Home About Browse Search
Svenska


Klimat- och säsongspåverkan på försurningsrelaterade markvariabler

data från Markinventeringen och SMHI:s karttjänst Luftweb

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan (2020). Klimat- och säsongspåverkan på försurningsrelaterade markvariabler. UNSPECIFIED.

[img] PDF
476kB

Abstract

Syftet med projektet var att undersöka om stora mellanårsvariationer i försurningsrelaterade markkemivariabler (pH, utbytbart aluminium och basmättnadsgrad) från tre olika provtagningshorisonter (O, B och C) på några av Markinventeringens permanenta provytor kunde förklaras av mellanårsvariationer i nederbörd och temperatur. Vissa av dessa analysvärden (pH-H2O i C-horisonten och basmättnadsgraden i B-horisonten) ingår som underlag för beräkning av skogsmarkens försurningsstatus inom miljömålsarbetet. Markkemivariablerna påverkas bl.a. av markvattenhalten, som under torra och varma perioder ofta är låg, men under blöta och kalla perioder istället ofta är hög. Hypotesen var att markprover med provtagningsdatum som föregåtts av torrt och varmt väder har lägre pH, basmättnadsgrad och högre halter av utbytbart Al, samt totalaciditet, jämfört med när markproverna har tagits vid tillfällen med blött och kallt väder.

Authors/Creators:Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan
Title:Klimat- och säsongspåverkan på försurningsrelaterade markvariabler
Subtitle:data från Markinventeringen och SMHI:s karttjänst Luftweb
Year of publishing :2020
Page range:3-18
Number of Pages:18
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksunivesitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Forest
Language:Swedish
Publication Type:Other
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:markinventering, försurning, klimatpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-105713
ID Code:17100
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Jun 2020 10:43
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 19:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits