjöbäcken) påverkas av naturvårdsbränning. Med start 2014 har Länsstyrelsen i Västernorrland tagit prover inom vattenkemi, kiselalger och bottenfauna samt utfört elfisken och undersökt flodpärlmusselbeståndet. Bränningen kommer att utföras 2016 eller 2017. Planen är att ha data före och efter bränningen, och provtagningen planeras fram till 2020 med högre intensitet under själva bränningsåret. Länsstyrelsen i Västernorrland har vald ut två övervakningspunkter, varav den ena är belägen uppströms det tilltänkta bränningsområdet och fungerar alltså som referens för just det här vattendraget. Den har kallats ”Värsjöbäcken Övre”. Den andra punkten ligger nedströms området ”Värsjöbäcken Nedre”. I föreliggande rapport jämförs de första kiselalgsanalyser från år 2014 med närliggande vattendrag med liknande miljö, Kniptjärnsbäcken och Navarån från det regionala och Viskansbäcken från det nationella övervakningsprogrammet. Detaljerade data för de senare vattendragen finns publicerade på annan plats (Kahlert & Werner 2013, Kahlert 2013). Kiselalger är ofta den dominerande gruppen i påväxtsamhället och spelar en central och viktig roll som primärproducent, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används i dag regelbundet som indikator på vattenkvalitet i Europa. Sammanfattningsvis så är kiselalgsfloran i Värsjöbäcken artrikt, diverse och tyder på hög ekologisk status utan påverkan av vare sig närsaltsämnen eller organiska förorenigar. Många av de dominerade kiselalgstaxa är samma som för andra närliggande vattendrag med liknande miljö (Navarån, Kniptjärnsbäcken, Viskansbäcken). Kiselalger i de två undersökta lokaler i Värsjöbäcken tyder dock på att surheten skiljer sig åt: Värsjöbäcken Nedre ligger mellan nära neutralt och måttligt surt, medans Värsjöbäcken Övre har sura förhållanden.

Authors/Creators:Kahlert, Maria
Title:Uppföljning av naturvårdsbränning
Subtitle:kiselalger i Värsjöbäcken 2014
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:22
Number of Pages:23
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X30 Life sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:monitoring, bacillariophyceae
Keywords:monitoring, kiselalger, naturvårdsbränning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2449
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2449
ID Code:11931
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2015 14:02
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits