Home About Browse Search
Svenska


Käringtand i vallen förbättrar proteinförsörjningen

Eriksson, Torsten and Jansson, Jan and Nilsdotter-Linde, Nilla (2014). Käringtand i vallen förbättrar proteinförsörjningen. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

[img] PDF
236kB

Abstract

Käringtand odlas som vallväxt i stora delar av världen. Den har i utländska försök gett förbättrad proteinförsörjning och produktion hos mjölkkor och andra idisslare genom sitt innehåll av kondenserade tanniner som minskar proteinets våmnedbrytbarhet. Två år i följd gjordes mjölkkoförsök vid Kungsängens forskningscentrum för att undersöka om några sådana effekter finns under svenska förhållanden, där odlingsklimat, nödvändigheten av att odla käringtand i blandvallar och utspädning med en stor kraftfoderandel ger låg halt av kondenserade tanniner i foderstaten. Blandensilage med likvärdiga råprotein- och NDF-halter (161 respektive 385 g/kg ts) bestående av engelskt rajgräs och antingen käringtand eller vitklöver utfodrades tillsammans med kraftfoder på en nivå nära fri tillgång. Båda foderstaterna gav en positiv energibalans men var AATbegränsade enligt både AAT/PBV-systemet och systemet NorFor. Käringtandfoderstaten gav tendens ( P = 0,06) till 0,8 kg större mjölkproduktion per dag och både högre mjölkproteinhalt och 36 g större mjölkproteinproduktion per dag (P < 0,01 för båda). Den ökade mjölkproteinproduktionen var i samma storleksordning som den förbättrade AAT-tillförseln med käringtand (48 g/dag). Sänkt smältbarhet av råprotein med käringtand uppvägdes mer än väl av minskad våmnedbrytbarhet, så att slutresultatet blev ett nettotillskott av våmskyddat, smältbart råprotein. Resultaten visar att käringtand i svenska mjölkkofoderstater har positiva effekter på proteinförsörjningen.

Authors/Creators:Eriksson, Torsten and Jansson, Jan and Nilsdotter-Linde, Nilla
Title:Käringtand i vallen förbättrar proteinförsörjningen
Series Name/Journal:Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
Year of publishing :2014
Number:18
Page range:81-84
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9200-9
ISSN:1653-5375
Language:Swedish
Publication Type:Report chapter
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:kondenserade tanniner, idisslare, proteinnedbrytning, smältbarhet, energi, mjölkavkastning, Lotus corniculatus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2541
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2541
ID Code:11958
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:07 Apr 2015 08:25
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits