Home About Browse Search
Svenska


Urbana löpspår

Fridell, Linnéa and Aldén, Niklas and Qviström, Mattias (2019). Urbana löpspår. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie ; 2019:4
[Report]

[img] PDF
13MB

Abstract

Bristen på vardagsmotion är ett växande samhällsproblem. Den fysiska planeringen av våra städer spelar en central roll i detta sammanhang: det behövs fler miljöer som underlättar, och inspirerar, till motion. Motionslöpning är en av de vanligaste motionsformerna och i Sverige har vi en lång tradition av att planera för löpspår. Men detta har, sedan sent 1950-tal, gjorts med utgångspunkt från skogsområden i stadens närhet. Med växande städer och en allt mer inaktiv befolkning behöver den mer än 50 år gamla modellen uppdateras. Vi har i projektet sökt en djupare förståelse för hur goda förutsättningar för en god hälsa kan skapas genom planering och utformning av den fysiska miljön. En viktig del av projektet har varit att tillgängligöra kunskapen genom seminarium med partnerskapskommunerna (Halmstad, Helsingborg, Malmö och Lund), där forskare och praktiker kunnat lära av varandra. Projektets huvudfrågeställning har varit: Hur kan vi planera för urbana löpspår så att dessa platser lockar fler att bli aktiva, och uppfattas som tillgängliga för alla? Denna har besvarats genom litteraturstudier av relevant forskning inom ämnet, utvärdering av befintliga anläggningar med fokus på metodutveckling samt genom kunskapsutbytet mellan praktiker och forskare. Projektets huvudsakliga bidrag är det ömsesidiga lärandet mellan forskare och praktiker samt metodutveckling vad det gäller tillvägagångssätt vid planering för motion i stadslandskapet i olika skalnivåer.

Authors/Creators:Fridell, Linnéa and Aldén, Niklas and Qviström, Mattias
Title:Urbana löpspår
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The lack of everyday activity is a growing societal problem. Urban planning plays an important role in this: we need more environments that facilitates and inspires to an active life. Jogging is one of the most common types of physical activities and Sweden has got a long going tradition of planning for running tracks. But these have, since the late 50’s, been located in parks and forests at the urban fringe. With growing cities and an increasingly inactive population there is a need to update the more than 50 year old model. Within this project we have been aiming for a deeper understanding of how we through planning and design of the physical environment can create better conditions for increased wellbeing. Seminars that gathered researchers and the project’s partners (the Municipalities of Halmstad, Helsingborg, Malmö and Lund) to enable mutual learning has been an important part of the project. How can we plan for urban running tracks so that these places attract more people to become active and are perceived as accessible to everyone? has been the project’s main research question. It has been answered through literature studies, evaluation of existing facilities focusing on method development and through the exchange of knowledge between practitioners and researchers. The main contribution of the project is the mutual learning between the project’s partner municipalities and researchers as well as the method development especially regarding approaches to planning for physical activity in the urban landscape at different levels of scale.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie
Year of publishing :2019
Number:2019:4
Number of Pages:61
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8963-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:vardagsmotion, urbana löpspår, stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103732
ID Code:16575
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Jan 2020 08:49
Metadata Last Modified:22 Jan 2020 08:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits