Home About Browse Search
Svenska


Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2018

Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Franzén, Fredrik and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline (2019). Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2018. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från integrerad kustfiskövervakning ; 2019:1
[Factsheet]

[img] PDF
485kB

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Fjällbacka visar på en dominans av mesopredatorer som skärsnultra, stensnultra och svart smörbult i provfisket i augusti, och en dominans av rovfiskar som torsk, gråsej och vitling i provfisket under oktober. Fångsten av torsk var dock låg under 2018, och i augusti 2018 fångades ingen torsk. De torskar som fångades i oktober var få och små. De låga fångsterna kan vara kopplade till den höga vattentemperaturen under sommaren 2018.

Hälsotillståndet hos tånglake har blivit sämre, samtidigt som de flesta analyserade miljögifter visar relativt låga och nedåtgående eller oförändrade halter. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk, vilket kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell inverkan på fiskens hälsa längs våra kuster.

Det är oroande att tånglakens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar den försämrade hälsan hos tånglake.

Authors/Creators:Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Franzén, Fredrik and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Ek, Caroline
Title:Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2018
Series Name/Journal:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
Year of publishing :2019
Number:2019:1
Number of Pages:6
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:kustfisk, kustfiskövervakning, Fjällbacka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100595
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/k-lab/provfiske-vid-kusten/faktablad/2019/faktablad-fjallbacka-2019.1.pdf
ID Code:16214
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Jun 2019 11:07
Metadata Last Modified:18 Jun 2019 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits