Home About Browse Search
Svenska


Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval

Stål, Örjan and Walter, Maria and Åkerblom, Petter (2018). Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:4
[Factsheet]

[img] PDF
6MB

Abstract

Stadens träd skyddar mot vind och ger skugga. De behövs för den biologiska mångfalden, ökar trivseln och är en del av det gröna kulturarvet. Genom att flytta stora träd när staden förtätas kan man bevara dessa kvaliteter även om trädet inte återplanteras på exakt samma plats som det växte på innan. Både forskning och beprövad erfarenhet visar att det är svårt att misslyckas med en trädflytt, under förutsättning att eftervården tas på allvar.

Authors/Creators:Stål, Örjan and Walter, Maria and Åkerblom, Petter
Title:Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval
Series Name/Journal:Movium Fakta
Year of publishing :2018
Number:2018:4
Number of Pages:12
Publisher:Movium, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:2001-2357
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116874
ID Code:27747
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 May 2022 14:25
Metadata Last Modified:10 May 2022 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits