Home About Browse Search
Svenska


Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik

Allard, Anna and Essen, Per-Anders and Holm, Sören and Högström, Mats and Marklund, LiseLott and Nilsson, Björn and Reese, Heather and Wikberg, Jenny (2007). Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 172
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I denna rapport visas att flygbildstolkning med punktgittermetodik har stor potential för att ta
fram tillförlitliga och kostnadseffektiva data på tillstånd och förändringar i fjällens vegetation.
Projektet är finansierat av Naturvårdsverkets svenska miljöövervakning.
Inom denna studie har följande delmål nåtts
1) Utprovning av försöksdesign har gjorts med antal och fördelning av punkter, samt design
och val av tolkningsvariabler.
2) Ett operativt tolkningssystem för punktgittertolkning har tagits fram.
3) Tolkningsprecisionen för olika variabler och Natura 2000-habitat är utvärderade mot
fältdata.
4) Metodens kvaliteter är utvärderade.
5) Beräkning av tidsåtgång och kostnadsberäkningar är gjorda och ställda mot en
polygonbaserad metod för översiktlig tolkning av NILS 5x5 km ruta.

Förutom dessa delmål har även säkerheten ytterligare undersökts via ett
personvariationstest av tolkade data.
Resultaten från de tolkade fältpunkterna visar att överensstämmelsen med fältinventeringen
är mycket god. Ett gott resultat fanns från testet med personvariation, med några få
problemområden. Metoden har några begränsningar. För flygbildstolkning i punktgitter med
den metodik som föreslås här förutsätts att det finns välutbildade tolkare. För en van
vegetationstolkare krävs det i storleksordning en tilläggsutbildning på minst 1 månad i
tolkning av fjällvegetation, inklusive fältbesök. En exempelsamling av bilder och ett antal
nycklar för tolkning bör tas fram.
Punktgittermetoden är operativt användbar, vissa kompletterande fältstudier behövs. Metoden
har följande generella kvaliteter.
1. Metoden är enkel att implementera.
2. Punktgittermetoden är en kostnadseffektiv metod för att fånga landskapsdata. Den är
snabbare än polygontolkning.
3. Datafångst från en 5 x 5 km ruta kan göras på 1-3 dagar, beroende på antal punkter i
gittret.
4. Det är enkelt att bearbeta och analysera punktgitterdata.
5. Precisionen i arealskattningarna kommer att kunna enkelt beräknas.
6. Tolkningen i punktgitter kan verifieras genom jämförelse med NILS fältdata.
7. Metoden är lämplig för förändringsstudier. Exempelvis kan den utgöra ett snabbt och
effektivt sätt att statistiskt uppdatera information om area av vegetationstyper från
vegetationskartorna över de svenska fjällen.
8. Metoden kan fånga upp ovanligare naturtyper i 5 x 5 km ytan förutsatt att många
punkter tolkas.
9. Metoden kan användas för urval av objekt för riktade fältinventeringar till ovanligare
habitat.
10. Resultaten från metoden kan utgöra viktiga data för annan forskning, exempelvis
som träningsdata till satellitbildsklassificeringar.

Authors/Creators:Allard, Anna and Essen, Per-Anders and Holm, Sören and Högström, Mats and Marklund, LiseLott and Nilsson, Björn and Reese, Heather and Wikberg, Jenny
Title:Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2007
Number:172
Number of Pages:47
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Remote Sensing
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:imagery, aerial surveying, vegetation, highlands, remote sensing, methods
Keywords:Natura 2000-Habitat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-655
ID Code:9137
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:22 Oct 2012 07:49
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits