Home About Browse Search
Svenska


En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd

Nordfjell, Tomas and Wallsten, Johanna (2014). En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2014:31
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Personer från fyra intervjuade grupper (företagare, politiker, investerare och forskare) har gett sin syn på potentialen för olika skogliga energisortiment samt hinder och nödvändiga förbättringar för att användandet av skoglig biomassa för energiändamål skall öka. Totalt har 91 fullständiga telefonintervjuer på 15-30 minuter ingått i studien. Personerna inom varje grupp har också svarat på gruppspecifika frågor. De största biomassapotentialerna anses finnas som grot, men potentialen för sortimentet klenskog anses nästan lika stort. Även stubbar anses vara en stor potential, men samtidigt förknippat med en rad problem som miljöaspekter och social acceptans. Utan acceptans sker heller ingen teknikutveckling.
En inte oväsentlig andel svarade också att rundvirke (framförallt massaved) är ett sortiment med stor potential. Politikerna räknar med att skoglig biomassa kommer att vara en del av ett fossilfritt samhälle men de vill helst inte att det ska vara högvärdigt trädråvara (rundvirke) som används utan istället biproduktsortiment. Det största hindret för användande av skoglig biomassa för energiändamål anses vara dålig lönsamhet följt av miljöproblem, dyr logistik, dålig teknik/metod och politik. Det var endast företagarna som uttryckligen nämnde dålig lönsamhet som hinder. Ingen av forskarna, investerarna eller politikerna valde att uttrycka sig på det sättet. De förbättringar som anses behöva uppfyllas för ökad användning av skoglig biomassa för energiändamål handlar till mycket stor del om teknikförbättringar och logistikeffektivisering men även inom området politik ansågs förbättringar viktiga. Effektivisera logistiken, förbättra samarbeten, standardisera de olika sortimenten och skapa långsiktiga politiska beslut är viktiga utmaningar.

Authors/Creators:Nordfjell, Tomas and Wallsten, Johanna
Title:En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

A total of 91 people were interviewed by phone for about 15-30 minutes about their thoughts on the future potential for different forest bioenergy assortments, the obstacles for an increase in the use of forest bioenergy assortments and which solutions that are necessary to increase said use. The interviewees came from 4 different groups, companies (technique developers, entrepreneurs, forest owners and end users), politicians, funding organisations and scientists. The largest potential was thought to be in logging residues but also young dense stands. Stumps have a large theoretical potential, but there are many problems that need to be solved around stump harvest first. Some people also mentioned the potential of round wood (pulp wood) as bioenergy assortment. However, the politicians did not want high quality wood like round wood to be used for bioenergy, although they wanted forest biomass to be used as a part of a fossil free society. The largest obstacle for this business was considered to be low profitability among the company group. More specific obstacles were environmental problems, expensive logistics, lack of good methods/adapted technology and politics. Solutions mentioned were more effective logistics, more cooperation (among forest owners, end users, etc.) and standardization of forest bioenergy assortments.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :28 December 2014
Depositing date:28 May 2015
Number:2014:31
Number of Pages:32
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniveristet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:bioenergy, fuelwood, forestry, logistics, technological changes
Keywords:Skoglig bioenergi, Grot, Stubbar, Klenträd, Teknikutveckling, Logistik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2740
ID Code:12294
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
External funders:Energimyndigheten
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:25 Jun 2015 11:57
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits