Home About Browse Search
Svenska


Riktlinjer för lek

svenska kommuners arbete med planering av platser för barn : reflektioner kring hur föreställningar om barn och barndom påverkar utformningen av staden

Kylin, Maria and Stina, Bodelius (2015). Riktlinjer för lek. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:21
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna rapport har två mål, det första är att sammanställa och skapa
överblick över hur, och med vilka verktyg några Svenska kommuner arbetar
med planeringen av platser för barn; skolgårdar, förskolegårdar och
lekplatser. Det andra är att utifrån sammanställningen diskutera och
reflektera över några av de perspektiv som kan förklara svårigheterna med
att gestalta bra städer för barn och unga i dagens planeringsdiskurs.
Som grund till rapporten ligger en undersökning där frågor till 27 kommuner
fokuserades kring; hur kommunerna själva styr planeringen av platser för
barn; vilka riktlinjer/normer som används; och vilka förvaltningar som är
inblandade i planeringen.
Materialet från undersökningen utgör utgångspunkten för reflektioner kring
varför barns tillgång till hela staden minskar samtidigt som de planerade och
separata platserna för barn har börjat ifrågasättas. Att avsätta platser för barn,
t.ex. lekplatser och skolgårdar, är ett sätt att hävda barns rätt till i staden,
men vi vet genom forskning och erfarenhet att tillgången till hela
vardagsmiljöer är viktiga för barns hälsa och utveckling. En stadsplanering
med ett inkluderande perspektiv på barns rörelse och vistelse innefattar mer
än att endast planera platser för barn, det innebär också en planering som
stödjer barns rätt att skapa egna platser. I rapporten försöker vi reflektera
runt två spår som delvis går in i varandra och hänger ihop.

Authors/Creators:Kylin, Maria and Stina, Bodelius
Title:Riktlinjer för lek
Subtitle:svenska kommuners arbete med planering av platser för barn : reflektioner kring hur föreställningar om barn och barndom påverkar utformningen av staden
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report includes two objectives; the first is to compile an overview over
local guidelines used in Swedish municipalities for planning and designing
allocated places for children, such as school yards, preschool yards and
playgrounds. The second objective is to discuss and reflect upon some of the
difficulties that can occur when planning good urban environments for
children and young people.
The report is based on a study of 27 Swedish municipalities where questions
have been asked of how the planning of places for children is organized;
which guidelines that are used; and which departments that are involved.
The results from the study constitutes the point of departure for the
reflections on why children’s accessibility to the city is decreasing at the
same time as separated places; especially assigned for children are being
questioned. Allocating places for children, such as playgrounds and school
yards, is one way of asserting children’s right to the city. But it is known,
through experience and research, that the daily access to the whole city is
important for children’s health and wellbeing. An urban planning with an
including perspective on children encompass more than allocated places for
children. It also comprises a planning practice that supports children’s rights
to their own place making.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:16 June 2015
Number:2015:21
Number of Pages:36
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Built Environment
ISBN for electronic version:978-91-576-8911-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Environmental Analysis and Construction Information Technology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Other Civil Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Agrovoc terms:local government, urban planning, play behaviour, preschool children, school children, recreational areas
Keywords:Planering, Barnperspektiv, Stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2703
ID Code:12371
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Lecturer Maria Kylin
Deposited On:17 Jun 2015 08:10
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits