Home About Browse Search
Svenska


Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion

Kumm, Karl-Ivar (2022). Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 59
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Sverige har mål att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och få ner utsläppen av växthusgaser till netto noll år 2045. I rapporten undersöks hur tillskapande av stora betes-skogsmosaiker och trädplantering i betesmarker kan bidra till att uppfylla dessa mål. Mosaikerna kan innefatta små spridda betesmarker, intilliggande nedlagd- och nedläggningshotad jordbruksmark och mellanliggande skog. Omvandling av skog till betesmark kan klimatkompenseras genom plantering av snabbväxande skog på nedlagd jordbruksmark som sannolikt kommer att sakna förutsättningar för matproduktion under ett skogsomlopp. Dessa möjligheter att bidra till uppfyllelse av de uppställda målen illustreras genom litteraturöversikt i rapportens första del och beskrivning av praktiska exempel i dess andra del.

Authors/Creators:Kumm, Karl-Ivar
Title:Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2022
Number:59
Number of Pages:66
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117141
ID Code:27965
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 May 2022 11:25
Metadata Last Modified:24 May 2022 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits