Home About Browse Search
Svenska


Det fleråriga spannmålet Kernza™ som ett element i växtföljden: En pilotstudie om metoder för att bryta beståndet och dess förfruktseffekter på rödbeta

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Barreiro, Ana and Olofsson, Jenny (2021). Det fleråriga spannmålet Kernza™ som ett element i växtföljden: En pilotstudie om metoder för att bryta beståndet och dess förfruktseffekter på rödbeta. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2021:16
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Fleråriga spannmål, baljväxter och oljeväxter representerar ett paradigmskifte inom jordbruket och har potential att bidra till ökad hållbarhet i produktionssystemen1 . En flerårig spannmålsgröda, såsom perenn vetegräs (Kernza™; Thinopyrum intermedium; bild 1) har många miljömässiga fördelar jämfört med ettårig spannmål2,3,4. I ekologiska växtföljder använder vi fleråriga vallgrödor för att bryta livscykeln för ogräs5 och för att bygga upp markens bördighet och kvalitet6 . Här kan Kernza™ utgöra ett alternativ med sin tilläggstjänst för att producera en kärnskörd för humankonsumtion. Icke-kemiska metoder för att bryta en flerårig örtartad gröda är önskvärt i ekologisk där vallar ofta plöjs. Plöjning kan ha positiva effekter på markstrukturen men negativa effekter på markens innehåll av organiskt material7 , aktiv markmikrobiell biomassa8 , daggmaskförekomst9 och därmed jordens bördighet och kvalitet10. Vidare bygger ogräshanteringen i ekologisk produktion främst på mekanisk markstörning, så som falsk såbädd innan huvudgrödan etableras11 eller radhackning i de redan etablerade grödorna12. Forskning på odlingsåtgärder i ett odlingssystemperspektiv är viktigt för att vi ska kunna dra nytta av de många funktioner som fleråriga spannmålsgrödor, som Kernza™, erbjuder. Forskning om växtföljdseffekter av IWG är fortfarande begränsad. Detta faktablad presenterar resultaten från ett försök där ett femårigt bestånd av Kernza™ avbrutits och använts för odling av rödbeta (Beta vulgaris subsp. Vulgaris, bild 2). I det ena försöket tittade vi på tre olika strategier för att bryta beståndet med Kernza™ och följde därefter förfruktseffekter av Kernza™ på rödbeta. I våra studier har vi testat följande hypoteser: När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att oönskad återväxt av Kernza™ är lägre efter djupare än efter mera grund jordbearbetning. När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att skörden av den efterföljande rotfrukten, rödbetan, samt ogrästillväxten, lägst efter djupare än efter mera grund jordbearbetning. När vi avslutar ett bestånd Kernza™ så antar vi att markens egenskaper är bättre bevarade efter ytligare än efter djupare jordbearbetning.

Authors/Creators:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Barreiro, Ana and Olofsson, Jenny
Title:Det fleråriga spannmålet Kernza™ som ett element i växtföljden: En pilotstudie om metoder för att bryta beståndet och dess förfruktseffekter på rödbeta
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2021
Number:2021:16
Number of Pages:4
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Agriculture (until Jan 2017)
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115498
ID Code:26835
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Jan 2022 10:25
Metadata Last Modified:25 Feb 2022 14:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits