Home About Browse Search
Svenska


Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring: en studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärsområden

Sandström, Emil and Sahlström, Emma (2020). Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring: en studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärsområden. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 6941
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Sverige fick i juni 2019 sitt sjunde biosfärområde. Biosfärområden är en del av Unescos globala program Man and the Biosphere (MAB) som startade 1971 i syfte att utveckla relationen mellan människan och hennes livsmiljö. Det finns över 700 biosfärområden i världen som strävar efter att vara så kallade modellområden för hållbar samhällsutveckling. Sveriges biosfärområden utgör sammanlagt drygt sju procent av landets totala yta. I rapporten beskrivs utvecklingen av Sveriges biosfärområden med särskilt fokus på områdenas organiserings- och bildningsprocesser. Rapporten bygger på semistrukturerade intervjuer och samtal med ett femtiotiotal nyckelaktörer för Sveriges biosfärområden i kombination med omfattande dokumentstudier. Rapporten diskuterar de utmaningar och framgångsfaktorer som uppkommer i biosfärorganisationerna och sätter dessa i relation till frågeställningar om biosfärområdenas representativitet, legitimitet samt organisatoriska förändringar och effekter. Rapporten visar hur biosfärorganisationerna förändrats över tid och hur de präglas av omfattande interaktiv samhällsstyrning, som utmärks av samverkan mellan en mångfald av olika aktörer inom biosfärområdena. Samtidigt innebär biosfärorganisationernas interaktiva arbetssätt och hybrida karaktär att det kan finnas risk för så kallad mission drift, där organisationerna riskerar att frångå sina ursprungliga uppdrag. Rapporten visar också på flera betydelsefulla kvalitativa effekter av biosfärområdenas organiseringsprocesser. I flera av områdena har bland annat biosfärarbetet bidragit till att människor börjat betrakta och förhålla sig till sin omgivning på nya sätt. Det interaktiva arbetssättet har också bidragit till att lösa flera naturresursrelaterade konflikter. Avslutningsvis ger rapporten rekommendationer för det fortsatta arbetet med att stödja biosfärarbetet i Sverige.

Authors/Creators:Sandström, Emil and Sahlström, Emma
Title:Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring: en studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärsområden
Series Name/Journal:Rapport / Naturvårdsverket
Year of publishing :2020
Number:6941
Number of Pages:84
Publisher:Naturvårdsverket
ISBN for printed version:978-91-620-6941-4
ISSN:0282-7298
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Keywords:biosfärområde, samverkan, organisering, hybridorganisationer, legitimitet, representativitet, environmentality, interaktiv, samhällsstyrning, biosphere reserve, collaboration, hybrid organisations, legitimacy, representativeness, environmentality, collaborative governance, environmental governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115543
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/utveckling-av-modellomraden-for-hallbar-samhallsforandring/
Alternative URL:https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/utveckling-av-modellomraden-for-hallbar-samhallsforandring/
ID Code:26956
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Feb 2022 12:25
Metadata Last Modified:09 Feb 2022 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits