Home About Browse Search
Svenska


Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt

Hoffmann, Markus and Wall Ellström, Solweig (1995). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 36
[Report]

[img] PDF
756kB

Abstract

Målsättningen är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsåtgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan omformulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagens 14 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten i JRK (Jordbrukets recipientkontroll) och utgör ett nationellt nät. I redovisningen finns dessutom med de två fält i Östergötland som observerats på samma sätt som de övriga men på uppdrag av länsstyrelsen. I denna rapport redovisas de första hand resultaten för det agrohydrologiska året (juli-juni) 1992/93, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform, som längst för perioden 1974/93. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/92 medan figurerna visar hela period fälten observerats. Sammanlagt omfattar rapporten 237 observationsår.

Authors/Creators:Hoffmann, Markus and Wall Ellström, Solweig
Title:Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1995
Number:36
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsförluster, grundvatten, ytvatten, växtnäringsläckage, kväve, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-228
ID Code:5300
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:20 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits