Home About Browse Search
Svenska


Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen

Larsen, Anna and Ekelund Axelson, Lena (2015). Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:10
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Plantskoleföretagen skulle vinna mycket på att använda strukturerade metoder för att trimma produktionen, både vad gäller smarta tekniska lösningar och administrativa rutiner. Här behövs insatser från en kunnig resursperson.
Lean är ett verktyg inom företagsledning för att effektivisera processer och eliminera slöseri med resurser. Vintern 2012/13 introducerades produktionsplantskolorna till Lean med stöd av medel ur Tillväxt Trädgård. Ove Karlsson från Hushållningssällskapet i Halland ledde projektet ”Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen” och genomförde med hjälp av LRF Trädgårds plantskolesektion en översiktlig värdeflödesanalys av en vanlig produktionsplanta. Detta för att med ett Lean-arbetssätt identifiera de områden i plantskoleföretagens produktionsprocesser, som har stor utvecklingspotential.
I detta faktablad presenteras det arbete som utförts i samverkan med plantskolorna. Vidare sammanfattas resultat från den valda metoden värdeflödesanalys som en bas för företagen att arbeta vidare med.

Authors/Creators:Larsen, Anna and Ekelund Axelson, Lena
Title:Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:26 March 2015
Number:2015:10
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C20 Extension
E Economics, development, and rural sociology > E16 Production economics
F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:nursery raising, plant production, business management
Keywords:Lean, Företagsledning, Plantskolor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2531
ID Code:12039
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:LRF/GRO
Deposited By: Lena Ekelund
Deposited On:31 Mar 2015 09:48
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits