Home About Browse Search
Svenska


Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter

Hansson, Torbjörn and Ekelund Axelson, Lena (2013). Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:3
[Factsheet]

[img] PDF
760kB

Abstract

Under sommaren 2012 gjordes en intervjuundersökning av tio växthusföretagare i Skåne där alla är utlandsfödda. Bakgrunden är att många av företagen som startat under de senaste 10-15 åren har en utländsk bakgrund. Syftet med studien har varit att få en bild över erfarenheter vid etablering, syn på tillväxt, utveckling och hot utifrån utlandsfödda företagares synvinkel. Företagarna fick beskriva sin bakgrund och precisera det bästa och sämsta med att vara trädgårdsföretagare. Resultaten visade att de flesta känner sig nöjda med att vara odlare och anger frihet att bestämma själv som den största fördelen, medan stress i arbetet upplevs av många som den största nackdelen. De hinder man främst ser för en utveckling av branschen är den osäkra prisbilden, som leder till ojämn lönsamhet mellan åren. Företagen i gruppen är intresserade av att expandera och modernisera och av att nå en större marknad. Bättre finansieringsmöjligheter skulle stärka företagens utveckling i den riktningen.Inspiration för utveckling av företaget får man främst genom rådgivare, försäljningsorganisation och olika kurser. Det finns ett uttalat intresse av mera kunskap, framför allt i odlingsfrågor.

Authors/Creators:Hansson, Torbjörn and Ekelund Axelson, Lena
Title:Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2013
Number:2013:3
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES
Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Business and economics > Business studies
Agrovoc terms:greenhouses, economic growth, entrepreneurs, surveys
Keywords:växthusodling, företagande, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-838
ID Code:9392
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Lena Ekelund
Deposited On:23 Jan 2013 10:20
Metadata Last Modified:16 Oct 2015 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits