Home About Browse Search
Svenska


Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark.

inventering 2015

Jong, Adriaan de (2015). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:9
[Report]

[img] PDF
433kB

Abstract

”Storavan” och ”Stöcke strandängar”, restaureringsområden i samband med bygget av Botniabanan. Inventeringarna genomfördes på uppdrag av Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven. I rapporten redovisas resultaten av 2015-års inventeringar och resultaten från revirkarteringarna 2013-2015. Avslutningsvis ges en del kommentarer och synpunkter. Rapporten tillställs både uppdragsgivaren (Stiftelsen) och tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen för undantag från reservatsbestämmelserna). Områdenas avgränsning framgår av Figur 1 och Figur 2.

Authors/Creators:Jong, Adriaan de
Title:Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark.
Subtitle:inventering 2015
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Year of publishing :28 October 2015
Depositing date:28 October 2015
Number:2015:9
Number of Pages:18
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Agrovoc terms:birds, natural pastures, farmland, nature conservation
Keywords:häckfåglar, strandäng, kompensationsprogram, restaurering, revirkartering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3024
ID Code:12735
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Oct 2015 09:37
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits