Home About Browse Search
Svenska


Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd

Wiström, Björn and Östberg, Johan and Randrup, Thomas B. (2016). Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2016:6
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna datarapport sammanställer och redovisar enkätdata från projektet ”SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd” som syftar till att ge en översikt över kommunernas gröna resurs och dess förvaltning. Projektet är en del av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) fortlöpande miljöanalys inom programmet bebyggd miljö. Enkäten har vänt sig till alla kommuner i Sverige och behandlar frågor som rör den kommunala förvaltningen av grönområden och träd utifrån fem delområden; 1) Budget och finansiering, 2) Drift och underhåll, 3) Policy, planer och strategier, 4) Kvalitet, 5) Trädinventeringar.

Authors/Creators:Wiström, Björn and Östberg, Johan and Randrup, Thomas B.
Title:Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This data-report presents data from the project “SLU´s survey of municipal man-agement of greenspaces and trees“, and provides an overview of the green resource in Swedish municipalities and its management. The project is a part of the environ-mental monitoring and assessment program for built environment at the Swedish University of Agricultural Sciences. The survey has been sent out to all Swedish municipalities and contains question concerning municipal management of urban green spaces and trees in relation to five main themes; 1) Budget and funding, 2) Management and maintenance, 3) Policies, plans and strategies, 4) Quality, 5) Tree inventories.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :27 September 2016
Depositing date:27 September 2016
Number:2016:6
Number of Pages:90
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Built Environment
ISBN for electronic version:978-91-576-8926-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geosciences, Multidisciplinary
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:surveys, communities, green belts, street trees, management, sweden
Keywords:bebyggd miljö, fortlöpande miljöanalys, förvaltning, grönområden, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3691
ID Code:13683
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Björn Wiström
Deposited On:28 Sep 2016 06:44
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 08:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits