Home About Browse Search
Svenska


Datarapport för 2021 års SLU-enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd

Wiström, Björn and Östberg, Johan (2022). Datarapport för 2021 års SLU-enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2022:4
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Denna datarapport sammanställer och redovisar enkätdata från ”SLU:s enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd” som syftar till att ge en översikt över kommunernas gröna resurs och dess förvaltning. Enkäten är en del av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) långsiktiga arbete kring urbana utemiljöer. Enkäten har vänt sig till alla kommuner i Sverige vid två tillfällen med fem års mellanrum och behandlar frågor som rör den kommunala förvaltningen av grönområden, träd och skog utifrån sex delområden; A) Budget och Finansiering, B) Drift och underhåll för parker, grönområden och träd, C) Policy, planer och strategier, D) Kvalitet, E) Träd och trädinventeringar, F) Icke planlagd skogsmark.

Authors/Creators:Wiström, Björn and Östberg, Johan
Title:Datarapport för 2021 års SLU-enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2022
Number:2022:4
Number of Pages:81
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-8046-900-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Copyright:Creative Commons: Attribution-No Derivative Works 4.0
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:bebyggd miljö, förvaltning, grönområden, stadsträd, tätortsnära skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116304
ID Code:27294
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Mar 2022 09:25
Metadata Last Modified:11 Mar 2022 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits