Home About Browse Search
Svenska


Svarta vinbär för ekologisk odling

slutrapport för projekt finansierat av Jordbruksverket 2005–2010

Rumpunen, Kimmo and Öberg, Elisabeth (2011). Svarta vinbär för ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:31
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Projektet svarta vinbär för ekologisk odling var ett sexårigt projekt, som påbörjades 2005 och avslutades 2010, med finansiering ifrån Jordbruksverket. Projektet har haft som mål att i jämförande fältförsök utvärdera nya svarta vinbärssorters lämplighet för ekologisk odling. I försöket har både svenska sortkandidater från växtförädlingsprogrammet vid SLU på Balsgårdoch några utländska sortkandidater från det skotska växtförädlingsprogrammet vid James Hutton Institute (tidigare Scottish Crop Research Institute) utvärderats. Dessutom har ytterligare några äldre sorter som av olika anledningar befunnits intressanta att ta med ingått i försöken. Fältförsöken har genomförts på Balsgård i SLUs regi och på Öjebyn i
Hushållningssällskapets regi. Växtmaterialet har utvärderats både avseende buskarnas avkastningspotential samt resistens mot vanliga svampsjukdomar och skadegörare. Därutöver har också bärens inre kvalitet utvärderats.
De flesta sorterna i försöket har kunnat skördas under tre säsonger vilket är ett minimum för att kunna bedöma avkastningspotential och motståndskraft mot olika svampsjukdomar som successivt etableras och breder ut sig i ekologiska odlingar. Detta är dock en alltför kort tid för att med säkerhet kunna fastställa fältresistens mot t.ex. gallkvalster och reversionsvirus. Det är också för kort tid för att långsiktiga effekter av årliga klimatvariationer ska kunna bedömas tillfredställande. Flera av sorterna och selektionerna i försöket kan trots dessa begränsningar redan nu bedömas som direkt olämpliga för kommersiell ekologisk odling, några av sorterna har tillräcklig potential för att odlas i större omfattning. Inga av de testade sorterna kan dock anses vara optimala för storskalig ekologisk odling i Sverige.
Såväl växtförädling som sortförsök med vedartat växtmaterial är tidskrävande – likväl är dessa verksamheter nödvändiga och måste pågå kontinuerligt för att vi i framtiden ska kunna erbjuda svenska ekologiska och konventionella odlare än bättre och odlingssäkra sorter.

Authors/Creators:Rumpunen, Kimmo and Öberg, Elisabeth
Title:Svarta vinbär för ekologisk odling
Subtitle:slutrapport för projekt finansierat av Jordbruksverket 2005–2010
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :28 October 2011
Number:2011:31
Number of Pages:33
Place of Publication:Alnarp
Publisher:SLU
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:ISBN 978-91-86373-82-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Keywords:vinbär, ekologisk odling, växtförädling, fenoler, askorbinsyra, vitamin C, antocyaniner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-247
ID Code:8407
Department:(LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
External funders:Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Dr Kimmo Rumpunen
Deposited On:02 Nov 2011 14:25
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:02
Project info:
Name:Svarta vinbär för ekologisk odling

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits