Home About Browse Search
Svenska


Fruktträdskräfta

(Nectria galligena Bres.)

Swiergiel, Weronika and Svedelius, Guy and Rämert, Birgitta (2010). Fruktträdskräfta. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

[img] PDF
369kB

Abstract

För att träden ska kunna infekteras av fruktträdskräfta i någon större omfattning måste följande fem faktorer sammanfalla; - En relativt mottaglig äppelsort. - Inkörsport i träden t.ex. via sår. - Tillräckligt med sporer tillgängliga. - Regna under minst 2-6 timmar beroende på temperaturen och äppelsort. - Temperatur mellan 5oC och 30oC (optimal temperatur 11-16oC). De vanligaste infektionsperioderna är vid bladfall på hösten och knoppsprickning på våren. Vintertid vid temperaturer under 5oC sker ingen infektion. Det är mycket viktigt att i ett tidigt skede ta bort unga angripna träd samt kurera äldre angripna träd genom att skära bort och/eller pensla på med skyddande pasta. Om kemisk bekämpning används bör den som brukligt förläggas till tiden kring knoppsprickning och bladfall. Man bör vara sparsam med kvävegödsling och undvika att träden står i blöt jord vilket undviks genom dränering och ökad mullhalt.

Authors/Creators:Swiergiel, Weronika and Svedelius, Guy and Rämert, Birgitta
Title:Fruktträdskräfta
Subtitle:(Nectria galligena Bres.)
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Keywords:fruktträdskräfta, Nectria galligena, äpple, växtskydd, svamp, äppelsjukdomar, fruktsjukdomar, frukt, bekämpning, kontroll, biologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-107
ID Code:4643
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: Weronika Swiergiel
Deposited On:13 Apr 2010 00:00
Metadata Last Modified:01 Apr 2015 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits