Home About Browse Search
Svenska


Ekologisk kompensation : upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna

Nordström, Jonas and Olsson, Johanna Alkan and Hanson, Helena and Clough, Yann and Brady, Mark and Alentun, Celina and Hedenfelt, Eva Constance and Frykman, Love and Gunnarsson, Joel and Hammarlund, Cecilia and Bywater, Edwin Klint and Lorentzi Wall, Lisa and Lundmark, Linda and Wilhelmsson, Fredrik (2021). Ekologisk kompensation : upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna. (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 7008
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Under de senaste decennierna har flera internationella rapporter visat på en världsomfattande förlust av biologisk mångfald och funktionella ekosystem. Ett av de största hoten är förändrad markanvändning. Ett sätt att förebygga och lindra skada är att arbeta med skadelindringshierarkin och ekologisk kompensation. Enligt skadelindringshierarki skall exploatören sträva efter att (1) undvika, (2) minimera och (3) återställa den biologiska mångfalden eller avhjälpa negativ miljöpåverkan på plats. Därefter kan de eventuellt kvarvarande negativa konsekvenserna (4) kompenseras. Detta sista steg går i Sverige under namnet ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation som idé utvecklades på 1970-talet och har sedan dess använts och utvecklats av offentliga organisationer och företag runt om i världen. I Sverige genomförs kompensationsåtgärder antingen med utgångspunkt i miljöbalken eller genom frivilliga åtaganden, oftast i relation till fysisk planering (så kallad frivillig ekologisk kompensation). Vid den lagstyrda kompensationen står biologisk mångfald i fokus, medan den frivilliga ekologiska kompensationen också fokuserar på bevarandet av ekosystemtjänster. Genom planmonopolet, ansvaret för allmännyttan, samt i flera fall betydande markinnehav, har svenska kommuner en framträdande roll i arbetet med båda typerna av ekologisk kompensation. Beroende på hur landets kommuner väljer att arbeta med ekologisk kompensation i samband fysisk planering kommer utfallet för skydd av biologisk mångfald och ekosystemtjänster att variera. Denna rapport fokuserar på kommuners arbete med ekologisk kompensation från två olika vinklar: användning av ekologisk kompensation i kommunal fysisk planering (del 1) och hur modeller kan ge stöd för beslut av kompensationsåtgärder (del 2).

Authors/Creators:Nordström, Jonas and Olsson, Johanna Alkan and Hanson, Helena and Clough, Yann and Brady, Mark and Alentun, Celina and Hedenfelt, Eva Constance and Frykman, Love and Gunnarsson, Joel and Hammarlund, Cecilia and Bywater, Edwin Klint and Lorentzi Wall, Lisa and Lundmark, Linda and Wilhelmsson, Fredrik
Title:Ekologisk kompensation : upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna
Series Name/Journal:Rapport / Naturvårdsverket
Year of publishing :2021
Number:7008
Number of Pages:134
Publisher:Naturvårdsverket
ISBN for electronic version:978-91-620-7008-3
ISSN:0282-7298
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115476
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7008-3.pdf
Alternative URL:https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7008-3.pdf
ID Code:26855
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Jan 2022 11:25
Metadata Last Modified:31 Jan 2022 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits