Home About Browse Search
Svenska


Modern plommonodling i Sverige

Tahir, Ibrahim (2015). Modern plommonodling i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:36
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Plommonodlingen har minskat under de senaste decennierna trots att efterfrågan på plommon ökar. För att öka den svenska plommonodlingen behöver produktionen moderniseras. Det kan åstadkommas med lämpliga sorter och modernare och mer produktiva odlingssystem. Detta faktablad redovisar några nya forskningsresultat som visar att ett modernt odlingssystem som innefattar trädetablering med slank spindelform, veckovis kvävetillförsel och upprepad mekanisk ogräsbekämpning kan rekommenderas för plommonsorterna Vision och Valor. Forskningen visar också vikten av att skörda plommonen i rätt tid och lagra dem på rätt sätt förlänga hålbarhetstiden och bevara kvaliteten av de viktiga och antioxidantrika plommonsorterna som odlas i Sverige.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Modern plommonodling i Sverige
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:16 December 2015
Number:2015:36
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:plums, fruit crops, cultivation, nitrogen fertilizers, production, sweden
Keywords:plommon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3149
ID Code:12914
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:22 Dec 2015 11:48
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits