Home About Browse Search
Svenska


Självrekryterande nötköttsproduktion konkurrerar inte med människans föda

Swensson, Christian and Herlin, Anders Henrik (2017). Självrekryterande nötköttsproduktion konkurrerar inte med människans föda. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017-5
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Idisslare är mästare på att omvandla foder till näringsrika livsmedel som mjölk och kött. Men hur effektiva är de egentligen. Lönsamhetskraven i modern mjölk- och nötköttsproduktion ställer krav på både högre mjölkavkastning och snabbare tillväxt. Det ställer högre kvalitetskrav på fodret och då inställer sig genast frågan – konkurrerar människor och idisslare om samma föda. Ytterligare en aspekt är att odlingsförhållandena i de nordiska länderna innebär sämre möjligheter att odla proteinrika grödor för människan. Detta Faktameddelande fokuserar på nötköttsproduktion och försöker svara på frågan om dansk och svensk nötköttsproduktion konkurrerar med människan om födan?

Authors/Creators:Swensson, Christian and Herlin, Anders Henrik
Title:Självrekryterande nötköttsproduktion konkurrerar inte med människans föda
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2017
Depositing date:16 March 2017
Number:2017-5
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitetektu, trädgårds- och växtproduktionsvetenskapsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:beef cattle, meat production, sustainability, animal husbandry, feed crops, food production
Keywords:nötköttsproduktion, proteineffektivitet, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4125
ID Code:14189
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Agroväst
Deposited By: Anders Herlin
Deposited On:25 Apr 2017 12:13
Metadata Last Modified:25 Apr 2017 12:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits