Home About Browse Search
Svenska


Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten

resultat från nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel 2002-2011

Boye, Kristin and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2013). Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2013:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I syfte att bedöma olika grödors relativa bidrag till växtskyddsmedelsförekomst i ytvatten, analyserades miljöövervakningsdata från fyra jordbruksbäckar, samt odlingsdata för bäckarnas avrinningsområden. De grödor som upptar störst areal bidrar också mest till gränsoch riktvärdesöverskridande halter, men val av substans, dos och antalet behandlingar per säsong påverkar också grödans andel, speciellt för fynd över riktvärdet för påverkan på vattenlevande organismer och bidrag till total toxicitet (PTI). Det framgår tydligt att ett fåtal substanser dominerar fynd över gränsvärdet för dricksvatten (0,1 µg/l) eller riktvärdet (RV), samt till PTI, vilket återspeglas i ett oproportionerligt stort bidrag från de grödor där substanserna använts. Minskad användning, substitution och/eller riktade åtgärder mot läckage av framförallt bentazon i ärtodling, diflufenikan och pikoxystrobin i stråsäd, metribuzin i potatis, deltametrin i köksväxter, samt glyfosat för efterskördsbehandling och brytning av vall skulle kunna bidra till att minska förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten i halter som överskrider gränsvärdet för dricksvattensäkerhet och uppsatta riktvärden till skydd för vattenlevande organismer.

Authors/Creators:Boye, Kristin and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny
Title:Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
Subtitle:resultat från nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel 2002-2011
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In order to estimate the relative contribution from different crops to pesticide occurrences in Swedish surface water, we analyzed data from the environmental monitoring of pesticides in four streams in agricultural catchments together with data on cropping and pesticide application practices within the catchments. It is evident that the contribution to pesticide occurrences above the drinking water standard (0,1 µg/l) or water quality standards for surface waters (WQS, substance specific) is greatest from crops that cover the largest area, but the choice of pesticide type, dose and number of applications also affect the relative contribution. Crop contribution to concentrations exceeding the drinking water standard is more closely connected to the cropped area than is the contribution to concentrations above WQS. A small number of substances are responsible for a majority of the registered occurrences above the standards and the pesticide toxicity index (PTI), which is reflected in a disproportional contribution relative to the cropped area from crops where those substances are used. To reduce the toxicity of pesticides and concentrations exceeding the drinking water standard, focus should be put on substitution, reduced use and mitigation measures targeted towards bentazone in peas, diflufenikan and picoxystrobin in cereals, metribuzin in potatoes, deltametrin in vegetables and glyphosate for post-harvest treatment and breaking of ley

Series Name/Journal:CKB rapport
Year of publishing :2013
Number:2013:3
Number of Pages:20
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for printed version:978-91-576-9202-3
ISBN for electronic version:978-91-576-9203-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:pesticides, rivers, water pollution, analysis, environmental impact, sweden
Keywords:miljöövervakning, växtskyddsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2782
ID Code:12315
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Jul 2015 11:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits