Home About Browse Search
Svenska


Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna

utvärdering av tidsserien i Luossajokisystemet 2010-2014

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2014). Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:23
[Report]

[img] PDF
925kB

Abstract

LKAB har låtit undersöka Luossajokisystemet, där Luossajoki, Tuollujoki och Pahtajoki söder om Kiruna ingår, med avseende på kiselalger. Undersökningen är en del i den biologiska inventeringen av en förändring av LKAB:s verksamhet. LKAB:s verksamhetsförändring innebar bland annat att sjön Luossajärvis utlopp stängdes och vattnet istället pumpas ut till Luossajoki, vilket ledde till att
vattenmängden från sjön Luossajärvi till Luossajoki minskade efter 2010. Kiselalgsdata finns för 2010-2014. Undersökningen genomfördes 2010 av Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, 2012-2014 av Sweco Environment AB, och 2011 utförde Länsstyrelsen i Norrbotten provtagning av vissa lokaler (tabell 1, figur 1). 2010 utfördes kiselalgsanalysen av Sten Backlund, Frustulia HB, och 2011-2014 av Institutionen för vatten och miljö, SLU i Uppsala. Kiselalgernas artsammansättning analyserades samt närings- och försurningsstatus klassades enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Utöver detta analyserades 2011-2014 även andel deformerade kiselalgsskal, totalt artantal, diversitet och andel toleranta kiselalgstaxa enligt den preliminära screeningindikator som är framtagen i samband med den regionala miljöövervakningen. Den föreliggande rapporten sammanfattar resultaten och analyserar utvecklingen över tid.

Authors/Creators:Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel
Title:Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna
Subtitle:utvärdering av tidsserien i Luossajokisystemet 2010-2014
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:23
Number of Pages:23
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X30 Life sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:monitoring, bacillariophyceae
Keywords:monitoring, kiselalger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2450
ID Code:11932
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:24 Feb 2015 14:08
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits