Home About Browse Search
Svenska


Människan i ekologisk produktion - perspektiven år 2002

arbetsmiljön inom växt-, djur- och trädgårdsproduktion

Lundqvist, Peter and Nilsson, Ulla (2012). Människan i ekologisk produktion - perspektiven år 2002. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:11
[Report]

[img] PDF
344kB

Abstract

För att skapa en grund för utveckling av den ekologiska produktionens arbetsmiljöfrågor
initierades projektet: Människan i ekologisk produktion - utvärdering av arbetsmiljön inom
växt-, djur- och trädgårdsproduktion, med finansiering av Skogs- och Jordbrukets
Forskningsråd, SJFR, numera FORMAS.
Ekologisk produktion innebär en hel del ändrade förutsättningar för dem som skall arbeta med
detta. KRAV (kontrollföreningen för ekologisk produktion i Sverige) inkluderar dock
arbetsmiljön i sin målsättning: "Lantbrukaren ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö,
glädje och tillfredsställelse i arbetet". I övrigt är arbetsförhållanden och arbetsmiljö för dem
som producerar de ekologiska livsmedlen lågt prioriterat av politiker, sektorns egna
organisationer, myndigheter och andra berörda.
Resultaten har bl a visat att allmänt sett så lever den ekologiske producenten i ännu högre
grad än den konventionelle under betingelser som dikteras av väder och vind. De större
svängningarna i produktionsmängd beror på dessa årsvariationer som ibland vissa år kan ge
stora skördeförluster till följd av inte minst skadegörare och sjukdomar eftersom det inte finns
kemiska bekämpningsmedel att tillgripa i nödsituationer. Dessa och andra faktorer som tidvis
osäker avsättning för produkter utgör en källa till stress och psykisk press för den enskilde.
Redan vid övergången till ekologisk produktion är den önskvärt att man bedömer hur
arbetsmiljön, som en del i produktionen, påverkas av produktionsförändringen. Dessa frågor
borde även vara en naturlig del av den rådgivning som ges.
I det praktiska arbetet är mycket fokuserat kring problemen kring ogräsbekämpningen, vare
sig den sker manuellt med handredskap eller maskinellt. Samtidigt upplever samtliga
tillfrågade en stor lättnad över att slippa hantera kemiska bekämpningsmedel. Inom ekologisk
djurproduktion uppmärksammades främst problemen med tjurar och arbetet med utegrisar,
vilket flera upplevde som tungt och allmänt besvärligt. Här behövs onekligen en hel del
forsknings-, utvecklings- och rådgivningsarbete innan man kan tala om dräglig arbetsmiljö.
De intervjuade upplevde i allmänhet att man fått ökad uppskattning av allmänhet och
konsumenter (dock inte från alla konventionella producenter) och en ökad yrkesstolthet - nog
så viktiga aspekter inom dagens livsmedelsproduktion.
Ur ett internationellt perspektiv har det skett en positiv utveckling gällande
arbetsmiljöfrågorna inom ekologisk produktion. Initiativ tas till ny forskning på europeisk
nivå, arbetsmiljöfrågorna integreras i forskningsprogram på nationell nivå i Sverige och i
Danmark tas initiativ på flera nivåer, inte minst politiskt.
Forskningsbehoven är fortfarande stora, men kan inför framtiden inriktas på mer precisa
områden, t ex belastningsergonomiska och riskrelaterade problem inom djurproduktionen,
speciellt utegrisproduktion. Vidare är ogräsproblemmatiken ett område som måste lösas på ett
optimalt sätt där arbetsmiljön är en mycket viktig faktor. Den ekologiska produktionen har nu
blivit så etablerad och omfångsrik att studier av ett större antal producenter och anställda vore
angeläget. En mer omfattande studie skulle ge möjlighet till säkrare slutsatser med statistiskt
säkerställda resultat. De hittills genomförda studierna har berört ett mindre antal sysselsatta
och kan därför endast ge övergripande, generella slutsatser och förslag.

Authors/Creators:Lundqvist, Peter and Nilsson, Ulla
Title:Människan i ekologisk produktion - perspektiven år 2002
Subtitle:arbetsmiljön inom växt-, djur- och trädgårdsproduktion
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :May 2012
Number:2012:11
Number of Pages:55
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-10-7
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Keywords:Ekologisk produktion, arbetsmiljö, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-534
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-534
ID Code:8903
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:FORMAS
Deposited By: Professor Peter Lundqvist
Deposited On:28 May 2012 08:55
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits